Výsledky vyhledávání

 1. NázevDílo Jana Amose Komenského. 26/I, Korespondence. Část I, 1628-1638 = Johannis Amos Comenii Opera Omnia. 26/I, Epistulae. Pars I, 1628-1638 / vydali Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Václav Bok, Markéta Klosová, Marcela Slavíková, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová
  Autor Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Autor)
  Další autoři Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  Havelka, Tomáš, 1967- (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Editor)
  Bok, Václav, 1939- (Editor)
  Klosová, Markéta, 1958- (Editor)
  Slavíková, Marcela (Editor)
  Storchová, Lucie, 1979- (Editor)
  Šolcová, Kateřina, 1968- (Editor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Academia, 2018
  Rozsah353 stran : faksimile ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Latina ; Čeština ; Angličtina
  Část názvuKorespondence
  Epistulae
  Souběž.n.Johannis Amos Comenii Opera Omnia
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Latinský a částečně anglický a český text
  AnotacePrvní svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje 71 listů odeslaných a obdržených od roku 1628 do prosince 1638. Jedná se o dopisy z prvého lešenského pobytu, kdy Komenský navázal kontakty s předními představiteli dobové republiky učenců. Nejvýznamnějšími centry Komenského korespondenční sítě, kde byly dopisy z tohoto období psány či kam směřovaly, byly Lešno, Londýn, Gdaňsk a Amsterdam. Svazek obsahuje vedle předmluvy textově kritický aparát a věcné komentáře, regesty jednotlivých dopisů, bibliografický soupis, obrazové přílohy a rejstříky osob, prací a geografických názvů.
  Výrazy tezauru Komenský, Jan Amos (1592-1670) * korespondence * inteligence * Čechy (země) * Evropa * 17. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2991-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Soubor dokumentů
  SignaturaLokaceInfo
  F 51747externí sklad Měšice
  Dílo Jana Amose Komenského
 2. NázevDílo Jana Amose Komenského. 19/1. Část 1, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica Johannis Amos Comenii Opera omnia. 19/I. Pars 1, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica / vydali Martin Steiner ... [et al.]
  Autor Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Autor)
  Další autoři Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Academia, 2014
  Rozsah379 s. : barev. faksim. ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Latina ; Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Souběž.n.Johannis Amos Comenii Opera omnia. 19/I. Pars 1, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica
  Další variantní názvyDe rerum humanarum emendatione consultatio catholica
  De rerum humanarum emendatione consultatio catholica
  PoznámkyPřevážně latinský, část. český a část. souběžný český text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Úplný obsahEuropae lumina -- Panegersia -- Panaugia
  AnotaceObecná porada o nápravě věcí lidských. Filosofické dílo Jana Amose Komenského. Jedná se o syntetické, avšak nedokončené vrcholné dílo Komenského.
  Výrazy tezauru filozofie * náboženství * vzdělávání * společenská změna * Evropa * 17. století
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-200-2448-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Dílo Jana Amose Komenského. 19/I (obsah)
  Druh dok.Souborné dílo
  SignaturaLokaceInfo
  F 51747externí sklad Měšice
  Dílo Jana Amose Komenského
 3. NázevDílo Jana Amose Komenského. 9/II, Historia Lasitii. Historie Lasitského. Lesnae excidium. Carolo Gustavo votiva acclamatio / vydali Martin Steiner, Tomáš Havelka, Jiří Just, Věra Petráčková, Stanislav Sousedík, Marta Bečková, Marie Kyralová, Jiří Beneš, Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek
  Autor Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Autor)
  Další autoři Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  Havelka, Tomáš, 1967- (Editor)
  Just, Jiří, 1973- (Editor)
  Petráčková, Věra (Editor)
  Sousedík, Stanislav, 1931- (Editor)
  Bečková-Ringesová, Marta, 1930- (Editor)
  Kyralová, Marie, 1937- (Editor)
  Beneš, Jiří, 1950- (Editor)
  Řezníková, Lenka, 1970- (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Editor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Academia, 2013
  Rozsah441 stran : faksimile ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Latina
  Jazyk resuméAngličtina
  Část názvuHistorie Lasitii
  Historie Lasitského
  Lesnae excidium
  Carolo Gustavo votiva acclamatio
  Souběž.n.Johannis Amos Comenii Opera Omnia
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Převážně latinský, část. český a část. souběžný český text, anglická resumé
  AnotaceDalší svazek souborné edice Komenského spisů navazuje tematicky na svazek 9/I. Zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Je to zejména Komenského edice a překlad osmé knihy dějin Jednoty bratrské od polského šlechtice Jana Lašického - Komenský si tuto část Lašického spisu vybral proto, že pojednává o církevním řádu Jednoty, a právě na něj chtěl v době po uzavření vestfálského míru zvláště upozornit, protože jej považoval za velmi důležitý pro přežití církve rozptýlené v exilu. Spis tedy sleduje především pastorační cíl, v české verzi nabádá k návratu k vnitřní kázni v životě Jednoty, v latinské verzi připomíná sesterským evangelickým církvím jednak dlouhou tradici české reformace, jednak důraz na již zmíněnou vnitřní kázeň v životě Jednoty. Svazek dále obsahuje dva drobnější latinské spisky, volně spjaté s osobností švédského krále Karla X. Gustava. První z nich, Vyhlazení Lešna, podrobně líčí poslední dny obyvatel Lešna před dobytím a vypálením polskými vojáky v dubnu 1656. Tato událost, v rámci švédsko-polské války málo významná, byla osudová pro tamní živé centrum Jednoty i pro Komenského osobně. Druhá práce, Děkovné provolání Nejjasnějšímu králi Švédů Karlu Gustavovi, napsaná u příležitosti zpočátku úspěšného tažení proti Dánsku v roce 1658, patří ke komeniologickým objevům 20. století. Stejně jako ve spisku Panegyrik, věnovaném témuž panovníkovi zhruba o tři roky dříve (viz Opera omnia 13) Komenský také zde vyzdvihuje vojenské schopnosti a vladařské přednosti krále jako vzor pro křesťanské panovníky.
  Výrazy tezauru Lasicki, Jan (1534-asi 1605) * protestantismus * náboženský konflikt * vztah mezi církví a státem * Karel X. Gustav (1622-1660) * švédsko-polská válka (1655-1660) * 17. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-200-2244-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Souborné dílo
  SignaturaLokaceInfo
  F 51747externí sklad Měšice
  Dílo Jana Amose Komenského
 4. NázevDílo Jana Amose Komenského. 15/IV, Eruditionis scholasticae pars I, Vestibulum. Eruditionis scholasticae pars II, Janua / k vydání připravili Jiří Beneš, Hana Bouzková, Karel Hubka, Marie Kyralová, Stanislav Sousedík, Martin Steiner
  Autor Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Autor)
  Další autoři Beneš, Jiří, 1950- (Editor)
  Bouzková, Hana (Editor)
  Hubka, Karel, 1938-1986 (Editor)
  Kyralová, Marie, 1937- (Editor)
  Sousedík, Stanislav, 1931- (Editor)
  Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Academia, 2011
  Rozsah542 stran : faksimile ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Latina
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  Část názvuEruditionis scholasticae pars I, Vestibulum
  Eruditionis scholasticae pars II, Janua
  Souběž.n.Johannis Amos Comenii Opera Omnia
  Obálkový názevEuruditio I - Vestibulum
  Euruditio II - Janua
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
  Latinský text, české a anglické resumé
  AnotaceDalší svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic – Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Oba soubory učebnic, určených pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (bude vydána v jednom z dalších svazků) zahrnul do svého souborného vydání Opera didactica omnia (ODO, Amsterdam 1657). Toto souborné vydání je předlohou této kritické edice, a proto svazek navazuje i svým číslováním na předchozí již vydané části ODO pod číslem 15. Oba tyto učebnicové soubory představují z pohledu Komenského vrchol jeho snah o co nejdokonalejší učební pomůcky pro tříletou latinskou školu.
  Výrazy tezauru pedagogická metoda * vzdělávání * jazykověda * výuka jazyků * latina * učebnice * slovník * 17. století
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  3611 - Humanitní vědy
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-200-2042-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Souborné dílo
  SignaturaLokaceInfo
  F 51747externí sklad Měšice
  Dílo Jana Amose Komenského
 5. NázevJan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání : [příspěvky z mezinárodní konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání (Praha, 15.-17. listopadu 2007)] Johannes Amos Comenius - The legacy to the culture of education : [papers from the international conference The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education (Prague, November 15th-17th, 2007)] / uspořádali Svatava Chocholová, Markéta Pánková, Martin Steiner
  Záhlaví-akce Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání (2007 : Praha, Česko)
  Další autoři Chocholová, Svatava (Editor)
  Pánková, Markéta, 1954- (Editor)
  Steiner, Martin, 1946- (Editor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : Academia, 2009
  Rozsah827 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Angličtina ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina, Slovenština
  Edice Historie
  Souběž.n.Johannes Amos Comenius - The legacy to the culture of education : [papers from the international conference The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education (Prague, November 15th-17th, 2007)]
  PoznámkyČást. anglický, německý a slovenský text, část. souběžný anglický text, česká, anglická a slovenská resumé. Chronologický přehled. Pod názvem: redaktoři Petra Holovková, Marie Chrobáková, Magdaléna Faltusová
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnotacePublikace obsahuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference konané na podzim roku 2007 v Praze, uspořádané u příležitosti výročí vydání spisu Opera didactica magna a zaměřené na vztah Komenského díla ke vzdělávání, a to v širokém historickém záběru – od doby, v níž Komenský žil, do současnosti. Kniha je rozdělena do několika oddílů, autoři (téměř z poloviny autoři ze zahraničí) jsou představiteli různých oborů – filozofie, dějin filozofie, komeniologie a pedagogiky.
  Výrazy tezauru Komenský, Jan Amos (1592-1670) * pedagogická metoda * filozofie * protestantismus * vzdělávání * učitel * konferenční sborník
  Klasifikační znaky3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-200-1700-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání (obsah)
  Druh dok.Sborníky
  SignaturaLokaceInfo
  F 78106externí sklad Měšice
  Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání