Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4021 management
  Nedeskriptor management
  gestion administrative
  Unternehmensverwaltung
  Podřazený deskr. management
  finanční řízení
  technika řízení
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorakční program
  Nedeskriptor action programme
  programme d'action
  Aktionsprogramm
  AKČNÍ PLÁN
  PLÁN ČINNOSTI
  RÁMCOVÝ PROGRAM
  FRAMEWORK PROGRAMME
  PLAN OF ACTION
  WORK PROGRAMME
  PLAN D'ACTION
  PLAN-CADRE
  RAHMENPLAN
  Podřazený deskr. studie proveditelnosti
  hodnocení projektu
  vedení projektu
  Nadřazený deskr. management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Studie
  (3) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorinformatika v obchodu a managementu
  Nedeskriptor business data processing
  informatique de gestion
  Datenverarbeitung in der Verwaltung
  OBCHODNÍ INFORMATIKA
  ZPRACOVÁNÍ DAT V OBLASTI ŘÍZENÍ
  ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ V OBLASTI SPRÁVY
  ZPRACOVÁNÍ KOMERČNÍCH INFORMACÍ
  ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÝCH INFORMACÍ
  ZPRACOVÁNÍ OBCHODNÍCH DAT
  ZPRACOVÁNÍ OBCHODNÍCH INFORMACÍ
  ZPRACOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH INFORMACÍ
  Nadřazený deskr. aplikovaná informatika
  MikrotezaurusMT 3236 Informatika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Studie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorlogistika
  Nedeskriptor logistics
  gestion du matériel
  Materialverwaltung
  LOGISTIQUE
  LOGISTIK
  MATERIALMANAGEMENT
  MATERIALWIRTSCHAFT
  Nadřazený deskr. management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptormanažerské vzdělávání
  Nedeskriptor management training
  formation à la gestion
  Managementausbildung
  MANAŽERSKÁ ŠKOLA
  MANAŽERSKÝ KURS
  ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ
  Nadřazený deskr. odborné školství
  MikrotezaurusMT 3211 školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (12) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorminimální zásoba
  Nedeskriptor minimum stock
  stock minimal
  Mindestlagerbestände
  POJISTNÁ ZÁSOBA
  SAFETY STOCK
  STOCK DE RÉSERVE
  STOCK DE SÉCURITÉ
  STOCK-OUTIL
  RESERVEVORRAT
  Nadřazený deskr. management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpodnikové vedení
  Nedeskriptor business management
  gestion d'entreprise
  Unternehmensführung
  BUSINESS MANAGEMENT
  PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ
  ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
  COMPANY ADMINISTRATION
  ORGANISATION D'ENTREPRISE
  BETRIEBSORGANISATION
  Nadřazený deskr. management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (7) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (13) - Příručky
  (1) - Projevy
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (3) - Konferenční materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorpodnikový audit
  Nedeskriptor audit
  audit
  Rechnungsprüfung
  AUDIT SPOLEČNOSTI
  Nadřazený deskr. management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorrezervy
  Nedeskriptor reserves
  réserves
  Vorrat
  SPECIÁLNÍ REZERVY
  TECHNICKÉ REZERVY
  SPECIAL RESERVE
  TECHNICAL RESERVES
  LAGERVORRAT
  RESERVE
  Nadřazený deskr. management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorrozhodování
  Nedeskriptor decision-making
  prise de décision
  Beschlussfassung
  ROZHODOVACÍ PROCES
  DECISION-MAKING PROCESS
  PROCÉDURE DE DÉCISION
  PROCESSUS DE DÉCISION
  PROCESSUS DÉCISIONNEL
  BESCHLUßFASSUNG
  BESCHLUSSVERFAHREN
  ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
  ENTSCHEIDUNGSPROZESS
  Nadřazený deskr. management
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (3) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (15) - Studie
  (9) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo