Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorhospodářská spolupráce
  Nedeskriptor economic cooperation
  coopération économique
  wirtschaftliche Zusammenarbeit
  EKONOMICKÁ KOOPERACE
  EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE
  HOSPODÁŘSKÁ KOOPERACE
  HOSPODÁŘSKÁ SOUČINNOST
  Nadřazený deskr. politika spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (42) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (21) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (35) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (3) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (3) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorhospodářská unie
  Nedeskriptor economic union
  union économique
  Wirtschaftsunion
  Nadřazený deskr. hospodářský systém
  MikrotezaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (2) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (1) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorměnové relace
  Nedeskriptor monetary relations
  relation monétaire
  Währungsbeziehungen
  Podřazený deskr. měnová spolupráce
  měnová integrace
  měnová dohoda
  Evropská platební unie
  měnová unie
  měnová oblast
  Nadřazený deskr. 2406 měnové relace
  MikrotezaurusMT 2406 měnové relace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (12) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptormezinárodní finance
  Nedeskriptor international finance
  finances internationales
  internationale Finanzen
  Podřazený deskr. zahraniční dluh
  mezinárodní půjčka
  Skupina deseti
  mezinárodní likvidita
  mezinárodní platba
  finanční dohoda
  měnová krize
  devizové rezervy
  mezinárodní měnový systém
  Skupina dvaceti čtyř
  Nadřazený deskr. 2406 měnové relace
  MikrotezaurusMT 2406 měnové relace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (14) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - E-kniha
  (1) - Eseje
  (1) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (13) - Učebnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  (4) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptormezinárodní politika
  Nedeskriptor international affairs
  politique internationale
  internationale Politik
  INTERNACIONÁLNÍ POLITIKA
  INTERNACIONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
  MEZINÁRODNÍ ZÁLEŽITOSTI
  INTERNATIONAL POLITICS
  AFFAIRES INTERNATIONALES
  INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN
  WELTPOLITIK
  Podřazený deskr. vztahy mezi Severem a Jihem
  nový ekonomický řád
  dvoustranné vztahy
  diplomatické vztahy
  hospodářské vztahy
  vztahy mezi Východem a Západem
  mezinárodní vztahy
  mnohostranné vztahy
  vnitroněmecké vztahy
  oficiální návštěva
  mezinárodní pomoc
  mezinárodní sankce
  mezinárodní schůzka
  hospodářské sankce
  vojenské sankce
  vyšetřovací mise
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (4) - Bibliografie
  (9) - Biografie
  (3) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (8) - Eseje
  (3) - Korespondence
  (23) - Literatura faktu
  (24) - Memoáry
  (5) - Kolektivní monografie
  (259) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (43) - Projevy
  (10) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (34) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (61) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (13) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (71) - Studie
  (4) - Slovníky jazykové výkladové
  (11) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (16) - Konferenční materiály
  (1) - Charty
  (4) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (1) - isn
  (1) - Smlouvy
  (154) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo