Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor0806 mezinárodní politika
  Nedeskriptor international affairs
  politique internationale
  Internationale Politik
  Podřazený deskr. národní nezávislost
  mezinárodní organizace
  mezinárodní dohoda
  mezinárodní nástroj
  mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorasociační dohoda
  Nedeskriptor association agreement
  accord d'association
  Assoziierungsabkommen
  DOHODA O PŘIDRUŽENÍ
  Nadřazený deskr. mezinárodní dohoda
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (4) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Studie
  (4) - Učebnice
  (8) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorcelní dohoda
  Nedeskriptor tariff agreement
  accord tarifaire
  Zollabkommen
  Nadřazený deskr. celní politika
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptordohoda o spolupráci
  Nedeskriptor cooperation agreement
  accord de coopération
  Kooperationsabkommen
  DOHODA O KOOPERACI
  Nadřazený deskr. mezinárodní dohoda
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (2) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptordvoustranná dohoda
  Nedeskriptor bilateral agreement
  accord bilatéral
  bilaterales Abkommen
  BILATERALITA
  BILATERÁLNÍ DOHODA
  ZWEISEITIGES ABKOMMEN
  Nadřazený deskr. mezinárodní dohoda
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Bibliografie
  (2) - Korespondence
  (4) - Literatura faktu
  (10) - Monografie
  (1) - Příručky
  (3) - Projevy
  (2) - Rejstříky
  (5) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (3) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Mapy
  (1) - Statistiky
  (16) - Mezinárodní dohody
  (7) - Smlouvy
  (13) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorhospodářská dohoda
  Nedeskriptor economic agreement
  accord économique
  Wirtschaftsabkommen
  EKONOMICKÁ DOHODA
  Nadřazený deskr. mezinárodní dohoda
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (3) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorjednací pravomoc
  Nedeskriptor power to negotiate
  pouvoir de négociation
  Verhandlungsbefugnis
  VYJEDNÁVACÍ PRAVOMOC
  Nadřazený deskr. politická moc
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorkomoditní dohoda
  Nedeskriptor commodity agreement
  accord sur les produits de base
  Grundstoffabkommen
  DOHODA O ZBOŽÍ
  ACCORD DE PRODUIT
  PRODUKTBEZOGENES ABKOMMEN
  Podřazený deskr. společný fond
  vyrovnávací zásoby
  Nadřazený deskr. obchodní vztahy
  MikrotezaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorměnová dohoda
  Nedeskriptor monetary agreement
  accord monétaire
  Währungsabkommen
  WÄHRUNGSVERBUND
  Podřazený deskr. Evropská měnová úmluva
  Nadřazený deskr. měnové relace
  MikrotezaurusMT 2406 měnové relace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. předmětové heslo

  předmětové heslo