Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 15  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^par_us_auth 0042008^"
 1. NázevPůsobení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči / Sylva Höhne, Jana Godarová, Robert Jahoda, Věra Kuchařová, Petr Víšek
  Autor Höhne, Sylva, 1978- (Autor)
  Další autoři Godarová, Jana (Autor)
  Jahoda, Robert (Autor)
  Kuchařová, Věra, 1951- (Autor)
  Víšek, Petr, 1945- (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Rozsah166, 5 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnotacePodpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému by měla být nastavena tak, aby posilovala sociálně-ekonomickou situaci rodin a neovlivňovala negativně život jednotlivců, potažmo rodin. Publikace je věnována hlavním nástrojům dávkové a daňové podpory rodin s dětmi (přídavku na dítě a daňovému zvýhodnění na dítě), ale i významu státní finanční pomoci a jejích dílčích složek pro rodiny. Je sledován jak vliv této podpory na příjmovou situaci rodiny, tak její možné působení na rozhodování jedinců ohledně rodičovských plánů a na motivaci k práci na příkladu legalizace pracovního příjmu. Zatímco daňové zvýhodnění na dítě v sobě skrývá spíše motivační potenciál k legálnímu uplatnění na trhu práce, daňová sleva na manžela či manželku působí spíše demotivačně. Finanční podpora státu je pro rodiče důležitá, uznávají ale potřebnost i jiných forem pomoci.
  Výrazy tezauru daňová soustava * daňová úleva * rodinná politika * sociální dávky * Česká republika
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  2836 - Sociální ochrana
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7416-353-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17283PSS - Poslanecká sněmovna
  Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči
 2. NázevDostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů / Jana Godarová, Robert Trbola, Robert Jahoda, Miroslava Rákoczyová
  Autor Godarová, Jana (Autor)
  Další autoři Trbola, Robert (Autor)
  Jahoda, Robert (Autor)
  Rákoczyová, Miroslava, 1975- (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Rozsah159, 4 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru výzkumná metoda * bydlení * bytová politika * starý člověk * sociální stav * sociální příspěvek
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  2816 - Demografie a populace
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-250-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů (plný text)
  Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů (obsah)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16914EXH - externí sklad Holešovice
  Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů
 3. NázevEkonomický přínos řízené pracovní migrace / Jiří Vyhlídal, Robert Jahoda, Jana Godarová
  Autor Vyhlídal, Jiří, 1970- (Autor)
  Další autoři Jahoda, Robert (Autor)
  Godarová, Jana (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Rozsah78, 5 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  AnotaceCílem monografie je odpovědět na otázku, zda a v jaké míře, je možné řešit problémy spojené s aktuálním a očekávaným demografickým vývojem v České republice prostřednictvím pracovní imigrace. Prognóza demografického vývoje očekává, že míra plodnosti se dlouhodobě bude pohybovat pod hranicí prosté reprodukce populace. Důsledkem bude redukce počtu obyvatel v průběhu 21. století o více než 2,8 milionu osob. Významným způsobem se promění také struktura společnosti, kdy především v důsledku rostoucího podílu osob v seniorském věku poroste index ekonomického zatížení. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, bude potřeba odhadnout objem imigrace nutné k nahrazení ztrát způsobených celkovým úbytkem populace a zejména pak osob v produktivním věku. Podle analýzy dat VŠPS a EU-SILC se ukazuje, že stávající strategie a způsoby participace na trhu práce v ČR se u jednotlivých cizinců liší, vedle jiných charakteristik, také v závislosti na zemi původu. V porovnání s domácí populací byla zaznamenána vyšší tendence k podnikání u cizinců pocházejících z Ruska a Ukrajiny. Velmi specifickou skupinou jsou imigranti z Vietnamu, jejich participace na trhu práce má výrazné prvky jak etnického, tak rodinného byznysu. Jen přibližně každý šestý Vietnamec je v ČR v klasickém zaměstnaneckém poměru. Většina z nich jsou podnikatelé bez zaměstnanců a každý pátý v pozici pomáhajícího rodinného příslušníka. Pro kvantifikaci dopadů na český důchodový systém jsou v publikaci uvedeny výsledky simulačního modelu vycházejícího z výstupů Bezděkovy komise (2005), který byly rozšířen o vliv migrace. Model hodnotí dopad migrace z pohledu následujících pěti ukazatelů: (1) vývoj salda migrace, (2) vývoj počtu obyvatel ČR, (3) vývoj vybraných indexů závislosti, (4) vývoj salda systému starobních důchodů v % HDP a (5) vývoj implicitního penzijního dluhu v % HDP. Výsledky modelu jsou představeny ve dvou variantách. První varianta tzv. „nulová migrace“ představuje faktické zastavení imigrace do ČR. Druhá varianta je nazvána „řízená náhradová migrace“, jejímž cílem je pomocí migrační politiky lépe zohlednit budoucí potřeby trhu práce a důchodového systému. V případě nulové migrace hrozí ČR prohloubení problémů financování důchodového systému, naopak výraznější rozsah imigrace se může stát důležitým faktorem pro jeho finanční udržitelnost. To ovšem platí pouze za předpokladu, že společnost je schopna řídit objem a strukturu imigrace a současně nastavené politiky povedou k sociální a ekonomické integraci migrantů..
  Výrazy tezauru stěhování za prací * cizí státní občan * trh práce * hospodářský rozvoj * Česká republika
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-310-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Ekonomický přínos řízené pracovní migrace (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16942EXH - externí sklad Holešovice
  Ekonomický přínos řízené pracovní migrace
 4. NázevOdhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného / Robert Jahoda, Jana Godarová
  Autor Jahoda, Robert (Autor)
  Další autoři Godarová, Jana (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v.v.i., 2016
  Rozsah47, 4 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnotaceTato monografie si klade za cíl komplexně posoudit dopad nezaměstnanosti na stav příjmové a výdajové strany veřejných rozpočtů. Při vyčíslování dopadů nezaměstnanosti na veřejné rozpočty vycházíme z již publikovaČných monografií, přínos naší monografie pak spočívá zejména v následujících skutečnostech: (1) oproti předchozím monografiím pro ČR jsme se sledované dopady pokusili postihnout komplexněji, (2) diskutujeme metodologické problémy, které jsou spojeny s konkrétním způsobem výpočtu dopadu a (3) navrhujeme jiné, vlastní způsoby kvantifikace některých položek. Vyčíslení nákladů je provedeno s využitím veřejně dostupných statistických údajů, dalšími použitými metodami je ekonomické modelování.. This study aims to comprehensively assess the impact of unemployment on the condition of both the income and the spending side of public budgets. We based our quantification of the impact of unemployment on public budgets on earlier published studies. The studyĺs contributions are then as follows: (1) compared to the previous studies for the Czech Republic, we attempted to comprehensively capture the studied impacts, (2) we discuss the methodological problems that are associated with particular methods of the impact calculation, and (3) we propose other methods that we have developed to quantify some items. Publicly available statistical data were used to quantify the costs; another of the applied methods was the economic modelling.
  Výrazy tezauru nezaměstnaný * nezaměstnanost * sociální dávky * veřejné výdaje * sociální náklady * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-235-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného (plný text / VÚPSV)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16831EXH - externí sklad Holešovice
  Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného
 5. NázevPříjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy / Lucie Vidovićová (ed.), Robert Jahoda, Jiří Vyhlídal, Jana Godarová, Pavel Kofroň
  Autor Vidovićová, Lucie, 1977- (Autor) (Editor)
  Další autoři Jahoda, Robert (Autor)
  Vyhlídal, Jiří, 1970- (Autor)
  Godarová, Jana (Autor)
  Kofroň, Pavel (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Rozsah109, 4 stran : ilustrace ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnotaceTento rozbor se zaměřuje na problematiku příjmové chudoby a materiální deprivace ve vyšším věku s přihlédnutím jak k objektivním, tak subjektivním dimenzím tohoto fenoménu.
  Výrazy tezauru chudoba * sociálně znevýhodněná vrstva * zbídačování * kvalita života * důchodce * důchodové pojištění * starý člověk * životní podmínky * Česká republika * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-215-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů (plný text)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16732EXH - externí sklad Holešovice
  Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy
 6. NázevChudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Jahoda a Jana Godarová
  Autor Sirovátka, Tomáš, 1950- (Autor)
  Další autoři Šimíková, Ivana, 1972- (Autor)
  Jahoda, Robert (Autor)
  Godarová, Jana (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Rozsah156, 4 stran : tabulky, formuláře ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru chudoba * sociálně znevýhodněná vrstva * příjem domácnosti * dítě * Česká republika * vyloučení ze společnosti * životní náklady
  Klasifikační znaky1626 - Národní účty
  2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-213-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti (plný text)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16739EXH - externí sklad Holešovice
  Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti
 7. NázevAlchymie nepojistných sociálních dávek / Ladislav Průša, Petr Víšek, Robert Jahoda
  Autor Průša, Ladislav, 1958- (Autor)
  Další autoři Víšek, Petr, 1945- (Autor)
  Jahoda, Robert (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2014
  Rozsah276 s. : il. ; 22 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotacePublikace předkládá soubor otázek, postupů a principů pro tvorbu dávek a ukazuje na příkladech, jak snadno se naruší rovnováha jednotlivých vlivů a změní se podstata a působení dávky.
  Výrazy tezauru sociální dávky * sociální pomoc * sociální služby * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7478-528-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLAlchymie nepojistných sociálních dávek (obsah, anotace, ukázka)
  Alchymie nepojistných sociálních dávek (obsah)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 84460EXH - externí sklad Holešovice
  Alchymie nepojistných sociálních dávek
 8. NázevRizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice : (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC) / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Jahoda
  Autor Sirovátka, Tomáš, 1950- (Autor)
  Další autoři Kofroň, Pavel (Autor)
  Jahoda, Robert (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2011
  Rozsah79, 6 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceStudie se zaměřuje na trendy v oblasti chudoby, materiální a finanční deprivace domácností v České republice. Při analýzách autoři vycházejí zejména z dat šetření "Životní podmínky 2007, 2008" a v některých částech "Životní podmínky 2009". Analýzu pak prohlubují ve třech směrech: jednak identifikují přesněji váhu faktorů rizika příjmové chudoby. Za druhé, analyzují riziko příjmové chudoby u pracujících. Za třetí, prohlubují analýzu o indikátor mnohočetné materiální deprivace (v souladu s indikátorem doporučeným Evropskou komisí). Nakonec podávají podrobnější analýzu vývoje v oblasti nákladů na bydlení a deprivace v položkách vztahujících se k bydlení.. In this report authors are focusing on the trends in risks of poverty, material and financial deprivation in the Czech Republic with use of data SILC 2007 and 2008, in some respects also SILC 2009. They deepen the analysis in several respects: identify more precisely the weight of the factors influencing the risk of poverty. Second, they analyse the risk of poverty in the case of the working population. Third, they provide analysis of the multiple deprivation according the indicators recommended by EC). Lastly they provide more detailed analysis of the development of housing costs and deprivation in items related to housing.
  Výrazy tezauru sociálně znevýhodněná vrstva * chudoba * životní náklady * Česká republika
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-092-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice (plný text)
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 16246EXH - externí sklad Holešovice
 9. NázevZměny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) / Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Ivana Šimíková
  Autor Jahoda, Robert (Autor)
  Další autoři Kofroň, Pavel (Autor)
  Šimíková, Ivana, 1972- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2008
  Rozsah105, 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceObsahem studie jsou změny v systému dávek hmotné nouze, a také dávek systému státní sociální podpory od ledna 2007. Cílem je vyhodnotit dopady těchto změn na počet a strukturu příjemců sociálních dávek a na efektivnost při eliminaci rizika příjmové chudoby, a to na základě srovnání dostupných dat mezi lety 2005 a 2007. Na základě analýz lze konstatovat, že ve sledovaném období došlo k výraznému poklesu počtu vyplacených dávek sociálního příplatku a k nárůstu domácností, které se přesunuly do vyšších pásem životního minima. V oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi došlo k výraznému poklesu počtu příjemců a ke snížení objemu vyplacených prostředků na tyto dávky.
  Výrazy tezauru životní minimum * sociální dávky * sociální zabezpečení * sociální analýza
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-029-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů)(plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15879EXH - externí sklad Holešovice
  Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů)
 10. NázevDomácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 : (analýza dostupných dat) / Robert Jahoda, Pavel Kofroň
  Autor Jahoda, Robert (Autor)
  Další autoři Kofroň, Pavel (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2007
  Rozsah65 s., [118] s. příl., 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru sociální dávky * domácnost * příjem domácnosti * 1. desetiletí 21. století * statistika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-87007-69-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15637EXH - externí sklad Holešovice

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.