Výsledky vyhledávání

 1. NázevEuropeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL) / Martin Janků
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  VydáníPrvní vydání
  NakladatelPraha : Vysoká škola finanční a správní, 2020
  Rozsah150 stran ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice EUpress
  Část názvuZásady evropského smluvního práva (PECL)
  PoznámkyObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnotaceKniha podává podrobný rozbor evropských zásad smluvního práva (Principles of European Contract Law, PECL) a hodnotí jejich význam pro mezinárodní obchodní transakce uzavírané v rámci Evropské unie mezi obchodníky z různých členských států EU. Zkoumá aspekty a důvody, proč jsou PECL vhodné a obecně přijatelné pro smluvní strany z různých zemí. Všímá si přitom způsobu samotné tvorby PECL a přístupu k úpravě většiny zásad, v němž se tvůrci snažili zohlednit způsob, jakým jsou jednotlivé otázky řešeny ve většině národních civilně-právních úprav. Toto téma je pojednáno v kontextu procesu evropeizace soukromého práva v členských státech EU (včetně evropeizace mezinárodního soukromého práva).
  Výrazy tezauru soukromé právo * přibližování legislativy * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7408-204-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 88968PSS - Poslanecká sněmovna
  Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL)
 2. NázevWTO a právo mezinárodního obchodu / Martin Janků
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelV Praze : C.H. Beck, 2019
  Rozsahxviii, 204 stran ; 23 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Beckova skripta
  PoznámkyObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnotaceÚčelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem se zbožím a se službami, jakož i obchodní aspekty využívání práv duševního vlastnictví. Vedle soustředění se na základy práva WTO se učební text zaměřuje také na vztah mezi právními normami WTO a dalšími hodnotami, jako je např. právo rozvojových zemí na preferenční zacházení v rámci rozvoje světového obchodu, nebo např. právo členských zemí států WTO chránit své veřejnoprávní zájmy.
  Výrazy tezauru Světová obchodní organizace * mezinárodní obchod * mezinárodní obchodní právo
  Klasifikační znaky2021 - Mezinárodní obchod
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7400-735-4
  Počet ex.1, z toho volných 0
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 88200PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 17.03.2021)
  WTO a právo mezinárodního obchodu
 3. NázevSoukromé právo po rekodifikaci / Martin Janků, Karel Marek
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  Další autoři Marek, Karel, 1949- (Autor)
  VydáníPrvní vydání
  NakladatelPraha : Vysoká škola finanční a správní, 2018
  Rozsah141 stran ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice EUPRESS
  PoznámkyObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnotaceMonografie analyzuje aktuální otázky soukromého práva, které v nedávné době prošly zásadní rekodifikační proměnou v rámci přípravy a schválení nového občanského zákoníku. Autoři zaměřují pozornost na majetková a závazková práva v oblastech práva civilního, rodinného a dědického, která je podložena výkladem obecné části závazkového práva. Publikace podrobně rozebírá nejčastěji používané smluvní typy v podnikatelské sféře, velký prostor je pod tímto aspektem věnován i deliktním závazkovým vztahům. Stejně podrobně jsou rozebrány také majetkové vztahy rodinně a dědicko-právní.
  Výrazy tezauru soukromé právo * smlouva * obchodní smlouva * manželské právo * dědické právo * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1211 - Občanské právo
  2806 - Rodina
  ISBN978-80-7408-167-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 87520PSS - Poslanecká sněmovna
  Soukromé právo po rekodifikaci
 4. NázevFundamentals of private law : textbook / Martin Janků, Anna Márová
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  Další autoři Márová, Anna, 1960- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018
  Rozsah83 stran ; 29 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Angličtina
  Edice Educopress
  PoznámkyObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru soukromé právo
  ISBN978-80-7408-163-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  E 17079PSS - Poslanecká sněmovna
  Fundamentals of private law
 5. NázevVybrané kapitoly ze soukromého práva / Martin Janků, Karel Marek
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelV Praze : C.H. Beck, 2018
  Rozsahxviii, 208 stran ; 23 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Beckova skripta
  Část názvuObálkový a hřbetní název: Vybrané kapitoly soukromého práva
  PoznámkyObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnotacePublikace přináší přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva (právní úprava v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a zákoně o mezinárodním právu soukromém a procesním). Uvedeny jsou i praktické příklady, resp. vzory smluvních typů vztahujících se k závazkovému či korporačnímu právu.
  Výrazy tezauru soukromé právo * vlastnictví * závazkové právo * ochrana spotřebitele * dědické právo * komerční firma * soutěžní politika * mezinárodní právo soukromé * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1231 - Mezinárodní právo
  2026 - Spotřeba
  ISBN978-80-7400-699-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 87646PSS - Poslanecká sněmovna
  Vybrané kapitoly ze soukromého práva
 6. NázevZáklady práva pro posluchače neprávnických fakult / Janků, M. a kolektiv
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  Vydání6., přepracované a doplněné vydání
  NakladatelV Praze : C.H. Beck, 2016
  Rozsahxxxii, 542 stran ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Beckovy mezioborové učebnice
  PoznámkyObsahuje bibliografie a rejstřík
  AnotaceŠesté vydání učebnice poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. Výklad je přizpůsoben potřebám výkladu základních právních pojmů a institutů, které jsou ke studiu platné právní úpravy nezbytným předpokladem či východiskem (základy teorie práva, základy ústavního pořádku). Toto doplněné vydání je textem, aktualizujícím předchozí vydání učebnice v roce 2012. V první části učebnice jsou obsaženy kapitoly, dotýkající základů veřejného práva (právo ústavní, právo trestní, právní úprava veřejné správy) i soukromého práva (občanské právo, pracovní právo). Výklad je rozšířen historicko-politickým kontextem vztahu člověka/občana a státu v demokratickém státě definovaným jeho nezadatelnými lidskými právy. Druhá část učebnice se věnuje právnímu rámci podnikání. Přináší výklad jeho veřejnoprávního rámce (veřejné rejstříky, živnostenské právo, insolvenční právo či právní úprava hospodářské soutěže), ale zejména jeho soukromoprávního jádra daného závazkovým právem a korporačním právem – úpravou obchodních společností a družstev. Samostatná kapitola je věnována rovněž právní ochraně duševního vlastnictví a základům mimosoudního rozhodování sporů mezi podnikateli /rozhodčí řízení/.
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-611-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Základy práva pro posluchače neprávnických fakult (obsah)
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 86223PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
 7. NázevPrávo EU po Lisabonské smlouvě / Martin Janků, Linda Janků
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  Další autoři Janků, Linda, 1985- (Autor)
  Vydání2. vydání
  NakladatelOstrava : Key Publishing s.r.o., 2015
  Rozsah312 stran ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Právo
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceDruhé vydání, jehož text je doplněn, aktualizován a mírně rozšířen, aby odrážel změny, které proběhly na základě implementace Lisabonské smlouvy, ale i některých významných politických dokumentů EU, jakými jsou kupř. sdělení Komise „Jednotný trh pro Evropu v 21. století“ (2007), „Akt o jednotném trhu“ (2011) a další.
  Výrazy tezauru evropská ústava * Smlouva o Evropské unii * evropská integrace * politika Společenství * vnější vztahy Evropské unie * právo Evropské unie * instituce Evropské unie
  Klíč.slovaLisabonská smlouva
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7418-245-7
  Počet ex.1, z toho volných 0
  URL Právo EU po Lisabonské smlouvě (obsah)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 85643PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 27.12.2021)
  Právo EU po Lisabonské smlouvě
 8. NázevNové občanské právo v kostce : (stručný úvod) / Janků ... [et al.]
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelV Praze : C. H. Beck, 2014
  Rozsahxx, 311 s. ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyDalší autoři: Kelblová, Uhlířová, Zapletalová
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnotaceSrozumitelným výkladem autoři upozorňují na všechny významné změny dotýkající se velké části soukromého práva a současně vysvětlují pozměněnou systematiku občanského zákoníku, v tomto rámci zejména zásady nové úpravy věcných práv, závazkových práv, dědického a rodinného práva, vše s praktickými příklady vysvětlujícími provedené změny.
  Výrazy tezauru občanské právo * soukromé právo * příručka
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-516-9
  Počet ex.3, z toho volných 3
  URL Nové občanské právo v kostce (obsah)
  Druh dok.Příručky
  SignaturaLokaceInfo
  F 84005PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84005PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84005PSS - Poslanecká sněmovna
  Nové občanské právo v kostce
 9. NázevZáklady práva pro posluchače neprávnických fakult / Janků, M. a kolektiv
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  Vydání5., přeprac. a dopl. vyd.
  NakladatelV Praze : C. H. Beck, 2013
  Rozsahxxvi, 535 s. ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Beckovy mezioborové učebnice
  PoznámkyObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru právní věda
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-494-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLZáklady práva pro posluchače neprávnických fakult (obsah)
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 83316EXH - externí sklad Měšice
  Základy práva pro posluchače neprávnických fakult
 10. NázevVeřejné podpory v soutěžním právu EU / Martin Janků, Jana Mikušová
  Autor Janků, Martin, 1955- (Autor)
  Další autoři Mikušová, Jana (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelV Praze : C. H. Beck, 2012
  Rozsahxv, 275 s. ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Beckovy mezioborové učebnice
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Určeno proPub. je určena především studentům českých i slovenských právnických a neprávnických fakult se zaměřením na evropská studia, mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod a práva, též posluchačům ekonomických fakult a zájemcům z řad odborné právnické veřejnosti, zabývající se oblastí práva soutěžního.
  AnotaceSoutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže, a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících veřejnou podporu v rámci pravidel hospodářské soutěže na jednotném trhu Evropské unie. Kniha se zabývá právní úpravou veřejných podpor z pohledu primární a sekundární evropské legislativy i české legislativy. Využívá přitom především poznatků z judikatury evropských soudů a rozhodovací praxe Komise EU, které jsou hlavní náplní této publikace.
  Výrazy tezauru soutěžní právo * právo Evropské unie * státní podpora * členský stát EU
  Klasifikační znaky4031 - Hospodářská soutěž
  1606 - Hospodářská politika
  ISBN978-80-7400-430-8
  Počet ex.3, z toho volných 3
  URLVeřejné podpory v soutěžním právu EU (obsah)
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 81850EXH - externí sklad Měšice
  F 81850EXH - externí sklad Měšice
  F 81850EXH - externí sklad Měšice
  Veřejné podpory v soutěžním právu EU