Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^par_us_auth 0045997^"
 1. NázevPrávo na informace o životním prostředí ve středoevrospkém kontextu / Jan Hak, Ondřej Vícha
  Autor Hák, Jan, 1957- (Autor)
  Další autoři Vícha, Ondřej, 1976- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Rozsahxvi, 213 stran ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Právní monografie
  PoznámkyObsahuje seznam použitých zkratek
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceAutoři publikace se rozhodli čtenářům přiblížit nejen českou právní úpravu práva na přístup k informacím o životním prostředí, nýbrž se zaměřili zejména na rozpracování této problematiky v právních předpisech všech čtyř států, s nimiž Česká republika sousedí, a to právě proto, že i tyto státy musí respektovat pravidla přístupu k informacím o životním prostředí, jak vyplývají především z Aarhuské úmluvy a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.
  Výrazy tezauru právo na informace * zpřístupňování informací * omezené šíření informací * ekologická politika * právo Evropské unie * Česká republika * Německo * Polsko * Rakousko * Slovensko
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3231 - Informace a zpracování informací
  5206 - Ekologická politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7598-778-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 89329PSS - Poslanecká sněmovna
  Právo na informace o životním prostředí ve středoevrospkém kontextu
 2. NázevZákon o geologických pracích : komentář / Ondřej Vícha
  Autor Vícha, Ondřej, 1976- (Autor komentáře textu)
  Dal.odpovědnost Česko. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (1988, novela 2017 (Jiná role)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Rozsahxxi, 276 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Komentáře Wolters Kluwer
  Poznámky"Právní stav publikace je k 1.1.2020"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnotaceKomentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s projektováním, prováděním a vyhodnocením geologických prací, včetně sankcí při přestoupení těchto povinností. Výklad pomůže čtenáři zorientovat se v provazbách na prováděcí vyhlášky, kterých je v případě zákona o geologických prací více než deset. Úplná znění prováděcích předpisů jsou pro přehlednost součástí knihy jako její příloha. Komentář reflektuje také transpozici předpisů Evropské unie, zejména směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého.
  Výrazy tezauru geologie * průzkum nerostných surovin * důlní produkty * nerostné zdroje * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky3606 - Přírodní a aplikované vědy
  6611 - Uhelný a těžební průmysl
  5211 - Přírodní prostředí
  ISBN978-80-7598-743-3
  Počet ex.1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 88847LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonypouze prezenčně
  Zákon o geologických pracích
 3. NázevPraktikum z práva životního prostředí / Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Aleš Mácha
  Autor Tomoszková, Veronika, 1980- (Autor)
  Další autoři Vícha, Ondřej, 1976- (Autor)
  Mácha, Aleš, 1989- (Autor)
  Česko. Zákon o svobodném přístupu k informacím (1999, novela 2019) (Jiná role)
  Česko. Zákon o místním referendu (2004, novela 2019) (Jiná role)
  Československo. Zákon o právu petičním (1990) (Jiná role)
  Vydání2. vydání
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy
  Částečný obsahÚmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská úmluva) -- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -- Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů -- Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * ekologické právo
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-7598-545-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 88520EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum z práva životního prostředí
 4. NázevHorní zákon ; Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě : komentář / Ondřej Vícha
  Autor Vícha, Ondřej, 1976- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Rozsahliii, 937 stran ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Komentáře Wolters Kluwer
  Poznámky"Právní stav publikace k 1.8.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceKomentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také se systémem pramenů nejen na národní, ale i na unijní a mezinárodní úrovni. Samotný komentář k oběma zákonům se vyznačuje hlubší právní argumentací a provázaností se souvisejícími právními předpisy. Komentář ocení nejen právnická veřejnost, ale i neprávnická veřejnost, která se pohybuje v oblasti horního práva, jako jsou například vlastníci či uživatelé pozemků, kterých se hornická činnost dotýká, nevládní neziskové organizace, odborníci z řad vědy a výzkumu a další.
  Výrazy tezauru Česká republika * výbušnina * komentář k zákonu * těžební průmysl * geologie * energetické právo * zákon
  Klasifikační znaky6811 - Chemie
  6611 - Uhelný a těžební průmysl
  ISBN978-80-7552-557-4
  Počet ex.3, z toho volných 1, prezenčně 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 86994LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonypouze prezenčně
  F 86994EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (do 29.08.2024)
  F 86994EXH - externí sklad Holešovice
  Horní zákon
 5. NázevZáklady horního a energetického práva / Ondřej Vícha
  Autor Vícha, Ondřej, 1976- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Rozsah228 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyPřehled vybrané soudní judikatury, mezinárodních dokumentů, právních aktů EU. Právní stav publikace je k 1.9.2015. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotacePublikace poskytuje základní přehled o horním a energetickém právu. Současně se věnuje též právu geologickému a atomovému, které lze považovat za součást těchto právních oblastí. Horní právo patří mezi tradiční právní obory s bohatou historií na našem území, úzce souvisí se základními tématy právní úpravy hospodaření s přírodními zdroji. Právo energetické je naopak jednou z moderních právních disciplín; reflektuje dynamický rozvoj právní úpravy hospodaření s energiemi včetně různých podpor vybraných druhů energií. V právním systému jde o soustavu pravidel práva veřejného s mnoha soukromoprávními přesahy (např. vlastnictví, náhrada škody, regulace podnikání). Národní právní úpravy v této oblasti jsou přitom pod intenzivním vlivem mezinárodního práva i práva Evropské unie.
  Výrazy tezauru těžební průmysl * geologie * energetické právo * jaderné právo * jaderná energie * správní opatření * legislativa * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky6611 - Uhelný a těžební průmysl
  6621 - Elektrárenský a jaderný průmysl
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7478-919-9
  Počet ex.2, z toho volných 2
  URLZáklady horního a energetického práva (obsah)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 85353EXH - externí sklad Holešovice
  F 85353EXH - externí sklad Holešovice
  Základy horního a energetického práva
 6. NázevPrincip "znečišťovatel platí" z právního pohledu / Ondřej Vícha
  Autor Vícha, Ondřej, 1976-
  NakladatelPraha : Leges, 2014
  Rozsah234 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Monografie
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceMonografie pojednává o vývoji, postavení a aplikaci principu „znečišťovatel platí“ v právu životního prostředí a v souvisejících právních oblastech - energetika, doprava, hornictví, zemědělství. Princip „znečišťovatel platí“ představuje na evropské úrovni, resp. v rámci členských států OECD již poměrně dlouho uznávaný a prakticky uplatňovaný ekonomicko-právní princip vedoucí k internalizaci nákladů na ochranu životního prostředí. Popisovaný princip představuje jeden ze základních principů práva životního prostředí, na němž je podle čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování EU založena politika EU v oblasti ochrany životního prostředí. Publikace popisuje vývoj tohoto principu a jeho rozšíření v členských státech OECD a následně v právu EU. Princip je analyzován z hlediska jeho aplikace v rámci mezinárodního práva, práva EU a vnitrostátního práva ČR, je zmíněno jeho provedení v právní úpravě USA. Monografie přibližuje jednotlivé nástroje provádějící princip „znečišťovatel platí“, mezi které se řadí zejména ekonomické nástroje - různé platby za znečišťování životního prostředí - a odpovědnostní nástroje - odpovědnost za škody na životním prostředí, resp. ekologickou újmu.
  Výrazy tezauru znečišťování životního prostředí * ochrana životního prostředí * ekologická odpovědnost * zásada "znečišťovatel platí" * odškodnění * Česká republika * Evropa
  Klasifikační znaky5216 - Poškozování životního prostředí
  5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-7201-947-2
  Počet ex.2, z toho volných 2
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 84224EXH - externí sklad Holešovice
  F 84224EXH - externí sklad Holešovice
  Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu
 7. NázevZákon o geologických pracích : s komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy / Ondřej Vícha
  Autor Vícha, Ondřej, 1976- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Leges, 2014
  Rozsah269 s. : il. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  PoznámkyPodle právního stavu k 1.10.2014
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru geologie * průzkum nerostných surovin * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky6611 - Uhelný a těžební průmysl
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-037-6
  Počet ex.1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 84471LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonypouze prezenčně
  Zákon o geologických pracích
 8. NázevPraktikum z práva životního prostředí / Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Magdaléna Vopařilová
  Autor Tomoszková, Veronika, 1980- (Autor)
  Další autoři Vícha, Ondřej, 1976- (Autor)
  Vopařilová, Magdaléna (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Leges, 2013
  Rozsah191 s. : il. ; 23 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  PoznámkyTerminologický slovník
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Určeno proPub. je určena především pedagogům a studentům právnických fakult.
  AnotacePraktikum vychází ze základního cíle připravit studenty na řešení praktických případů z oblasti práva životního prostředí a procvičit přitom nejen znalosti z oboru práva životního prostředí, ale i ze souvisejících oborů, zejména ze správního práva.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * ekologické právo * učebnice
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-87576-71-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLPraktikum z práva životního prostředí (obsah)
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 83539EXH - externí sklad Holešovice
  Praktikum z práva životního prostředí
 9. NázevZákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě : s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti / Vojtěch Stejskal, Ondřej Vícha
  Autor Stejskal, Vojtěch, 1971- (Autor)
  Další autoři Vícha, Ondřej, 1976- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Leges, 2009
  Rozsah333 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  PoznámkyPodle právního stavu platného k 1.2.2009
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnotacePublikace pojednává o nové právní úpravě předcházení ekologické újmě a její nápravy. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.
  Výrazy tezauru Česká republika * komentář k zákonu * legislativa * ekologické právo * ochrana životního prostředí * ekologie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-87212-07-3
  Počet ex.2, z toho volných 1, prezenčně 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 78024LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonypouze prezenčně
  F 78024EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě
 10. NázevZákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy : s komentářem / Petr Šponar, Ondřej Vícha
  Autor Šponar, Petr, 1947- (Autor)
  Další autoři Vícha, Ondřej, 1976- (Autor)
  Česko. Ministerstvo pro místní rozvoj
  Česko (Československo). Ministerstvo průmyslu a obchodu (Autor)
  Česká společnost pro stavební právo
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : ABF - ARCH, 2005
  Rozsah288 s. ; 23 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Stavební právo sv. 5/2004
  PoznámkyPod názvem: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká společnost pro stavební právo
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru geologie * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  3606 - Přírodní a aplikované vědy
  ISBN80-86165-97-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 74091EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.