Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor1011 komunitární právo
  Nedeskriptor Community law
  droit communautaire
  Gemeinschaftsrecht
  Podřazený deskr. právo Evropské unie
  právní řád ES
  smlouva ES
  právní akt Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordruhotná legislativa
  Nedeskriptor secondary legislation
  droit dérivé
  abgeleitetes Recht
  SEKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA
  SEKUNDÁRNÍ PRÁVO
  EC SECONDARY LEGISLATION
  DROIT DÉRIVÉ CE
  ABGELEITETES RECHT EG
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkonsolidace komunitárního práva
  Nedeskriptor consolidation of Community law
  consolidation du droit communautaire
  Konsolidierung des Gemeinschaftsrechts
  Podřazený deskr. kodifikace komunitárního práva
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorlegislativní proces ES
  Nedeskriptor drafting of Community law
  élaboration du droit communautaire
  Ausarbeitung des Gemeinschaftsrechts
  LEGISLATIVNÍ ŘÍZENÍ ES
  COMMUNITY LEGISLATIVE PROCESS
  PROCÉDURE LÉGISLATIVE COMMUNAUTAIRE
  EG-GESETZGEBUNGSVERFAHREN
  Podřazený deskr. návrh ES
  dohodovací řízení
  konsultační procedura
  kooperační procedury
  právní základ
  komitologie
  mezivládní konference Evropských společenství
  spolurozhodovací procedura
  legislativní plán
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (2) - Parlamentní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptornárodní implementace práva Společenství
  Nedeskriptor national implementation of Community law
  application du droit communautaire
  Anwendung des Gemeinschaftsrechts
  APLIKACE KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
  NÁRODNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÉ LEGISLATIVY
  ZAČLENĚNÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
  IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LAW
  NATIONAL IMPLEMENTATION
  NATIONAL MEANS OF EXECUTION
  NATIONALE VOLLSTRECKUNGSMAßNAHME
  ÜBERTRETEN DES GEMEINSCHAFTSRECHTS
  VERSTOß GEGEN DAS GEMEINSCHAFTSRECHT
  Podřazený deskr. vyčlenění z komunitárního práva
  implementující opatření státu
  porušení komunitárního práva
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (10) - Sborníky
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Směrnice
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (2) - Parlamentní materiály
  (2) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorpřibližování legislativy
  Nedeskriptor approximation of laws
  rapprochement des législations
  Angleichung der Rechtsvorschriften
  APROXIMACE
  HARMONIZACE LEGISLATIVY
  SBLIŽOVÁNÍ LEGISLATIVY
  LEGISLATIVE HARMONISATION
  HARMONISATION DES LÉGISLATIONS
  HARMONISIERUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN
  RECHTSANGLEICHUNG
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (33) - Monografie
  (15) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (5) - Ročenky - monografie
  (25) - Sborníky
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (34) - Studie
  (46) - Sylaby
  (12) - Učebnice
  (9) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (4) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. DeskriptorSoudní dvůr ES
  Nedeskriptor EC Court of Justice
  Cour de justice CE
  Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
  ESD
  EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR
  CJEC
  COMMUNITY COURT
  COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
  EUROPEAN COURT OF JUSTICE
  CJCE
  COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
  COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE
  JURIDICTION COMMUNAUTAIRE
  EG-GERICHTSHOF
  EUGH
  EUROPÄISCHER GERICHTSHOF
  GEMEINSCHAFTSGERICHTSBARKEIT
  Podřazený deskr. soudci Soudního dvora ES
  Soud prvního stupně
  Nadřazený deskr. instituce Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (11) - Adresáře
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Jednací řády
  (14) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (39) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (18) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (4) - Sborníky
  (15) - Studie
  (46) - Sylaby
  (22) - Učebnice
  (8) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (2) - Zákonná opatření
  (1) - Soubor dokumentů
  (3) - Usnesení
  (18) - Výroční zprávy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. DeskriptorÚmluva mezi členskými státy
  Nedeskriptor EC Intergovernmental Convention
  convention intergouvernementale CE
  zwischenstaatliches EG-Abkommen
  Nadřazený deskr. vztahy mezi členskými státy ES
  MikrotezaurusMT 1016 struktura Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorvýklad zákonů ES
  Nedeskriptor EC case-law
  jurisprudence CE
  Rechtsprechung EG
  JUDIKATURA ES
  JURISPRUDENCE
  VÝKLAD SOUDEM
  EC CASE LAW
  Podřazený deskr. rozsudek Soudního dvora ES
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (1) - Jednací řády
  (62) - Judikáty
  (13) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (41) - Monografie
  (13) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (12) - Ročenky - monografie
  (7) - Sborníky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (12) - Studie
  (46) - Sylaby
  (14) - Učebnice
  (15) - Zákoníky
  (14) - Zákony
  (7) - Zákonná opatření
  (1) - Nařízení
  (1) - Ústavy
  (3) - CD-ROM
  (14) - Usnesení
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorzjednodušení legislativy
  Nedeskriptor simplification of legislation
  simplification législative
  Vereinfachung der Rechtsvorschriften
  ZJEDNODUŠENÍ PRÁVA
  ZJEDNODUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
  SIMPLIFYING LEGISLATION
  Nadřazený deskr. prameny práva
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo