Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor1631 ekonomická analýza
  Nedeskriptor economic analysis
  analyse économique
  Wirtschaftsanalyse
  Podřazený deskr. ekonomická analýza
  ekonomická prognóza
  statistika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptoranalýza dopadu
  Nedeskriptor impact study
  étude d'impact
  Wirkungsstudie
  STUDIE DOPADU
  STUDIE VLIVU
  ZJIŠŤOVÁNÍ ÚČINNOSTI
  WIRKSAMKEITSUNTERSUCHUNG
  Nadřazený deskr. ekonomická analýza
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Sborníky
  (4) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptoranalýza nákladů
  Nedeskriptor cost analysis
  analyse des coûts
  Kostenanalyse
  NÁKLADOVÁ ANALÝZA
  Podřazený deskr. analýza nákladů a výnosů
  analýza efektivnosti nákladů
  Nadřazený deskr. manažerské účetnictví
  MikrotezaurusMT 4026 účetnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Studie
  (2) - Statistiky
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorbenchmarking
  Nedeskriptor benchmarking
  étalonnage des performances
  Benchmarking
  SROVNÁVÁNÍ VÝKONNOSTI
  TESTOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
  PERFORMANCE RATING
  BENCHMARKING
  COMPARAISON DES PERFORMANCES
  ÉTALONNAGE COMPÉTITIF
  ÉTALONNAGE CONCURRENTIEL
  LEISTUNGSVERGLEICH
  REFERENZLEISTUNG
  Nadřazený deskr. technologie
  MikrotezaurusMT 6411 technologie a technické předpisy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorbilanční analýza
  Nedeskriptor balance-sheet analysis
  analyse des bilans
  Bilanzanalyse
  Nadřazený deskr. finanční řízení
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (2) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorekonometrie
  Nedeskriptor econometrics
  économétrie
  Ökonometrie
  Podřazený deskr. ekonomický model
  Nadřazený deskr. ekonomická analýza
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorekonomická hodnota
  Nedeskriptor economic value
  valeur économique
  wirtschaftlicher Wert
  ÖKONOMISCHER WERT
  Nadřazený deskr. ekonomická analýza
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorekonomický přehled
  Nedeskriptor economic survey
  enquête économique
  wirtschaftsstatistische Erhebung
  KONJUNKTURÁLNÍ PŘEHLED
  PŘEHLED HOSPODÁŘSKÉ SITUACE
  SURVEY OF THE ECONOMIC SITUATION
  ENQUêTE DE CONJONCTURE
  KONJUNKTURTEST
  KONJUNKTURUMFRAGE
  WIRTSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG
  Nadřazený deskr. ekonomická analýza
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (2) - Encyklopedie
  (3) - Monografie
  (8) - Příručky
  (27) - Ročenky - monografie
  (3) - Studie
  (10) - Statistiky
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorfinanční analýza
  Nedeskriptor financial analysis
  analyse financière
  Finanzanalyse
  Nadřazený deskr. finanční řízení
  MikrotezaurusMT 4021 management
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (3) - Příručky
  (3) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo