Výsledky vyhledávání

 1. NázevMedicínské právo / Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar
  Autor Těšinová, Jolana, 1969- (Autor)
  Další autoři Doležal, Tomáš, 1976- (Autor)
  Policar, Radek, 1977- (Autor)
  Vydání2. vydání
  NakladatelV Praze : C.H. Beck, 2019
  Rozsahxxxiii, 460 stran ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Určeno proPublikace je určena posluchačům lékařských fakult, lékařům i ostatním zdravotnickým pracovníkům, poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i studentům práv a právníkům řešícím ve své praxi medicínskoprávní otázky. Užitečné informace poskytne také představitelům správních úřadů zabývajících se problematikou zdravotnictví.
  AnotacePublikace podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ochranu a poskytování informací ve zdravotnictví, odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení léčby. Zdůrazněny jsou také právní aspekty specifických zdravotních služeb, zejména zásahy do reprodukčních orgánů, výzkum ve zdravotnictví, lékařská genetika, nakládání s lidským tělem a oblast transplantací. Pozornost je věnována též základním podmínkám k poskytování zdravotních služeb, předpokladům způsobilosti k výkonu lékařského povolání, oblasti léčiv a zdravotnických prostředků. Samostatně je zpracována problematika právní odpovědnosti lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
  Výrazy tezauru zdravotnická legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7179-318-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 88088PSS - Poslanecká sněmovna
  Medicínské právo
 2. NázevEvropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy / Jan Malíř, Tomáš Doležal
  Autor Malíř, Jan, 1977- (Autor)
  Další autoři Doležal, Tomáš (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Rozsah209 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Právní monografie
  PoznámkyAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 30. červnu 2015"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnotacePrávní monografie přináší soustavnější pohled na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k otázkám zdravotního práva a zdravotní péče. Nelze totiž přehlédnout, že před ESLP, jehož posláním je dohlížet na dodržování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva) v 47 evropských státech, které jsou jejími smluvními stranami, přichází stále větší počet stížností, jež z titulu rozporu s právy a svobodami garantovanými Úmluvou zpochybňují nejen nejrozmanitější aspekty zdravotního práva, ale i poskytování zdravotní péče a vlastně i zdravotních politik ve smluvních státech. Nemalá část závěrů, ke kterým ESLP na základě těchto stížností dospívá, následně rezonuje jak mezi právníky, tak mezi příslušníky zdravotnických profesí, a nezřídka i mezi laickou veřejností.
  Výrazy tezauru Evropská úmluva o ochraně lidských práv * právo na zdraví * lidská práva * zdravotní politika * Evropský soud pro lidská práva
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  1236 - Práva a svobody
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7552-224-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy (obsah)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 85982PSS - Poslanecká sněmovna
  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy
 3. NázevKauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory / Adam Doležal, Tomáš Doležal
  Autor Doležal, Adam (Autor)
  Další autoři Doležal, Tomáš (Autor)
  NakladatelPraha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2016
  Rozsah261 stran : ilustrace ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky
  PoznámkyObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru občanské právo * analýza příčin * právní věda * zdravotnická legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87439-27-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLKauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (plný text)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 86353PSS - Poslanecká sněmovna
 4. NázevSoudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku : komentovaný rejstřík judikatury a její použití po rekodifikaci / Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal
  Autor Bezouška, Petr, 1978- (Autor)
  Další autoři Hulmák, Milan, 1975- (Autor)
  Psutka, Jindřich, 1979- (Autor)
  Doležal, Tomáš (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Rozsahxi, 735 stran ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé. Právní stav publikace je k 31.10.2015
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnotaceDne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně v právní terminologii. Autoři se v souvislosti s uvedenými změnami zamysleli nad tím, jak se vypořádat s dosavadní judikaturou, jako významným vodítkem pro interpretaci právních předpisů. Výsledkem jejich snahy je monografie, která zpracovává více než tisíc rozhodnutí, která jsou uspořádána do rejstříků tříděných podle různých kritérií. V prvním rejstříku, jenž je tříděn podle ustanovení nového občanského zákoníku, jsou jednotlivá rozhodnutí autory komentována a doplněna o informaci, zda jsou či nejsou použitelná po rekodifikaci. Kritérii pro třídění druhého a třetího rejstříku byla data vydání rozhodnutí a klíčová slova.
  Výrazy tezauru občanské právo * soudní řízení * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7552-090-6
  Počet ex.2, z toho volných 1, prezenčně 1
  URLSoudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku (obsah)
  Druh dok.Judikáty
  SignaturaLokaceInfo
  F 85797PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85797LSJU - legisl.stud. Judikaturapouze prezenčně
  Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku
 5. NázevVztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva / Tomáš Doležal
  Autor Doležal, Tomáš (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  Vyd.údajePraha : Leges, 2012
  Rozsah160 s. : il., mapa, faksimile ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Praktik
  PoznámkyČást. latinský, anglický, německý, část. německý souběžný text. Na obálce uveden název edice Teoretik
  Obsahuje bibliografii
  AnotaceVztah lékaře a pacienta analyzován ve vztahu k současné právní úpravě, dané zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a občanským zákoníkem, a to nejen současným, ale i novým, jehož účinnost nastane 1. ledna 2013. Je poukázáno i na skutečnost, že většina záležitostí ve vztahu lékaře a pacienta byla původně regulována pouze v rovině morální a byla formulována v různých etických kodexech, které ovšem řada lékařů ani nezná.
  Výrazy tezauru lékař * práva pacienta * soukromé právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87576-24-3
  978-80-87576-25-0 (chyb.)
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 82285PSS - Poslanecká sněmovna
 6. NázevPřehled judikatury z oblasti zdravotnictví / sestavili Adam Doležal, Tomáš Doležal
  Další autoři Doležal, Adam (Editor)
  Doležal, Tomáš (Editor)
  Vyd.údajePraha : Wolters Kluwer ČR, 2011
  Rozsah262 s. ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Přehledy judikatury sv. 73.
  Judikatura
  Poznámky"Právní stav citované judikatury byl uzavřen k 31.12.2010"--Rub tit. s..
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstříky
  Výrazy tezauru Česká republika * interpretace práva * zdraví veřejnosti * zdravotnická legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7357-676-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Judikáty
  SignaturaLokaceInfo
  F 81144LSJU - legisl.stud. Judikatura
  Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví
 7. NázevOchrana práv pacienta ve zdravotnictví / Tomáš Doležal, Adam Doležal
  Autor Doležal, Tomáš (Autor)
  Další autoři Doležal, Adam (Autor)
  Vyd.údajePraha : Linde, 2007
  Rozsah138 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografii
  Úplný obsahDeklarace o prosazování práv pacientů v Evropě, Amsterdam 28.-30. března 1994
  Výrazy tezauru práva pacienta * zákonem chráněná práva
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7101-684-6
  Počet ex.2, z toho volných 2
  Druh dok.Příručky
  SignaturaLokaceInfo
  F 76772EXH - externí sklad Hostivař
  F 76772EXH - externí sklad Hostivař