Výsledky vyhledávání

 1. NázevČeská rodina na počátku 21. století : životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol., autorský tým: Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidoviċová
  Autor Kuchařová, Věra, 1951- (Autor)
  Další autoři Barvíková, Jana (Autor)
  Höhne, Sylva, 1978- (Autor)
  Janurová, Kristýna (Autor)
  Nešporová, Olga, 1976- (Autor)
  Paloncyová, Jana, 1977- (Autor)
  Svobodová, Kamila (Autor)
  Vidovićová, Lucie, 1977- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i., 2019
  Rozsah300 stran : ilustrace ; 23 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Studie ; 134. svazek
  PoznámkyPříjmení autorky správně: Vidovićová
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceKniha přináší analytický pohled na české rodiny a jejich proměny od počátku tisíciletí. Sleduje každodenní život rodin, jejich potřeby, problémy a faktory, které mohou fungování a soudržnost rodin ohrožovat. Autorky věnují pozornost rovněž vztahům v rodině a plnění jejích výchovných funkcí v době proměnlivých společenských a ekonomických podmínek, jakož i formám společenské podpory rodin v různých oblastech života. Publikace vychází z výsledků výzkumů a analýz dostupných statistických dat. Opírá se také o poznatky autorek získané na základě spolupráce s různými subjekty zabývajícími se v praxi podporou rodin.
  Výrazy tezauru rodina * životní podmínky * životní úroveň * sociální analýza * sociologie * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  2821 - Sociální rámec
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-333-3
  978-80-7419-275-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 88331PSS - Poslanecká sněmovna
  Česká rodina na počátku 21. století
 2. NázevSocioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti / Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová
  Autor Höhne, Sylva, 1978- (Autor)
  Další autoři Nešporová, Olga, 1976- (Autor)
  Svobodová, Kamila (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Rozsah94, 6 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru sociální analýza * sociální průzkum * domácnost * příjem domácnosti * smrt * příspěvek na pohřeb * sociální dávky
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-315-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17006PSS - Poslanecká sněmovna
  Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti
 3. NázevRodiny ve střední fázi rodinného cyklu / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Janurová, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová
  Autor Kuchařová, Věra, 1951- (Autor)
  Další autoři Barvíková, Jana (Autor)
  Janurová, Kristýna (Autor)
  Höhne, Sylva, 1978- (Autor)
  Paloncyová, Jana, 1977- (Autor)
  Svobodová, Kamila (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Rozsah144, 3 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnotacePředkládaná publikace je věnována rodinám ve střední fázi rodinného cyklu, tj. rodinám s dětmi školního věku a s dětmi dospívajícími. Monografie nejprve popisuje demografickou strukturu a sociálně ekonomickou situaci rodin s dětmi ve střední fázi rodinného cyklu, a to na základě statistických šetření ČSÚ. Hlavní analýza vychází z provedeného výběrového šetření mezi rodiči školních a dospívajících dětí a představuje jejich názory, postoje, problémy, potřeby a životní podmínky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány partnerství, rodičovství, příjmové a materiální situaci, skloubení pracovních a rodinných záležitostí, mezigeneračním vztahům, vzdělávaní dětí a jejich volnočasovým aktivitám, případným problémům a neshodám v rodině a v neposlední řadě reflexi opatření rodinné politiky.
  Výrazy tezauru rodina * Česká republika * demografický rozbor
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7416-314-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17017PSS - Poslanecká sněmovna
  Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu
 4. NázevMikrojesle: nová služby předškolní péče v průzkumu veřejného mínění / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová
  Autor Barvíková, Jana (Autor)
  Další autoři Höhne, Sylva, 1978- (Autor)
  Paloncyová, Jana, 1977- (Autor)
  Svobodová, Kamila (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Rozsah137, 4 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnotacePublikace přináší hlavní výsledky průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory laické i odborné veřejnosti na novou službu předškolní péče o děti, tzv. „mikrojesle“. Podmínky vzniku a provozu této služby jsou v současné době v ČR ověřovány v rámci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který reaguje na nedostatek služeb péče zejména o děti mladší tří let.
  Výrazy tezauru hlídání dětí * předškolní výchova * průzkum veřejného mínění * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  3211 - Školství
  ISBN978-80-7416-326-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Mikrojesle: nová služby předškolní péče v průzkumu veřejného mínění (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17066PSS - Poslanecká sněmovna
  Mikrojesle: nová služby předškolní péče v průzkumu veřejného mínění
 5. NázevInformování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nemocenského pojištění / Milan Šlapák, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Martin Holub
  Autor Šlapák, Milan (Autor)
  Další autoři Svobodová, Kamila (Autor)
  Šťastná, Anna (Autor)
  Holub, Martin, 1978- (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Rozsah79, 5 stran : tabulky, formuláře ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnotaceProjekt přináší podobu informačního servisu pro občany České republiky o jejich důchodových právech. Šetření se zaměřilo na identifikaci konkrétních informací, které lidé považují za užitečné, a na to, jak detailní by taková informace měla být. Přesnost informace je velmi důležitá, ale vzhledem ke složitosti formule pro výpočet důchodu v České republice je dosažení přesnosti informace při zachování její srozumitelnosti velice obtížné. Čím detailnější a přesnější informace bude lidem poskytována, tím bude vyšší riziko, že jí nebude porozuměno. Jádrem projektu proto bylo nalezení rovnováhy mezi mírou přesnosti informace podávané občanovi a její obecnou srozumitelností.
  Výrazy tezauru důchodové pojištění * důchodce * podmínky pro odchod do důchodu * informační služba * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-217-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nemocenského pojištění (plný text)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16766PSS - Poslanecká sněmovna
  Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nemocenského pojištění
 6. NázevPodmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností / Jana Barvínková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná
  Autor Barvíková, Jana (Autor)
  Další autoři Svobodová, Kamila (Autor)
  Šťastná, Anna (Autor)
  Vydání1. vyd.
  Vyd.údajePraha : VÚPSV, 2010
  Rozsah107, 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceCílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy.
  Výrazy tezauru sociální právo * ochrana dítěte * sociální práce * sociální pracovník * sociální průzkum
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-078-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16167PSS - Poslanecká sněmovna
  Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
 7. NázevZajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru / Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová
  Autor Nešporová, Olga, 1976- (Autor)
  Další autoři Svobodová, Kamila (Autor)
  Vidovićová, Lucie, 1977- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  Vyd.údajePraha : VÚPSV, 2008
  Rozsah85, 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru péče o seniory * nevýdělečný sektor
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-87007-96-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15735EXH - externí sklad Měšice
  Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru
 8. NázevRodina a zaměstnání. IV., Rodiny po odchodu dětí : (deskriptivní fáze analýzy) / Kamila Svobodová
  Autor Svobodová, Kamila (Autor)
  Vydání1. vyd.
  Vyd.údajePraha : VÚPSV, 2007
  Rozsah67, 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Část názvuRodiny po odchodu dětí
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru struktura zaměstnanosti * životní úroveň * rodina
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-87007-64-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15592EXH - externí sklad Měšice
  Rodina a zaměstnání
 9. NázevŽivotní situace vícedětných rodin / Kamila Svobodová
  Autor Svobodová, Kamila (Autor)
  Vydání1. vyd.
  Vyd.údajePraha : VÚPSV, 2007
  Rozsah44, 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru početná rodina * životní podmínky * domácnost
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87007-68-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15638EXH - externí sklad Měšice
  Životní situace vícedětných rodin
 10. NázevNestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny / Olga Nešporová, Kamila Svobodová
  Autor Nešporová, Olga, 1976- (Autor)
  Další autoři Svobodová, Kamila (Autor)
  Vydání1. vyd.
  Vyd.údajePraha : VÚPSV, 2006
  Rozsah59, 5 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Poznámky27 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru rodina * rodinná politika * občanská společnost * nezisková organizace * nevýdělečný sektor * kvantitativní analýza
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN80-87007-30-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15440EXH - externí sklad Měšice
  Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny