Výsledky vyhledávání

 1. NázevČeský exil v Austrálii (1948-1989) / Jaroslav Miller, Jana Burešová, Miloš Trapl
  Autor Miller, Jaroslav, 1971- (Autor)
  Další autoři Burešová, Jana, 1959- (Autor)
  Trapl, Miloš, 1935- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016
  Rozsah276 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnotaceAustrálie se po druhé světové válce stala překvapivě zemí, která přijala největší počet exulantů z Evropy postižené komunismem a válečným běsněním. Poúnorový i později posrpnový exil z Československa zde představoval početně silnou a organizovanou komunitu, která se výrazně angažovala v boji proti komunismu. Český (a slovenský) exil vytvořil v Austrálii silnou subkulturu, která dala vzniknout řadě politických i uměleckých počinů a v níž vynikla řada silných osobností.
  Výrazy tezauru politický uprchlík * emigrace * politický azyl * Austrálie * Československo * 2. polovina 20. století * protikomunistický odboj * společenský život * kultura
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7422-519-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 86585Poslanecká sněmovna
  Český exil v Austrálii (1948-1989)
 2. NázevZapadlí vlastenci : český exil v Západní Austrálii (1948-1989) / Jaroslav Miller
  Autor Miller, Jaroslav, 1971- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014
  Rozsah131 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Knižnice Dějin a současnosti sv. 52
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceNavzdory značné dynamice výzkumu patří problematika exilu stále k tématům, vůči nimž má česká historiografie veliký a nesplacený dluh. Toto konstatování se bytostně týká Austrálie, která je vnímána jako periferie, tedy teritorium neznámé, příliš vzdálené od reprezentativních orgánů exilu, a tudíž s nízkou mírou vlivu na exilovou politiku. Spletité osudy a činnost českého exilu na teritoriu Západní Austrálie tak zůstávají dosud zcela nedotčeným badatelským polem. Český exil zde byl vystaven velmi specifickým podmínkám, které byly dány jak ohromnou rozlohou tohoto australského státu, tak jeho odlehlostí, řídkým osídlením, málo rozvinutou infrastrukturou a v neposlední řadě i jistou xenofobií (Západo)australanů vůči neanglosaským přistěhovalcům. Kniha je zároveň sondou do mentality menšiny v hraničním teritoriu, sociologickou studií uzavřené komunity i analýzou její nelehké integrace do dominantní australské kultury, která sice měla evropské kořeny, avšak v mnoha ohledech zůstávala českému exilu cizí a neuchopitelná. Text konečně podává i svědectví o duchu první republiky, který, ač násilně přesazen z Evropy, přežíval v Austrálii po dvě až tři desetiletí, než byl v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století přemožen kulturou posrpnové emigrace.
  Výrazy tezauru emigrace * politický uprchlík * Československo * Austrálie * rok 1948 * migrace * kultura * politický život * 20. století * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  2831 - Kultura a náboženství
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7422-312-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLZapadlí vlastenci (článek)
  Zapadlí vlastenci (článek)
  Zapadlí vlastenci (obsah)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  G 26461Poslanecká sněmovna
  Zapadlí vlastenci
 3. NázevPropaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy (1580-1650) / Jaroslav Miller
  Autor Miller, Jaroslav, 1971- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Rozsah289 s. : il., faksim. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceV centru pozornosti této studie stojí hypotéza, která upozorňuje na možný vliv systematické a plošné propagandy na utváření společenských postojů a na formování obrazu katolického (protestantského) nepřítele na konci 16. a v první polovině 17. století. Je tu provedena analýza strategií a témat systematicky rozvíjených protestantskou propagandou v předvečer a v průběhu třicetileté války. Pozornost je věnována především intenzivnímu využívání nových soudobých médií masové komunikace (divadlo, periodické novinové zpravodajství).
  Výrazy tezauru protestantismus * katolicismus * nacionalismus * politická propaganda * masová komunikace * Evropa * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7422-215-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLPropaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy (1580-1650) (obsah)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 82742externí sklad Měšice
  Propaganda, symbolika a rituály protestantské Evropy (1580-1650)
 4. NázevArgenis : intelektuální zdroje evropského absolutismu / John Barclay ; k vydání připravil a kritickým komentářem opatřil Jaroslav Miller
  Autor Barclay, John, 1582-1621 (Autor)
  Další autoři Miller, Jaroslav, 1971- (Editor) (Autor úvodu atd.)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009
  Rozsah503 s. : faskim. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyPřeloženo z anglické a německé verze latinského originálu?. Vybráno z: Martin Opitz, Gesammelte Werke III/1, III/2, Stuttgart 1970, vyd. George Schulz-Behrend. Vybráno z: Argenis or the loves of Poliarchus and Argenis
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotacePolitický román Argenis je příkladem dobového bestselleru, jenž se od svého pařížského vydání v roce 1621 až do konce 18. století těšil celoevropské proslulosti. Pro české bádání o genezi habsburského absolutismu má specifický význam. Své argumenty zaměřené proti evropskému protestantismu a moci stavů autor opírá mimo jiné i o kritiku stavovského povstání v Čechách 1618-1620. Protihabsburské povstání mu posloužilo jako příklad tragédie vyvolané podvratným působením reformace a rozptýleným charakterem moci.
  Výrazy tezauru monokracie * Evropa * 17. století * literatura
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7106-342-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 78791externí sklad Měšice
  Argenis
 5. NázevOdložený zrod Leviatana : krize raně stuartovské monarchie (1603-1641) / Jaroslav Miller
  Autor Miller, Jaroslav, 1971- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Argo, 2006
  Rozsah227 s. ; 22 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Dějiny Evropy sv. 10
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Spojené království * dějiny * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7203-695-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 75378externí sklad Měšice
  Odložený zrod Leviatana
 6. NázevUzavřená společnost a její nepřátelé : město středovýchodní Evropy (1500-1700) / Jaroslav Miller
  Autor Miller, Jaroslav, 1971- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006
  Rozsah463 s. : il., portréty ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Česká historie sv. 16
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotacePopulace raně novověkého města představuje v jistém smyslu reprezentativní vzorek dobové společnosti a její mentality. Uvnitř kulturně, sociálně, jazykově a konfesijně fragmentujícího se mikrosvěta se totiž odehrávala většina konfliktů a rozporů, ale i transferů a komunikací, které v mnohem větším měřítku probíhaly v kontextu celé dobové společnosti. S městským prostředím jsou v literatuře často spojovány pokrok a modernizace. V této knize se však urbánní společnost etabluje zcela odlišně – jako konzervativní, pasivní a v ideálním (tedy virtuálním) případě jako samoregulující entita reagující z donucení a neochotně na impulsy, které většinou přicházely zvenčí.
  Výrazy tezauru město * urbanismus * městské obyvatelstvo * sociologie měst * Evropa * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  3611.2 - Historie
  3611.3 - Politologie a sociologie
  ISBN80-7106-805-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 76644externí sklad Měšice
  Uzavřená společnost a její nepřátelé
 7. NázevFalcký mýtus : Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii / Jaroslav Miller
  Autor Miller, Jaroslav, 1971- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Argo, 2004
  Rozsah235 s. : faksim. ; 22 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Historické myšlení sv. 20
  PoznámkyObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru Fridrich Falcký (1596-1632) * Anglie * Čechy (země) * dějiny * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7203-596-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  F 73814externí sklad Měšice
  Falcký mýtus