Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor1231 mezinárodní právo
  Nedeskriptor international law
  droit international
  Internationales Recht
  Podřazený deskr. mezinárodní právo
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní hospodářské právo
  mezinárodní pracovní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorkosmické právo
  Nedeskriptor law of outer space
  droit de l'espace
  Weltraumrecht
  MEZINÁRODNÍ KOSMICKÉ PRÁVO
  Podřazený deskr. kosmický prostor
  vlastnické právo v kosmu
  využívání kosmického prostoru
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (10) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorletecké právo
  Nedeskriptor air law
  droit aérien
  Luftrecht
  MEZINÁRODNÍ LETECKÉ PRÁVO
  LUFTFAHRTRECHT
  LUFTVERKEHRSRECHT
  Podřazený deskr. vzdušný prostor
  svoboda vzdušného prostoru
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (2) - Směrnice
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptormezinárodní konflikt
  Nedeskriptor international conflict
  conflit international
  internationaler Konflikt
  MEZINÁRODNÍ KRIZE
  MEZINÁRODNÍ OZBROJENÝ KONFLIKT
  SVĚTOVÁ KRIZE
  SVĚTOVÝ KONFLIKT
  INTERNATIONAL CRISIS
  CRISE INTERNATIONALE
  INTERNATIONALE KRISE
  INTERNATIONALE STREITIGKEIT
  WELTKRISE
  Podřazený deskr. mezinárodní spor
  válečná škoda
  válečné právo
  válka
  vměšování
  vojenská okupace
  okupované území
  vojenský zásah
  předcházení konfliktům
  Nadřazený deskr. 0816 mezinárodní rovnováha
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Biografie
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (12) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (46) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (2) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (20) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptormezinárodní právní odpovědnost
  Nedeskriptor international responsibility
  responsabilité internationale
  völkerrechtliche Verantwortlichkeit
  MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptormořské právo
  Nedeskriptor law of the sea
  droit de la mer
  Seerecht
  MEZINÁRODNÍ MOŘSKÉ PRÁVO
  INTERNATIONAL MARITIME LAW
  DROIT INTERNATIONAL MARITIME
  INTERNATIONALES SEERECHT
  SEEGERICHT
  SEEGERICHTSBARKEIT
  Podřazený deskr. vnitrostátní vody
  svoboda plavby
  mořská oblast
  námořní policie
  svoboda volného moře
  výlučná ekonomická zóna
  pobřežní vody
  souostroví
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (16) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (7) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptornámořní právo
  Nedeskriptor maritime law
  droit maritime
  Seeschifffahrtsrecht
  SEESCHIFFAHRTSRECHT
  Podřazený deskr. lodní vlajka
  smluvní vlajka
  Nadřazený deskr. námořní doprava
  MikrotezaurusMT 4821 námořní a říční doprava
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorsupranacionalita
  Nedeskriptor supranationality
  supranationalité
  Überstaatlichkeit
  NADŘAZENOST
  SUPERIORITA
  SVRCHOVANOST EU
  SUPRANATIONALITÄT
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorsuverenita státu
  Nedeskriptor national sovereignty
  souveraineté nationale
  Staatssouveränität
  STÁTNÍ SVRCHOVANOST
  SVRCHOVANOST
  HOHEITSGEWALT
  SOUVERÄNITÄT
  STAATSHOHEIT
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (4) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (10) - Sborníky
  (14) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Katalogy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorúzemní suverenita
  Nedeskriptor territorial law
  droit territorial
  Hoheitsrecht
  NÁRODNÍ SUVERENITA
  TERITORIALITA
  ÚZEMNÍ SVRCHOVANOST
  NATIONAL TERRITORY
  TERRITORIAL INTEGRITY
  TERRITORIAL SOVEREIGNTY
  TERRITORIALITY
  INTÉGRITÉ TERRITORIALE
  SOUVERAINETÉ TERRITORIALE
  TERRITOIRE NATIONAL
  TERRITORIALITÉ
  GEBIETSHOHEIT
  STAATSGEBIET
  TERRITORIALE INTEGRITÄT
  TERRITORIALE SOUVERÄNITÄT
  TERRITORIALITÄT
  Podřazený deskr. exteritorialita
  hranice
  závislé území
  vnitřní hranice mezi státy EU
  vnější hranice Evropské unie
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Citáty
  (5) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (5) - Studie
  (1) - Zákony
  (6) - Konferenční materiály
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - Ústavy
  předmětové heslo

  předmětové heslo