Výsledky vyhledávání

 1. NázevRodinné skupinové konference / Jan Tomášek a kol.
  Autor Tomášek, Jan (Autor)
  VydáníVydání: první
  NakladatelPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019
  Rozsah133 stran ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  Edice Studie
  Poznámky220 výtisků
  Obsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  Určeno pro odbornou veřejnost
  AnotacePublikace popisuje zkušenosti s uplatněním restorativního opatření - Rodinné skupinové konference v našich podmínkách. Prezentuje názory a zkušenosti přímých účastníků konferencí (obětí, pachatelů i facilitátorů) a zabývá se i účinností konferencí z hlediska následné recidivy pachatelů.
  Výrazy tezauru rodina * schopnost komunikace * trestní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-177-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 88397Poslanecká sněmovna
  Rodinné skupinové konference
 2. NázevProbace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií / Jan Tomášek, Lucie Háková, Zuzana Kostelníková
  Autor Tomášek, Jan (Autor)
  Další autoři Háková, Lucie (Autor)
  Kostelníková, Zuzana (Autor)
  VydáníVydání: první
  NakladatelPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019
  Rozsah143 stran : ilustrace ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  Edice Studie
  Poznámky200 výtisků
  Obsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  Určeno pro odbornou veřejnost
  AnotacePublikace shrnuje výsledky výzkumu, který navázal na předchozí projekt zaměřený na účinnost probace na snižování recidivy pachatelů trestné činnosti. Cílem bylo doplnit získané poznatky o zkušenosti a názory odsouzených osob, jimž byl uložen dohled probačního pracovníka. Uskutečněn byl také výzkum veřejného mínění, který zmapoval povědomí českých občanů o probaci a jejich postoje k možnostem a podmínkám jejího uplatňování. Součástí projektu byla rovněž analýza mediální reprezentace probace v českém mediálním prostředí.
  Výrazy tezauru alternativní trest * trestní sankce * podmínečné propuštění * hromadné sdělovací prostředky * veřejné mínění * Česká republika
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  3226 - Komunikace
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7338-183-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 88782Poslanecká sněmovna
  Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií
 3. NázevÚvod do kriminologie / Jan Tomášek
  Autor Tomášek, Jan (Autor)
  NakladatelPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019
  Rozsah215 stran : ilustrace ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnotacePublikace je koncipována tak, aby čtenáře vybavila základními znalostmi potřebnými pro kritické hodnocení informací o kriminalitě, její struktuře a vývoji. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích i obětech již tradičně provázejí. Nabízí ucelený náhled na nejvýznamnější kriminologické teorie, a to jak ve vztahu k příčinám kriminality, tak k možnostem jejího omezování. Zabývá se aktuálními tématy, jako je recidiva a desistence, účinnost trestní politiky či prevence kriminality.
  Výrazy tezauru kriminologie * trestná činnost
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7380-746-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 87967Poslanecká sněmovna
  Úvod do kriminologie
 4. NázevZaměstnání jako faktor desistence / Jan Tomášek a kol.
  Autor Tomášek, Jan (Autor)
  VydáníVydání: první
  NakladatelPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2017
  Rozsah172 stran ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  Edice Studie
  Poznámky220 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  Určeno proUrčeno pro odbornou veřejnost
  AnotaceSkutečnost, zda jedinec má, nebo nemá stálé zaměstnání, je v kriminologii tradičně chápána jako jeden z významných faktorů, které mohou souviset s kriminálním jednáním. Výzkumy kriminální kariéry naznačují, že nalezení uspokojivého pracovního poměru může být „zlomovým okamžikem“, který významně přispěje k jejímu ukončení. Ve světě se můžeme setkat s mnoha projekty, které se snaží šanci osob s trestní minulostí na pracovní uplatnění zvýšit. Nejčastěji jde o formu nepřímé preventivní strategie rozvíjené v rámci sociální politiky, a to jak na místní, tak celostátní úrovni. Nabývá zpravidla podoby profesních výcviků či nabídky možnosti získat praktické pracovní zkušenosti, eventuálně přímo v rozšiřování pracovních možností. Velkou roli hrají také nestátní neziskové organizace. Ačkoli jsou jejich možnosti omezené v kapacitě klientů, jimž mohou své služby nabídnout, přínos těchto aktivit je nezanedbatelný.
  Výrazy tezauru trestný čin * trestná činnost * Česká republika * začlenění do společnosti * práce * vězeň * sociální stav * psychologie * kriminologie * delikvence * výzkum * monografie
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  2826 - Sociální vztahy
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7338-166-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Zaměstnání jako faktor desistence (pdf)
  Zaměstnání jako faktor desistence (obsah)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 86914Poslanecká sněmovna
  Zaměstnání jako faktor desistence
 5. NázevEfektivita trestní politiky z pohledu recidivy / Jan Rozum, Jan Tomášek, Jiří Vlach, Lucie Háková
  Autor Rozum, Jan (Autor)
  Další autoři Tomášek, Jan (Autor)
  Vlach, Jiří, 1978- (Autor)
  Háková, Lucie (Autor)
  VydáníVydání: první
  NakladatelPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016
  Rozsah103 stran ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  Edice Studie
  Poznámky200 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  Určeno proUrčeno pro odbornou veřejnost
  AnotaceVýzkum se zaměřil na trestní a sankční politiku a její vliv na charakter a rozsah vězeňské populace s cílem analyzovat hlavní vývojové trendy sankční politiky po přijetí nového trestního zákoníku a navrhnout taková opatření, aby trestní politika zajišťovala lépe ochranu občanů před kriminalitou a současně nevedla k nadměrnému růstu počtu vězňů.
  Výrazy tezauru výkon trestu * vězeňský režim * vězeňské instituce * vězeň * trestná činnost * kriminologie * delikvence
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7338-164-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy (obsah)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 86377externí sklad Měšice
  Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy
 6. NázevProbace jako efektivní nástroj snižování recidivy / Jan Tomášek, Simona Diblíková, Miroslav Scheinost
  Autor Tomášek, Jan (Autor)
  Další autoři Diblíková, Simona (Autor)
  Scheinost, Miroslav (Autor)
  VydáníVydání: první
  NakladatelPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016
  Rozsah180 stran ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  Edice Studie
  Poznámky200 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  Určeno proUrčeno pro odbornou veřejnost
  AnotaceTématem projektu byla účinnost probace ve vztahu k recidivě pachatelů. Recidiva a její omezování jsou dnes chápány jako klíčový úkol trestní politiky.
  Výrazy tezauru Česká republika * trestná činnost * výzkumná metoda * podmínečné propuštění * alternativní trest * odklad výkonu trestu
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-163-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 86451externí sklad Měšice
  Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy
 7. NázevSelf-reportové studie kriminálního chování / Jan Tomášek
  Autor Tomášek, Jan (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013
  Rozsah101 s. : il. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Studie
  Vybrané metody kriminologického výzkumu sv. 5.
  PoznámkyAnglické resumé. 150 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceCílem práce je poskytnout informaci o self-reportech a možnostech jejich využití v kriminologii, historický přehled jejich vývoje, základní principy jejich využívání, poznatky o validitě a reliabilitě a také kritický přehled známých problémů a nedostatků, které sběr dat formou výpovědí respondentů o vlastní trestné činnosti provázejí. Citována je řada konkrétních výzkumů, včetně prezentace nejzásadnějších poznatků, k nimž dospěly (včetně výzkumů v oblasti kriminální kariéry) a dosavadnímu využití self-reportových studií v České republice, jejichž počet je zatím ve srovnání se zahraničím velmi skromný.
  Výrazy tezauru kriminologie * delikvence * Česká republika * komparativní analýza
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-130-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Self-reportové studie kriminálního chování (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 82898externí sklad Měšice
  Self-reportové studie kriminálního chování
 8. NázevPrevence kriminality na úrovni obcí a krajů : závěrečná zpráva z výzkumu / odpovědný řešitel Kazimír Večerka ; řešitelé Jakub Holas, Jan Tomášek
  Autor Večerka, Kazimír, 1949- (Autor)
  Další autoři Holas, Jakub (Autor)
  Tomášek, Jan (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009
  Rozsah116 s. : il. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  Edice Studie
  PoznámkyČeské a anglické resumé. 200 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru trestná činnost * boj proti zločinnosti * územní samospráva
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7338-085-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 78311externí sklad Měšice
  Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů
 9. NázevÚčinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných / Jan Rozum, Petr Kotulan, Jan Tomášek
  Autor Rozum, Jan (Autor)
  Další autoři Kotulan, Petr
  Tomášek, Jan (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008
  Rozsah170 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  Edice Studie
  PoznámkyČeské a anglické resumé. 200 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru trestní řízení * podmínečné propuštění * trestná činnost
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7338-073-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Plný text
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 77362externí sklad Měšice
  Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných