Výsledky vyhledávání

 1. DeskriptorEvropský měnový systém
  Nedeskriptor European Monetary System
  système monétaire européen
  Europäisches Währungssystem
  EMS
  EUROPEAN MONETARY SYSTEM
  EVROPSKÁ MĚNOVÁ UNIE
  EMS
  MONETARY SNAKE
  SERPENT MONÉTAIRE
  SME
  EWS
  WÄHRUNGSSCHLANGE
  Podřazený deskr. Evropský fond pro měnovou spolupráci
  Evropský měnový fond
  mechanismus směnných kurzů
  podpůrný mechanismus
  platba v rámci ES
  kurzový mechanismus EMS
  měnový výbor ES
  evropská měna
  Nadřazený deskr. 2406 měnové relace
  MikrotezaurusMT 2406 měnové relace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (13) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (11) - Monografie
  (5) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (8) - Studie
  (4) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorfinanční intervence
  Nedeskriptor financial intervention
  intervention financière
  finanzielle Intervention
  Nadřazený deskr. finanční trh
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Skripta
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorintervenční politika
  Nedeskriptor intervention policy
  politique d'intervention
  Interventionspolitik
  DIRIGISMUS
  INTERVENCIONISTICKÁ POLITIKA
  INTERVENČNÍ OPATŘENÍ
  POLITIKA STÁTNÍCH ZÁSAHŮ V EKONOMICE
  STÁTNÍ INTERVENCIONISMUS
  STATE INTERVENTION
  INTERVENTIONISM
  INTERVENTION DE L'ÉTAT
  INTERVENTIONNISME
  INTERVENTIONISMUS
  Podřazený deskr. podpůrná politika
  Nadřazený deskr. hospodářská politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (12) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (4) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo