Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor1236 práva a svobody
  Nedeskriptor rights and freedoms
  droits et libertés
  Rechte und Freiheiten
  Podřazený deskr. práva jednotlivce
  lidská práva
  sociální práva
  politická práva
  ekonomická práva
  antidiskriminační politika
  povinnosti občanů
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (7) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorAmnesty International
  Nedeskriptor Amnesty International
  Amnesty International
  Amnesty International
  Nadřazený deskr. nevládní organizace
  MikrotezaurusMT 7626 nevládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (4) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. DeskriptorEvropská politická spolupráce
  Nedeskriptor European political cooperation
  coopération politique européenne
  Europäische Politische Zusammenarbeit
  EPC
  CPE
  Podřazený deskr. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
  Nadřazený deskr. mezistátní spolupráce
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (5) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorhnutí za lidská práva
  Nedeskriptor human rights movement
  mouvement pour les droits de l'homme
  Menschenrechtsbewegung
  OBHÁJCE LIDSKÝCH PRÁV
  SDRUŽENÍ ZA LIDSKÁ PRÁVA
  SKUPINA OBHÁJCŮ LIDSKÝCH PRÁV
  HUMAN RIGHTS GROUP
  GROUPE POUR LES DROITS DE L'HOMME
  MENSCHENRECHTSGRUPPE
  Nadřazený deskr. názorové hnutí
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (3) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. DeskriptorCharta lidských práv
  Nedeskriptor charter on human rights
  charte des droits de l'homme
  Charta der Menschenrechte
  DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA
  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  MEZINÁRODNÍ PAKT O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH
  MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁVECH
  VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV
  BILL OF HUMAN RIGHTS
  CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
  DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
  INTERNATIONAL CHARTER ON HUMAN RIGHTS
  CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
  CONVENTION DES DROITS DE L'HOMME
  DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
  ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE
  INTERNATIONALE CHARTA DER MENSCHENRECHTE
  MENSCHENRECHTSDEKLARATION
  MENSCHENRECHTSKONVENTION
  Podřazený deskr. Africká charta pro lidská práva a práva národů
  Nadřazený deskr. lidská práva
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Deklarace
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (8) - Zákony
  (1) - Charty
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (21) - Ústavy
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. DeskriptorCharta základních lidských práv Evropské Unie
  Nedeskriptor EU Charter of Fundamental Rights
  charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
  Grundrechtscharta der Europäischen Union
  CHARTA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV EU
  CHARTA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV SPOLEČENSTVÍ
  EVROPSKÁ CHARTA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV
  CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION
  EUROPEAN CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS
  FUNDAMENTAL RIGHTS CHARTER
  CHARTE EUROPÉENNE DES DROITS FONDAMENTAUX
  CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
  EU-GRUNDRECHTSCHARTA
  EUROPÄISCHE GRUNDRECHTSCHARTA
  Nadřazený deskr. Evropa občanů
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Komentované zákony
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Charty
  (2) - Mezinárodní dohody
  (3) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptormezinárodní humanitární právo
  Nedeskriptor international human rights law
  droit humanitaire international
  internationales humanitäres Recht
  ŽENEVSKÁ KONVENCE
  GENEVA CONVENTION
  CONVENTION DE GENèVE
  GENFER ABKOMMEN
  Podřazený deskr. válečný zločin
  trestný čin proti lidskosti
  Nadřazený deskr. lidská práva
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (7) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptormezinárodní nástroj
  Nedeskriptor international instrument
  instrument international
  internationales Vertragswerk
  MEZINÁRODNÍ DOKUMENT
  MEZINÁRODNÍ INSTRUMENT
  INTERNATIONALE URKUNDE
  Podřazený deskr. doporučení
  mezinárodní úmluva
  rezoluce
  mezinárodní úmluva OSN
  kodex chování
  mezinárodní charta
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (4) - Deklarace
  (5) - Encyklopedie
  (1) - Korespondence
  (1) - Literatura faktu
  (17) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (21) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (14) - Učebnice
  (2) - Konferenční materiály
  (10) - Ročenky
  (10) - Charty
  (35) - Mezinárodní dohody
  (5) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptormučení
  Nedeskriptor torture
  torture
  Folter
  TÝRÁNÍ
  Nadřazený deskr. politické násilí
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (14) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Charty
  (1) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorochrana práv a svobod
  Nedeskriptor protection of freedoms
  protection des libertés
  Schutz der Grundrechte
  DODRŽOVÁNÍ PRÁV A SVOBOD
  MAINTAINING FREEDOM
  PRESERVATION OF FREEDOM
  SAUVEGARDE DE LA LIBERTÉ
  SCHUTZ DER FREIHEITSRECHTE
  SCHUTZ DER GRUNDFREIHEITEN
  Nadřazený deskr. lidská práva
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (3) - Biografie
  (1) - Čítanky
  (1) - Deklarace
  (1) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (2) - Korespondence
  (4) - Komentované zákony
  (4) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (8) - Kolektivní monografie
  (36) - Monografie
  (7) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (21) - Sborníky
  (31) - Studie
  (9) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Konferenční materiály
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (1) - Ústavy
  (4) - Soubor dokumentů
  (8) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo