Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor0806 mezinárodní politika
  Nedeskriptor international affairs
  politique internationale
  Internationale Politik
  Podřazený deskr. národní nezávislost
  mezinárodní organizace
  mezinárodní dohoda
  mezinárodní nástroj
  mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorčinnost základních institucí
  Nedeskriptor institutional activity
  vie institutionnelle
  Bestehen der Institution
  Podřazený deskr. vztahy mezi institucemi
  jednací řád
  sídlo instituce
  reforma základních institucí
  pravomoc instituce
  oficiální jazyk
  institucionální smlouva
  Nadřazený deskr. 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Separáty
  (3) - Studie
  (1) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptormezinárodní veřejná funkce
  Nedeskriptor international civil service
  fonction publique internationale
  internationaler öffentlicher Dienst
  Podřazený deskr. zaměstnanec mezinárodní organizace
  Nadřazený deskr. mezinárodní organizace
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorparlamentní shromáždění
  Nedeskriptor parliamentary assembly
  assemblée parlementaire
  parlamentarische Versammlung
  Nadřazený deskr. mezinárodní organizace
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Deklarace
  (6) - Jednací řády
  (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (4) - jdd
  (2) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorrozšíření mezinárodní organizace
  Nedeskriptor enlargement of an international organisation
  élargissement d'une organisation internationale
  Erweiterung einer internationalen Organisation
  Nadřazený deskr. mezinárodní organizace
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo