Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorhospodářské plánování
  Nedeskriptor economic planning
  planification économique
  Wirtschaftsplanung
  DIREKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ
  EKONOMICKÉ PROGRAMOVÁNÍ
  EKONOMICKÝ PROGRAM
  HOSPODÁŘSKÉ PROGNÓZOVÁNÍ
  INDIKATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ
  NORMATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ
  PLÁNOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH UKAZATELŮ
  PŘÍKAZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
  PŘÍPRAVA EKONOMICKÝCH PROGRAMŮ
  PŘÍPRAVA PROGRAMŮ EKONOMICKÉHO ROZVOJE
  SMĚRNICE HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE
  URČOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH CÍLŮ
  DIRECTIVE PLANNING
  ECONOMIC PROGRAMMING
  INDICATIVE PLANNING
  NORMATIVE PLANNING
  PLANNING
  PLANIFICATION
  PLANIFICATION DIRECTIVE
  PLANIFICATION INDICATIVE
  PLANIFICATION NORMATIVE
  PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE
  HINWEISENDE PLANUNG
  INDIKATIVE PLANUNG
  NORMATIVE PLANUNG
  PLANIFIKATION
  VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTPLANUNG
  VOLKSWIRTSCHAFTLICHE PROGRAMMIERUNG
  Podřazený deskr. plán rozvoje
  ústřední plánování
  regionální plánování
  sektorové plánování
  Nadřazený deskr. 1606 hospodářská politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Komentované zákony
  (29) - Monografie
  (14) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (3) - Projevy
  (5) - Přednášky
  (10) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (5) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (7) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (17) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (3) - Národohospodářské plány
  (1) - Parlamentní materiály
  (2) - Plány
  (1) - Usnesení
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorinvestiční politika
  Nedeskriptor investment policy
  politique d'investissement
  Investitionspolitik
  Podřazený deskr. ochrana investic
  investiční projekt
  podpora investic
  regulace investic
  investiční příjem
  Nadřazený deskr. investice
  MikrotezaurusMT 2426 financování a investice
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (3) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (11) - Zákony
  (4) - Zákonná opatření
  předmětové heslo

  předmětové heslo