Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorlegislativní proces
  Nedeskriptor legislative procedure
  procédure législative
  Gesetzgebungsverfahren
  LEGISLATIVNÍ ČINNOST
  LEGISLATIVNÍ POSTUP
  LEGISLATIVNÍ TECHNIKA
  NORMOTVORBA
  PROCES NORMOTVORBY
  TVORBA NOREM
  TVORBA PRÁVA
  TVORBA ZÁKONŮ
  ZÁKONODÁRNÁ PROCEDURA
  ZÁKONODÁRNÝ POSTUP
  ZÁKONODÁRNÝ PROCES
  LEGISLATIVE PROCESS
  LEGISLATIVE TECHNIQUE
  NAVETTE LÉGISLATIVE
  PROCESSUS LÉGISLATIF
  TECHNIQUE LÉGISLATIVE
  GESETZGEBUNGSTECHNIK
  WEG DER GESETZGEBUNG
  Podřazený deskr. zákonodárná iniciativa
  pozměňovací návrh
  publikace zákona
  novela zákona
  vyhlášení zákona
  stanovisko
  hlasování o zákonu
  formulace zákona
  Nadřazený deskr. 0426 práce parlamentu
  MikrotezaurusMT 0426 práce parlamentu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (13) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (4) - Bibliografie
  (1) - Encyklopedie
  (6) - Jednací řády
  (3) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (86) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (31) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (33) - Ročenky - monografie
  (31) - Sborníky
  (4) - Separáty
  (64) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (28) - Studie
  (16) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Organizační řády
  (3) - Směrnice
  (1) - Ústavy
  (1) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (47) - Parlamentní materiály
  (2) - Soubor dokumentů
  (2) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptornárodní právo
  Nedeskriptor national law
  droit national
  nationales Recht
  NÁRODNÍ LEGISLATIVA
  NÁRODNÍ PRÁVNÍ SYSTÉM
  NÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA
  PRÁVO ČLENSKÝCH STÁTŮ
  DOMESTIC LAW
  INTERNAL LAW
  LEGISLATION OF THE MEMBER STATES
  NATIONAL LEGAL SYSTEM
  NATIONAL LEGISLATION
  NATIONAL REGULATIONS
  DROIT INTERNE
  LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES
  LÉGISLATION NATIONALE
  ORDRE JURIDIQUE NATIONAL
  RÉGLEMENTATION NATIONALE
  BUNDESRECHT
  EINZELSTAATLICHE VORSCHRIFTEN
  GESETZGEBUNG DES HEIMATSTAATS
  INNERSTAATLICHES RECHT
  NATIONALE RECHTSORDNUNG
  RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (4) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (7) - Příručky
  (7) - Rejstříky
  (18) - Sborníky
  (6) - Studie
  (15) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Učebnice
  (94) - Zákony
  (1) - Ústavy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptornařízení
  Nedeskriptor regulation
  règlement
  Verordnung
  MOŽNOST NAŘÍZENÍ
  REGULATORY PROVISION
  ACTE RÉGLEMENTAIRE
  DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE
  RECHTSETZENDE BESTIMMUNG
  Podřazený deskr. rozhodnutí
  dekret
  směrnice
  správní rozhodnutí
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (3) - Jednací řády
  (9) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Seznamy
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (33) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (66) - Nařízení
  (389) - Směrnice
  (2) - isn
  (2) - Vyhlášky
  (55) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorprameny práva
  Nedeskriptor source of law
  source du droit
  Rechtsquelle
  DESKY ZEMSKÉ
  ZEMSKÉ DESKY
  LANDTAFEL
  Podřazený deskr. ústava
  právní doktrína
  zvykové právo
  soudcovské právo
  legislativa
  obecné principy práva
  zákoník
  zjednodušení legislativy
  samospráva
  Nadřazený deskr. 1206 prameny a odvětví práva
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (13) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (2) - Bibliografie
  (14) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (68) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (11) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (11) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (6) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (191) - Staré tisky
  (21) - Studie
  (1) - Slovníky zkratek
  (64) - Učebnice
  (11) - Zákoníky
  (11) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (4) - Ústavy
  (117) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (1) - Parlamentní materiály
  (10) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorprávní předpisy místní správy
  Nedeskriptor local legislation
  législation locale
  lokale Gesetzgebung
  MÍSTNÍ PRÁVO
  NAŘÍZENÍ OKRESNÍCH ÚŘADŮ
  NORMATIVNÍ PRÁVNÍ AKTY MÍSTNÍ SPRÁVY
  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCÍ
  OBECNÍ NAŘÍZENÍ
  OBECNÍ VYHLÁŠKA
  PRÁVNÍ PŘEDPISY OBCÍ
  BYE-LAW
  LOCAL LAW
  MUNICIPAL LAW
  DROIT LOCAL
  DROIT MUNICIPAL
  ORDONNANCE MUNICIPALE
  GEMEINDEVERORDNUNG
  KOMMUNALRECHT
  ÖRTLICHES RECHT
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (7) - Komentované zákony
  (7) - Monografie
  (19) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (2) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorregionální právo
  Nedeskriptor regional law
  droit régional
  Landesrecht
  PRÁVO REGIONŮ
  PRÁVO SPOLKOVÝCH ZEMÍ
  REGIONAL LEGISLATION
  LÉGISLATION RÉGIONALE
  LANDESGESETZGEBUNG
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (6) - Rejstříky
  (1) - Sborníky
  (1) - Staré tisky
  (3) - Studie
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorvyhláška
  Nedeskriptor ordinance
  ordonnance
  Ordonnance
  ODVOZENÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS
  PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS
  SEKUNDÁRNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS
  BESCHLUSS
  DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (12) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (18) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (1) - Sborníky
  (2) - Staré tisky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (43) - Zákony
  (3) - Nařízení
  (5) - Směrnice
  (28) - Vyhlášky
  (55) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. 8.zákon

  Deskriptorzákon
  Nedeskriptor law
  loi
  Gesetz
  Podřazený deskr. rámcový zákon
  aplikace zákona
  retroaktivita zákona
  institucionální zákon
  harmonizované právo
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Alba
  (3) - Almanachy
  (3) - Bibliografie
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (23) - Jednací řády
  (27) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (598) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (50) - Monografie
  (65) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (11) - Rejstříky
  (1) - Rozhovory
  (8) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (27) - Seznamy
  (6) - Staré tisky
  (19) - Studie
  (8) - Učebnice
  (120) - Zákoníky
  (16) - Sbírky zákonů
  (799) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Závěrečné účty
  (1) - Mapy
  (8) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (3) - Ústavy
  (8) - Vyhlášky
  (4) - CD-ROM
  (64) - Parlamentní materiály
  (6) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorzákonem chráněná práva
  Nedeskriptor established right
  droit acquis
  erworbener Anspruch
  CHRÁNĚNÁ PRÁVA
  ÚSTAVOU ZARUČENÁ PRÁVA
  ZARUČENÁ PRÁVA
  ZARUČENÝ PRÁVNÍ NÁROK
  PROTECTED RIGHT
  WOHLERWORBENES RECHT
  Nadřazený deskr. legislativa
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorzákonodárná moc
  Nedeskriptor legislative power
  pouvoir législatif
  gesetzgebende Gewalt
  LEGISLATIVNÍ MOC
  GESETZGEBUNGSKOMPETENZ
  LEGISLATIVE
  RECHTSETZUNGSBEFUGNIS
  Nadřazený deskr. oddělení pravomocí
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (2) - Kolektivní monografie
  (37) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (5) - Studie
  (6) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (2) - Zákony
  (1) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo