Výsledky vyhledávání

 1. NázevTrh práce po krizi / Jan Vlach, Jaromíra Kotíková
  Autor Vlach, Jan (Autor)
  Další autoři Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Rozsah45, 4 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyNad názvem: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnotaceV důsledku procesu stárnutí populace se snižuje počet osob v produktivním věku. Ve fázi recese, v letech 2008 až 2013, nemusely podniky řešit nedostatek pracovníků. Levná práce usnadnila podnikům působícím na území ČR přežití krize. Nízké úrokové sazby podnikatelská sféra nevyužila k modernizaci své výrobní základny. Organizace se většinou omezily na netechnické a organizační inovace. Tomu odpovídají i dílčí změny ve struktuře zaměstnanosti. Následný hospodářský rozmach po roce 2013 prokázal, že se ekonomika dostatečně nepřipravila na nástup digitalizace a robotizace a při extenzivním využití práce narazila na bariéru snižujícího se zdroje pracovních sil, zejména manuálních profesí. Vysoká poptávka po pracovnících na trhu a deformovaná struktura nabídky našla svůj projev v růstu ceny práce.
  Výrazy tezauru hospodářská recese * trh práce * politika zaměstnanosti * statistika * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7416-342-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Trh práce po krizi (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17179PSS - Poslanecká sněmovna
  Trh práce po krizi
 2. NázevFlexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová
  Autor Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Další autoři Kyzlinková, Renáta, 1978- (Autor)
  Váňová, Jana (Autor)
  Veverková, Soňa, 1979- (Autor)
  Vychová, Helena (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Rozsah50, 4 strany ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnotacePublikace pojednává o sdíleném pracovním místě jakožto nové formě zaměstnávání, kterou současná vláda ČR podporuje, s cílem zlepšit možnosti pro sladění pracovního a rodinného života a umožnit tak zapojení na trh práce širšímu okruhu osob. Institut sdíleného pracovního místa v ČR není zatím legislativně upraven, přesto i v současné době existují možnosti sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Publikace se věnuje výhodám a nevýhodám sdíleného pracovního místa pro národní ekonomiku, zaměstnavatele a zaměstnance a všímá si využití sdíleného pracovního místa mezi českými zaměstnavateli a zaměstnanci. Shrnuje i zkušenosti se sdíleným pracovním místem ve vybraných evropských zemích a diskutuje možnosti a potřebu další právní úpravy.
  Výrazy tezauru nestandardní pracovní poměr * flexibilita pracovní síly * pracovní doba * pružná pracovní doba * Česká republika * Evropa
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-348-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17206PSS - Poslanecká sněmovna
  Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích
 3. NázevScreening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR / Petr Džambasov, Jaroslav Dostál, Jaromíra Kotíková, Robert Rückner
  Autor Džambasov, Petr (Autor)
  Další autoři Dostál, Jaroslav (Autor)
  Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Rückner, Robert (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Rozsah96, 5 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru zdravotnické zařízení * pomocná lékařská profese * znovuzapojení do společnosti * pracovní přizpůsobivost * pracovní fyziologie * pedagogická metoda * zdravotně postižený člověk * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-305-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16944PSS - Poslanecká sněmovna
  Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
 4. NázevPrůzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová
  Autor Schebelle, Danica (Autor)
  Další autoři Kubát, Jan (Autor)
  Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Vychová, Helena (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Rozsah121, 3 stran : tabulky, formuláře ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnotaceZákladním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem byl průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí, a to Ukrajinců, Vietnamců a Rusů o otázkách integrace a jejich náhledu na majoritní společnost a život v ní. Zjištění z průzkumu přispěla jak ke zmapování postojů a vztahu cizinců k integraci do české společnosti, tak k poodhalení jejich hodnot a norem chování. V rámci metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření, které probíhalo ve vybraných krajských městech České republiky. Výsledky šetření byly obohaceny a prohloubeny o poznatky získané sekundární analýzou dostupných relevantních zdrojů. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení integračního procesu cizinců z třetích zemí do české majoritní společnosti.
  Výrazy tezauru cizí státní občan * Česká republika * začlenění do společnosti * integrace přistěhovalců * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-255-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní (plný text)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16765PSS - Poslanecká sněmovna
 5. NázevPřehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU / Jaromíra Kotíková a kol.
  Autor Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2013
  Rozsah109, 5 s. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  AnotaceMonografie obsahuje přehled o systémech národních politik zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v 10 vybraných zemích, přehled nejvýznamnějších opatření a trendů a shrnutí hlavních aspektů sledovaných systémů.
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * komunitární politika zaměstnanosti * hájené zaměstnání * zdravotně postižený člověk * členský stát EU
  ISBN978-80-7416-141-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16545PSS - Poslanecká sněmovna
  Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU
 6. NázevPodpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemí EU / Jaromíra Kotíková a kol.
  Autor Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2013
  Rozsah69, 5 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceVětšina zemí Evropské unie hledá cesty, jak zvrátit trend narůstajícího počtu předčasných důchodů a jak účinněji podpořit prodlužování pracovního života a přijímá různá opatření znevýhodňující předčasné důchody a zavádí opatření stimulující starší pracovníky k delšímu setrvání v pracovní síle. Monografie zahrnuje informace o národních přístupech a existujících podpůrných systémech využívaných ve vybraných zemích EU k podpoře zaměstnanosti osob 50+.
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * komunitární politika zaměstnanosti * starý člověk * starší pracovník * obyvatelé v aktivním věku * stárnutí obyvatelstva * členský stát EU
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  2816 - Demografie a populace
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-132-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemí EU (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16546PSS - Poslanecká sněmovna
  Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemí EU
 7. NázevFlexibilní formy práce ve vybraných zemích EU / Jaromíra Kotíková. Miriam Kotrusová, Helena Vychová
  Autor Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Další autoři Kotrusová, Miriam, 1971- (Autor)
  Vychová, Helena (Ilustrátor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2013
  Rozsah147, 4 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceCílem monografie bylo provést rozbor uplatňování a regulace flexibilních forem zaměstnání ve vybraných členských zemích EU a možností implementace přístupů jiných evropských zemí v prostředí ČR.
  Výrazy tezauru nestandardní pracovní poměr * flexibilita pracovní síly * pružná pracovní doba * pracovní doba * pracovní poměr na dobu určitou * zprostředkovatelna dočasné práce
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-131-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16547PSS - Poslanecká sněmovna
  Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU
 8. NázevTřídění uchazečů na úřadech práce - řešení problematiky cílení APZ a poradenství / Tomáš Soukup, Ludvík Michalička, Jaromíra Kotíková
  Autor Soukup, Tomáš (Autor)
  Další autoři Michalička, Ludvík (Autor)
  Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2009
  Rozsah49, 6 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceJednotlivé možnosti systematické kategorizace uchazečů na ÚP jsou analyzovány a porovnávány v této studii. Uchazeči jsou tříděni na základě individuálního rizika dlouhodobé nezaměstnanosti. Osobní ohodnocení poradcem na ÚP může být nejspolehlivější, nicméně do značné míry závisí na osobě poradce a jeho časových možnostech. S vysokou časovou náročností souvisí i vysoké náklady. Rizikové skupiny definované zákonem o zaměstnanosti se ukazují být značně nepřesné, neboť mezi uchazeči v rámci každé skupiny existuje vysoká heterogenita. Časové hranice představují nejobjektivnější způsob třídění uchazečů, ale nelze je využít pro preventivní opatření na trhu práce. Konečně statistické profilování uchazečů je optimální kompromis mezi přesností, objektivností a náklady. Při vhodné implementaci lze statistické profilování využít jak pro účely rozdělení uchazečů do jednotlivých skupin zónového poradenství tak pro efektivnější přidělování programů APZ.
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * poptávka po zaměstnání * poradenství
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-027-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Třídění uchazečů na úřadech práce - řešení problematiky cílení APZ a poradenství (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15862EXH - externí sklad Měšice
  Třídění uchazečů na úřadech práce - řešení problematiky cílení APZ a poradenství
 9. NázevPrognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza : vypracováno pro část grantového projektu: "Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání" / Ludvík Michalička, Jaromíra Kotíková, Oleksandr Stupnyskyy
  Autor Michalička, Ludvík (Autor)
  Další autoři Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Stupnytskyy, Oleksandr (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2009
  Rozsah272, 7 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografie
  AnotaceStudie popisuje stav a výsledky modelování a předvídání vzdělanostních potřeb v prosinci 2008. Jsou popsány a předvedeny výsledky hlavních komponent modelu pro uvažované skupiny vzdělání a zaměstnání. Model poskytuje předpověď vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012. Výsledky by měly sloužit jako pomoc při rozhodování pracovníkům decizní sféry, zaměstnaneckých služeb, zaměstnavatelům a jednotlivcům.
  Výrazy tezauru politika zaměstnanosti * politika vzdělávání * profesní příprava * potřeba pracovních sil
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-7416-031-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza (plný text)
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 15900EXH - externí sklad Měšice
  Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza
 10. NázevPrognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011 : zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2006 : (vypracováno pro část grantového projektu "Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání") / Oleksandr Stupnyskyy, Jaromíra Kotíková, Ludvík Michalička
  Autor Stupnytskyy, Oleksandr (Autor)
  Další autoři Kotíková, Jaromíra (Autor)
  Michalička, Ludvík (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2007
  Rozsah45, 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru politika vzdělávání * pracovní síla * poptávka po zaměstnání * vzdělávání * trh práce * sociální analýza
  Klasifikační znaky2800 - Sociální otázky
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN978-80-87007-74-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 15669EXH - externí sklad Měšice
  Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011