Výsledky vyhledávání

 1. NázevCase management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech / Olga Hubíková
  Autor Hubíková, Olga (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha ; Brno : VÚPSV, v. v. i., Praha, výzkumné centrum Brno, 2018
  Rozsah101, 4 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnotacePublikace mapuje možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních úřadech v pomoci klientům v různých typech situací spojených s potřebou či poskytováním dlouhodobé péče.
  Výrazy tezauru sociální práce * místní orgány státní správy * management * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  4021 - Management
  ISBN978-80-7416-334-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17145PSS - Poslanecká sněmovna
  Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech
 2. NázevSpolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči / Jana Havlíková, Olga Hubíková
  Autor Havlíková, Jana, 1978- (Autor)
  Další autoři Hubíková, Olga (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Rozsah75, 5 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  AnotaceV současné době se v českém prostředí spolupráce mezi lékařem a sociálním pracovníkem v největším rozsahu, co do počtu zapojených odborníků, uplatňuje v rámci agendy příspěvku na péči (PnP). Spolupráce mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky při řízení o PnP započala v roce 2007. Cílem monografie je po sedmi letech této spolupráce, neboť monografie vychází z kvalitativních dat sesbíraných v roce 2014 v rámci projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči (TD020037), z perspektivy sociální práce jednak zanalyzovat, jaký typ víceoborové spolupráce byl v této agendě postupně ustaven, a dále rozpoznat faktory, které tuto spolupráci ovlivňují a alespoň částečně porozumět jejich (vzájemnému) působení. Výsledky provedených rozborů naznačují, že typ interakcí, které probíhají mezi oběma obory a odborníky v rámci řízení o PnP má nejblíže k multidisciplinárnímu modelu s prvky interdisciplinarity. Současně je zřejmé, že spolupráci mezi posudkovými lékaři a sociálními pracovníky ovlivňuje řada faktorů, přičemž jedním z nejvýraznějších se jeví být nereflektovaná profesní socializace a odborná perspektiva zapojených odborníků. V závěru autorky navrhují postup, kterým by bylo možné vliv tohoto faktoru usměrnit.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální pracovník * lékař * sociální dávky * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-308-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16961PSS - Poslanecká sněmovna
  Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči
 3. NázevVzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková
  Autor Havlíková, Jana, 1978- (Autor)
  Další autoři Hubíková, Olga (Autor)
  Kubalčíková, Kateřina (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Rozsah125, 5 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  AnotaceMonografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace několika výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření.
  Výrazy tezauru sociální práce * sociální pracovník * sociální průzkum * místní orgány státní správy * sociální byt * bydlení * přidělování bytů * nedostatek bytů * odborná kvalifikace
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  2846 - Urbanismus a výstavba
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3206 - Vzdělávání a výchova
  ISBN978-80-7416-312-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení (Plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16955PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení
 4. NázevRole sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči / Jana Havlíková, Olga Hubíková
  Autor Havlíková, Jana, 1978- (Autor)
  Další autoři Hubíková, Olga (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Rozsah116, 4 stran : ilustrace ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnotaceMonografie se zabývá možnostmi realizace sociální práce v agendě příspěvku na péči, zejména uplatňování vybraných přístupů ke klientům, jak se tyto jeví na základě verbalizovaných zkušeností sociálních pracovníků této agendy. Opíráme se přitom o kvalitativní data získaná v průběhu roku 2014 na 24 náhodně vylosovaných kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v rámci výzkumného projektu Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o PnP (TD020037). Jako rámec šetření jsme použili dichotomii procedurální versus situační přístup. Procedurální přístup implikuje důraz na vyřizování žádosti a prioritu kladenou na dodržování administrativních postupů. Situační přístup naopak znamená spíše sociální práci zaměřenou na podporu jednotlivých klientů a intervenci do jejich komplexní životní situace. V praxi jsou na různých pracovištích uplatňovány prvky procedurálního a situačního přístupu v různé míře. Cílem naší monografie bylo zjistit, zda a v jaké podobě se sociálním pracovníkům daří v každodenní praxi agendy příspěvku na péči uplatňovat situační přístup a zda jsou tomuto přístupu vůbec nakloněni. Soustředili jsme se na stěžejní oblasti působení sociálního pracovníka v této agendě, tj. především na sociální šetření v širším slova smyslu. Tedy nikoliv jen na samotnou realizaci sociálního šetření v přirozeném prostředí žadatele, ale např. i na jeho přípravu, vytvoření záznamu ze sociálního šetření, či předávání zjištění ze sociálního šetření dalším aktérům. Snažili jsme se identifikovat prvky uplatňování situačního přístupu a faktory, které uplatňování tohoto přístupu podporují, případně jeho uplatňování naopak brání. V této souvislosti jsme se zaměřili na klíčové oblasti organizace práce, včetně personálního vybavení a způsobů řízení, nastavení metodického vedení a dále na měkké faktory, jako jsou neformálně nebo poloformálně ustavené způsoby komunikace mezi sociálními pracovníky kontaktních pracovišť úřadů práce a posudkovými lékaři, sociálními pracovníky obcí a sociálních služeb. Monografii uzavíráme sadou doporučení směřujících k posílení uplatňování situačního přístupu ke klientům.. The monograph focuses on the possibilities of realization of social work in the Care Allowance (CA) assessment and eligibility process at the local branches of the Czech Employment Office (CEO). We concentrate above all on the selected approaches to the clients used by social workers in this field, as these approaches emerged from the verbalized every day experience of these social workers. Our study is based on qualitative interviews with 24 social workers, each from different local branches of the CEO, gathered in 2014 within a research project. As an analytical framework we employ the procedural and situational approach dichotomy. The procedural approach manifests itself mainly through an emphasis on smooth application management and adherence to the administrative procedures. On the other hand, the situational approach stands for social work oriented on support of individual clients and the intervention into their complex life situations. In the everyday practice, the particular elements of procedural and situational approach are applied to different extent on the different local branches of CEO. The objective of this study is to detect, whether social workers manage to apply situational approach to the clients in their everyday practice and whether they actually are inclined towards the use of the situational approach. We focus on the crucial spheres of social workers activities in the CA assessment and eligibility process, which means above all the social investigation (SI) in its broader context. That means not only the SI alone bust also the preparation for the SI, making the SI report or the transfer of information from SI to relevant stakeholders. We endeavour not only to find situational approach elements being applied, but also to identify the circumstances that facilitate or contrarily impede the situational approach application. In relation to this we pay attention to the key areas of organizational, personnel, and technical conditions, in which the CA social workers perform their everyday working tasks, including soft factors such as for example informal or semiformal relationships and way of communication between CA social workers and respective assessment-providing physicians or municipal social workers. The study is completed by the set of recommendations supporting the application of the situational approach to the clients in CA social work practice.
  Výrazy tezauru sociální práce * příspěvek na péči * sociální pracovník * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-216-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči (plný text)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16722PSS - Poslanecká sněmovna
  Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči
 5. NázevKvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory : závěrečná zpráva z výzkumu / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Další autoři Kubalčíková, Kateřina (Autor)
  Hubíková, Olga (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2006
  Rozsah136, 9 s. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Poznámky26 výt.
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru odborná kvalifikace * pracovník * sociální služby * starý člověk
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN80-87007-41-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15524EXH - externí sklad Měšice
  Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory
 6. NázevStandardy kvality a kultura sociálních služeb : jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? : (závěrečná zpráva z případové studie) / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Další autoři Hubíková, Olga (Autor)
  Kubalčíková, Kateřina (Autor)
  NakladatelPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2003
  Rozsah74, ix s. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyTerminologický slovník. ISBN přiděleno NA ISBN v ČR
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru sociální politika * sociální služby * kulturní vztahy * sociální zařízení
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN80-239-3092-3
  Počet ex.2, z toho volných 2
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 14928EXH - externí sklad Měšice
  E 14928EXH - externí sklad Měšice
  Standardy kvality a kultura sociálních služeb
 7. NázevKultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty : zpráva ze třetí fáze výzkumu / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Další autoři Hubíková, Olga (Autor)
  Kubalčíková, Kateřina (Autor)
  NakladatelBrno : VÚPSV, 2003
  Rozsah36, vi s. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru sociální péče * začlenění do společnosti * společenské přizpůsobení * regionální pomoc * regionální politika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 14738EXH - externí sklad Měšice