Výsledky vyhledávání

 1. NázevZákon o odpovědnosti za přestupky : praktický průvodce / Antonín Slabý, Jindřich Škoda, František Vavera
  Autor Slabý, Antonín, 1964- (Autor)
  Další autoři Škoda, Jindřich, 1960- (Autor)
  Vavera, František, 1980- (Autor)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016) (Jiná role)
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
  Rozsah475 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Pro praxi
  PoznámkyObsahuje bibliografii a rejstřík
  Anglické resumé
  Částečný obsahZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.
  AnotaceJádro tvoří poznámky k nové právní úpravě ve formě důvodové zprávy a dále na dosavadní judikaturu, která je využitelná i pro nový zákon. Dále je v publikaci zpracována rozdílová tabulka předešlé a nové právní úpravy přestupkového zákona. Publikace obsahuje i popis základních zásad správního trestání. Publikace by měla být praktickou příručkou pro současný „přechod“ na novou právní úpravu.
  Výrazy tezauru Česká republika * správní delikt * soudní řízení * interpretace práva * správní právo * odpovědnost * příručka
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7380-683-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 87052PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o odpovědnosti za přestupky
 2. NázevZákon o státní službě s poznámkami / František Vavera, Petr Hulinský, Petr Mlsna, Pavel Mates, Kristina Chrástková, Jiří Doležílek, Jindřich Škoda
  Autor Vavera, František, 1980- (Autor)
  Další autoři Hulinský, Petr, 1967- (Autor)
  Mlsna, Petr, 1978- (Autor)
  Mates, Pavel, 1947- (Autor)
  Chrástková, Kristina (Autor)
  Doležílek, Jiří, 1963- (Autor)
  Škoda, Jindřich, 1960- (Autor)
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015
  Rozsah317 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Pro praxi
  AnotaceŘadu let se čekalo na naplnění cílů vstupu do Evropské unie, mezi něž patřilo i přijetí a aplikace služebního zákona pro státní zaměstnance. Vedle současné úpravy služebního poměru státních zaměstnanců, tedy vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů (policistů, hasičů) měl být v praxi zaveden zákon pro ostatní státní úředníky, tedy státní zaměstnance, kteří mají pracovní poměr ke státu (České republice). Po všech návrzích byl zákon přijat v pozměněné podobě a je aplikovatelný. Jeho základní cíle jsou jasné, nepřekročitelné oddělení politických pozic (ministra a jeho kabinetu) od úřednického aparátu, transparentní nastavení personálních procesů, profesionalizace zaměstnanců a jejich výkonu či určení práv a povinností státních zaměstnanců.
  Výrazy tezauru veřejná služba * veřejná správa * zaměstnanec * statut úředníka * správní právo * Česká republika * komentář k zákonu * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7380-518-0
  Počet ex.3, z toho volných 2
  URLZákon o státní službě s poznámkami (obsah)
  Druh dok.Jednací řády
  SignaturaLokaceInfo
  F 84918PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84918PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84918PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 20.05.2021)
  Zákon o státní službě s poznámkami
 3. NázevPodmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv : (právní úprava) / František Vavera
  Autor Vavera, František, 1980- (Autor)
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Rozsah128 s. : il. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceCílem publikace je popsat jak historii, tak vývoj a současný stav kominictví z právního pohledu v České republice, a též z hlediska historie v českých zemích, ale i jednotlivá úskalí prvních norem upravující toto řemeslo.
  Výrazy tezauru ochrana proti požáru * požár * bezpečnostní norma
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-7380-420-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Příručky
  SignaturaLokaceInfo
  F 83021EXH - externí sklad Měšice
 4. NázevZákon o policii s komentářem / Jindřich Škoda, František Vavera, Radek Šmerda
  Autor Škoda, Jindřich (Autor)
  Další autoři Vavera, František, 1980- (Autor)
  Šmerda, Radek, 1977- (Dotazovatel, interviewující)
  Vydání2. vyd.
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Rozsah479 s. : barev. il. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Úplný obsahZákon č. 273/2008 ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky -- Zákon č. 341/2011 ze dne 6. listopadu 2011 o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
  AnotaceZákladním cílem komentáře je komplexně a podrobně popsat jednotlivá ustanovení zákona o policii, a to i ve vztahu k souvisejícím právním předpisům a se zaměřením na jeho praxi. Zákon o policii vytváří a upravuje mnoho moderních institutů, které komentář snad srozumitelně vysvětluje, popisuje jednotlivá ustanovení v návaznosti na celý právní řád. Rozebírá problematické oblasti, popisuje aplikační praxi, často zaměřenou na praktické příklady a podrobně analyzuje normativní text zákona. V textu komentáře je též popsán výčet souvisejících úprav k zákonu o policii a ke komentáři jsou připojeny prováděcí právní předpisy a výňatky souvisejících právních předpisů. V rámci komentáře je též přiložen nový zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který nově upravuje kontrolní mechanismus nejen pro policii.
  Výrazy tezauru policie * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7380-447-3
  Počet ex.2, z toho volných 2
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 83332EXH - externí sklad Měšice
  F 83332EXH - externí sklad Měšice
 5. NázevKriminalistické aspekty v trestním právu / František Vavera
  Autor Vavera, František, 1980- (Autor)
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Rozsah244 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Monografie
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie a rejstřík
  AnotacePopis počátků kriminalistiky vzhledem k mezinárodním aspektům k zemím, ve kterých se tato věda započala vyvíjet. Jedná se především o Rakousko-Uhersko, Velkou Británii a Francii. Autor se věnuje „zakladatelům" kriminalistiky, daktyloskopie či bertillonáže a vše vykládá v kontextu s vývojem trestního práva, publikaci dělí na světový a český/československý vývoj. Historii kriminalistiky začleňuje do časové osy, popisuje z hlediska teorie a praxe a komparuje s trestním právem a kriminologií. Závěr publikace popisuje vztah trestního práva a kriminalistiky v počátcích obou disciplín a v současné době.
  Výrazy tezauru kriminologie * trestní právo
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7380-450-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 83353EXH - externí sklad Měšice
  Kriminalistické aspekty v trestním právu
 6. NázevDějiny kriminalistiky / Jiří Straus, František Vavera a kolektiv
  Autor Straus, Jiří, 1954- (Autor)
  Další autoři Vavera, František, 1980- (Dotazovatel, interviewující)
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Rozsah441 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyObsah: Dějiny československé kriminalistiky v celkovém přehledu--Osobnosti kriminalistiky--Instituce rozvíjející kriminalistiku v Československu (České republice)--Vývoj některých metod kriminalistiky--Vývoj kriminalistiky u četnictva. Anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru kriminologie * dějiny * Čechy (země) * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7380-370-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 82232EXH - externí sklad Měšice
  Dějiny kriminalistiky
 7. NázevVeřejné sbory / Pavel Mates, Jindřich Škoda, František Vavera
  Autor Mates, Pavel, 1947- (Autor)
  Další autoři Škoda, Jindřich (Autor)
  Vavera, František, 1980- (Autor)
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer Česká republika, c2011
  Rozsahxx, 363 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Právní monografie
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnotaceVeřejné sbory představují speciální fenomén, který je nezbytný v každé moderní společnosti. Pečují o to, co bývá označováno jako tzv. policejní statky, tedy o obranu státu, veřejnou bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid, mravnost, veřejné zdraví a další. Jejich ochrana tvoří základní, hlavní náplň činnosti těchto sborů. Vzhledem k tomu, že nutně zasahují do právní sféry fyzických a právnických osob, musí k tomu mít legální základ. Jeho formulování je složitou záležitostí, protože je třeba vymezit hranice pro zasahování v situacích, které vynikají mimořádnou pestrostí a lze všechny jen těžko předvídat. Autoři předkládají, vlastně u nás poprvé, komplexní pohled na organizaci a funkce veřejných sborů, povinnosti jejich příslušníků, právní základ zásahů proti osobám i věcem, úpravu pátracích prostředků, použití donucovacích prostředků, zpracování informací, mezinárodní spolupráci a další otázky, které se v této oblasti vyskytují. Informace v této monografii mohou získat nejen ti, kteří jsou příslušníky veřejných sborů, tedy Policie České republiky, Vojenské policie, Celní správy, Vězeňské služby, Hasičského záchranného sboru, zpravodajských služeb a obecní policie, a ti, kteří je řídí, ale také širší veřejnost, a to nejen odborná.
  Výrazy tezauru veřejná bezpečnost * správní opatření * Česká republika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7357-604-2
  Počet ex.2, z toho volných 2
  URL Veřejné sbory (obsah)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 80285EXH - externí sklad Měšice
  F 80285EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné sbory
 8. NázevSlovník kriminalistických pojmů a osobností / Jiří Straus, František Vavera
  Autor Straus, Jiří, 1954- (Autor)
  Další autoři Vavera, František, 1980- (Autor)
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
  Rozsah349 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie
  Výrazy tezauru kriminologie * terminologie * životopis
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  3221.3 - Encyklopedie a slovníky
  ISBN978-80-7380-258-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Slovníky jazykové výkladové
  SignaturaLokaceInfo
  F 80017EXH - externí sklad Měšice
  Slovník kriminalistických pojmů a osobností
 9. NázevZákon o policii s komentářem / Jindřich Škoda, František Vaverda, Radek Šmerda
  Autor Škoda, Jindřich (Autor)
  Další autoři Vavera, František, 1980- (Autor)
  Šmerda, Radek, 1977- (Autor)
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
  Rozsah396 s. : il. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje odkazy na související právní předpisy a bibliografii
  AnotaceNabytím účinnosti nového zákona o policii je aplikovatelný a vynutitelný nový právní předpis, který dopadá na celou společnost České republiky. Zákon o policii vytváří a upravuje mnoho nových institutů, které komentář vysvětluje a vykládá. Popisuje jednotlivá ustanovení v návaznosti na celý právní řád, rozebírá problematické oblasti, popisuje aplikační praxi, často zaměřenou na praktické případy, a podrobně analyzuje normativní text zákona. Základním cílem je komplexně a podrobně popsat jednotlivá ustanovení zákona o policii ve vztahu k souvisejícím právním předpisům a se zaměřením na aplikační praxi. Komentář je primárně určen pro policii, dále pro studenty ke studiu bezpečnostního práva jako součásti správního práva, pro veřejnost.
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * Česká republika * policie * zákon
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7380-160-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 78167EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o policii s komentářem