Výsledky vyhledávání

 1. NázevZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Autor Kučerová, Helena, 1953- (Autor komentáře textu)
  Další autoři Horzinková, Eva, 1951- (Autor komentáře textu)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016, novela 2018) (Jiná role)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016, novela 2018) (Jiná role)
  Vydání2. aktualizované vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2019
  Rozsah960 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  Část názvuZákon o některých přestupcích
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.
  Výrazy tezauru správní delikt * trestní soud * správní právo * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1226 - Organizace právního systému
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-383-4
  Počet ex.1, z toho volných 0
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 88698PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 20.05.2021)
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 2. NázevZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová
  Autor Kučerová, Helena, 1953- (Autor komentáře textu)
  VydáníVydání čtvrté
  NakladatelPraha : Leges, 2018
  Rozsah848 stran ; 21 cm TTT
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  Část názvuZákon o silničním provozu
  Poznámky"4. aktualizované vydání podle stavu k 1.10.2018"--Údaj na titulní straně
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnotacePublikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z pohledu trestního práva a správního trestání. Čtvrté vydání reaguje na revoluční změnu správního trestání, vtělenou do dvou nových zákonů: zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, reflektuje novou úpravu elektronické komunikace a obsahuje aktuální úpravu vydávání dokladů souvisejících se silničním provozem dle poslední novelizace zákonem č. 199/2017 Sb.
  Výrazy tezauru silniční provoz * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-292-9
  Počet ex.1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 87884LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonypouze prezenčně
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
 3. NázevZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Autor Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Další autoři Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016) (Jiná role)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016) (Jiná role)
  NakladatelPraha : Leges, 2017
  Rozsah860 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  Část názvuZákon o některých přestupcích
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceZákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou. citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
  Výrazy tezauru trestní soud * správní delikt * Česká republika * soudní řízení * trestní právo * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-211-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (obsah)
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 87015PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 4. NázevVzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami / Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Mates, Pavel, 1947- (Autor)
  Ocelák, Ladislav (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Leges, 2016
  Rozsahxiii, 274 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Praktik
  AnotacePříručka obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního. Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních orgánů v rámci přestupkové agendy, včetně veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti. Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, např. poplatcích, lhůtách či osobách účastníků.
  Výrazy tezauru správní delikt * správní postih * správní řízení * legislativa * rozhodnutí * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-140-3
  Počet ex.2, z toho volných 2
  URLVzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami (obsah)
  Druh dok.Příručky
  SignaturaLokaceInfo
  F 85983PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85983PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami
 5. NázevZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Vydání3. aktualizované vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2016
  Rozsah571 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  PoznámkyPodle právního stavu účinného k 20.2.2016 a 1.10.2016
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnotaceNový komentář k zákonu o přestupcích přináší podrobný výklad každého ustanovení, založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Znění zákona je zpracováno podle stavu účinného k 1. dubnu 2009, ostatní novely s pozdější účinností jsou popsány v textu komentáře. Autorky se v komentáři soustředí na vysvětlení nejasností a aplikačních rozdílů v praxi, upozorňují na novelizovaná ustanovení a na schválené, ale dosud neúčinné změny související s rekodifikací trestního práva a s novou úpravou doručování. Judikatura je uváděna v dosud nepublikovaném rozsahu.
  Výrazy tezauru správní delikt * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-101-4
  Počet ex.3, z toho volných 3
  URL Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související (obsah)
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související
 6. NázevZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou : ve znění novel účinných od 1.1.2012 a od 19.1.2013 / Helena Kučerová
  Autor Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Vydání2. aktualiz. vyd.
  NakladatelPraha : Leges, 2012
  Rozsah720 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru silniční provoz * komentář k zákonu * zákon * interpretace práva
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87576-01-4
  Počet ex.2, z toho volných 1
  URLZákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou (obsah)
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 81624EXH - externí sklad Měšice
  F 81624EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (do 13.05.2021)
  Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
 7. NázevPřestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů / Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Autor Černý, Jan, 1927- (Autor)
  Další autoři Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Vydání12. vyd.
  NakladatelPraha : Linde, 2011
  Rozsah758 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Praktická právnická příručka
  PoznámkyObsahuje bibliografii a rejstřík
  Určeno proPub. je určena především pracovníkům správních orgánů, kteří řeší ve své praxi problémy spojené s projednáváním přestupků.
  AnotaceV příručce je podrobný návod a vysvětlení, jak postupovat v průběhu celého přestupkového řízení. Součástí textu je téměř 200 vzorů potřebných k realizaci konkrétních úkonů v jednotlivých fázích přestupkového řízení a úplné znění přestupkového zákona.
  Výrazy tezauru správní delikt * správní postih * trestní soud * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7201-859-8
  Počet ex.2, z toho volných 2
  URL Přestupkové řízení (obsah a ukázka z knihy)
  Druh dok.Příručky
  SignaturaLokaceInfo
  F 81141EXH - externí sklad Měšice
  F 81141EXH - externí sklad Měšice
  Přestupkové řízení
 8. NázevZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Vydání2. vyd.
  NakladatelPraha : Leges, 2011
  Rozsah480 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  PoznámkyPod názvem: podle právního stavu účinného k 1.11.2011
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  Určeno proPub. je určena především orgánům veřejné správy, které se přestupkovým právem zabývají (přestupkové komise, policie, inspekce, finanční a jiné úřady), i pachatelům přestupků a jejich právním zástupcům.
  Výrazy tezauru komentář k zákonu * legislativa * Česká republika * správní delikt * správní řízení
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87212-94-3
  Počet ex.3, z toho volných 3
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  F 81740EXH - externí sklad Měšice
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou
 9. NázevSilniční právo / Roman Kočí, Helena Kučerová
  Autor Kočí, Roman (Autor)
  Další autoři Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  Nakladatel[Praha ] : Leges, c2009
  Rozsah413 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Praktik
  PoznámkyPodnázvy na obálce: pozemní komunikace, užívání pozemních komunikací, pravidla provozu na pozemních komunikacích, řidiči, autoškoly, přestupky a jiné správní delikty, bodový systém, vozidla, registr silničních vozidel, technická způsobilost silničního vozidla, stanice technické kontroly, silniční doprava, linková doprava, taxislužba, státní správa, státní dozor
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  Výrazy tezauru silniční doprava * pravidla silničního provozu * dopravní právo
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  ISBN978-80-87212-10-3
  Počet ex.3, z toho volných 2
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 78185EXH - externí sklad Měšice
  F 78185EXH - externí sklad Měšice
  F 78185EXH - externí sklad Měšicevypůjčený (do 13.05.2021)
  Silniční právo
 10. NázevZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : Leges, 2009
  Rozsah366 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyPodle právního stavu účinného k 1.4.2009
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy a rejstřík
  AnotaceKomentář vysvětluje nejasnosti a aplikační rozdíly v praxi, upozorňuje na novelizovaná ustanovení a na schválené, ale dosud neúčinné změny související s rekodifikací trestního práva a s novou úpravou doručování. Judikatura je uváděna v dosud nepublikovaném rozsahu. Publikace obsahuje také přehled všech zákonů, které upravují další skutkové podstaty přestupků.
  Výrazy tezauru Česká republika * legislativa * komentář k zákonu * správní delikt * správní řízení
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-872121-15-8
  Počet ex.3, z toho volných 3
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 78344EXH - externí sklad Měšice
  F 78344EXH - externí sklad Měšice
  F 78344EXH - externí sklad Měšice