Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorfinanční intervence
  Nedeskriptor financial intervention
  intervention financière
  finanzielle Intervention
  Nadřazený deskr. finanční trh
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Skripta
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorhospodářská politika
  Nedeskriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Podřazený deskr. hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Nadřazený deskr. 1606 hospodářská politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (30) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (17) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (199) - Monografie
  (19) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (87) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (139) - Studie
  (27) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorhospodářské právo veřejné
  Nedeskriptor public economic law
  droit public économique
  Wirtschaftsverwaltungsrecht
  OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ
  VEŘEJNÉ HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO
  VEŘEJNÉ OBCHODNÍ PRÁVO
  Nadřazený deskr. správní právo
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (7) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (20) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (6) - Skripta
  (5) - Studie
  (12) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorinvestiční politika
  Nedeskriptor investment policy
  politique d'investissement
  Investitionspolitik
  Podřazený deskr. ochrana investic
  investiční projekt
  podpora investic
  regulace investic
  investiční příjem
  Nadřazený deskr. investice
  MikrotezaurusMT 2426 financování a investice
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (15) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Encyklopedie
  (3) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (11) - Zákony
  (4) - Zákonná opatření
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorkoordinovaná ekonomika
  Nedeskriptor concerted economic action
  économie concertée
  konzertierte Wirtschaft
  ACTION CONCERTÉE
  Nadřazený deskr. hospodářský systém
  MikrotezaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptormechanismus směnných kurzů
  Nedeskriptor exchange-rate mechanism
  mécanisme d'intervention monétaire
  währungspolitischer Interventionsmechanismus
  ERM
  MECHANISMUS MĚNOVÉ INTERVENCE
  MECHANISMUS SMĚNNÝCH KURZŮ EMS
  ERM
  MONETARY INTERVENTION MECHANISM
  Nadřazený deskr. Evropský měnový systém
  MikrotezaurusMT 2406 měnové relace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorpodpůrná politika
  Nedeskriptor support policy
  politique de soutien
  Stützungspolitik
  POLITIKA STÁTNÍ PODPORY
  POLITIKA SUBVENCOVÁNÍ
  SUBVENCOVÁNÍ
  SUBVENČNÍ POLITIKA
  UDĚLOVÁNÍ PODPOR
  GRANTING OF A SUBSIDY
  OCTROI D'AIDE
  OCTROI DE SUBVENTION
  GEWÄHRUNG VON ZUSCHÜSSEN
  SUBVENTIONIERUNG
  SUBVENTIONSPOLITIK
  Nadřazený deskr. intervenční politika
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorspolečná organizace trhu
  Nedeskriptor common organisation of markets
  organisation commune de marché
  gemeinsame Marktorganisation
  COMMON ORGANIZATION OF MARKETS
  GMO
  Podřazený deskr. dotace na hektar
  kompenzační příplatek na výrobky
  zemědělský výbor ES
  Nadřazený deskr. společná zemědělská politika
  MikrotezaurusMT 5606 zemědělská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorstátní podpora
  Nedeskriptor State aid
  aide de l'État
  staatliche Beihilfe
  PODPORA STÁTU
  PODPORA Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
  POMOC STÁTU
  PŘÍDAVEK STÁTU
  STÁTNÍ DOTACE
  STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY
  VEŘEJNÁ PODPORA
  VEŘEJNÁ POMOC
  NATIONAL AID
  NATIONAL SUBSIDY
  PUBLIC AID
  AIDE GÉNÉRALE
  AIDE NATIONALE
  AIDE PUBLIQUE
  ÖFFENTLICHE HILFE
  ÖFFENTLICHER ZUSCHUSS
  STAATLICHE HILFE
  STAATLICHE UNTERSTÜTZUNG
  STAATLICHER ZUSCHUSS
  Nadřazený deskr. hospodářská podpora
  MikrotezaurusMT 1606 hospodářská politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (7) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (14) - Studie
  (1) - Učebnice
  (28) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (3) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorstát sociálních jistot
  Nedeskriptor Welfare State
  État providence
  Wohlfahrtsstaat
  BLAHOBYTNÁ SPOLEČNOST
  SOCIÁLNÍ STÁT
  SPOLEČNOST BLAHOBYTU
  STÁT BLAHOBYTU
  VYSPĚLÝ STÁT
  WELFARE STATE
  Nadřazený deskr. stát
  MikrotezaurusMT 0406 politický rámec
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (5) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Příručky
  (9) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (13) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (2) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo