Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordvoustranná pomoc
  Nedeskriptor bilateral aid
  aide bilatérale
  bilaterale Hilfe
  BILATERÁLNÍ POMOC
  Nadřazený deskr. politika pomoci
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormezinárodní politika
  Nedeskriptor international affairs
  politique internationale
  internationale Politik
  INTERNACIONÁLNÍ POLITIKA
  INTERNACIONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
  MEZINÁRODNÍ ZÁLEŽITOSTI
  INTERNATIONAL POLITICS
  AFFAIRES INTERNATIONALES
  INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN
  WELTPOLITIK
  Podřazený deskr. vztahy mezi Severem a Jihem
  nový ekonomický řád
  dvoustranné vztahy
  diplomatické vztahy
  hospodářské vztahy
  vztahy mezi Východem a Západem
  mezinárodní vztahy
  mnohostranné vztahy
  vnitroněmecké vztahy
  oficiální návštěva
  mezinárodní pomoc
  mezinárodní sankce
  mezinárodní schůzka
  hospodářské sankce
  vojenské sankce
  vyšetřovací mise
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (17) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (4) - Bibliografie
  (9) - Biografie
  (3) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (6) - Eseje
  (4) - Korespondence
  (21) - Literatura faktu
  (23) - Memoáry
  (4) - Kolektivní monografie
  (239) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (43) - Projevy
  (9) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (34) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (54) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (13) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (70) - Studie
  (2) - Slovníky jazykové výkladové
  (11) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (16) - Konferenční materiály
  (4) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (1) - isn
  (1) - Smlouvy
  (152) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptormezinárodní spolupráce
  Nedeskriptor international cooperation
  coopération internationale
  internationale Zusammenarbeit
  INTERNACIONÁLNÍ KOOPERACE
  INTERNACIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
  MEZINÁRODNÍ KOOPERACE
  SPOLUPRÁCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
  Podřazený deskr. evropská spolupráce
  Nadřazený deskr. politika spolupráce
  MikrotezaurusMT 0811 politika spolupráce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (59) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (14) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (51) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (29) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (13) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (3) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (6) - Parlamentní materiály
  (2) - Plány
  (2) - Soubor dokumentů
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo