Výsledky vyhledávání

 1. NázevPředpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce / Libor Musil, Roman Baláž, Jana Havlíková, Monika Punová, Miloš Votoupal
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Další autoři Baláž, Roman (Autor)
  Havlíková, Jana, 1978- (Autor)
  Punová, Monika (Autor)
  Votoupal, Miloš (Autor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2019
  Rozsah169, 6 stran ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotacePublikace shrnuje výsledky části projektu týkající se odborných kompetencí a osobnostních předpokladů, které mají klíčovou úlohu v rámci profesionálního výkonu sociální práce. Dimenze odborných a osobnostních předpokladů sociálních pracovníků, na které se tento výzkum zaměřil, byly následující: preference sociálního pracovníka (jeho hodnoty, ideály, zájmy, cíle a znalosti k cílům); představy o kontextu výkonu sociální práce (tj. zejm. interpretační schémata o sociálních pracovnících, klientech, dalších účastnících řešených situací a očekáváních kladených na sociální pracovníky); představy sociálních pracovníků o žádoucím jednání v interakcích s klienty, s dalšími sociálními pracovníky a jinými subjekty; využívané znalosti; osobnostní dispozice sociálních pracovníků.
  Výrazy tezauru sociální pracovník * sociální práce * odborná kvalifikace * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-373-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17333PSS - Poslanecká sněmovna
  Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce
 2. NázevVýkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR / Libor Musil, Pavel Bareš, Jana Havlíková (Eds.)
  Další autoři Musil, Libor, 1959- (Editor)
  Bareš, Pavel, 1978- (Editor)
  Havlíková, Jana, 1978- (Editor)
  Vydání1. vydání
  NakladatelPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Rozsah532 stran : ilustrace ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnotaceMonografie seznamuje s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat vybrané podmínky a charakteristiky týkající se výkonu sociální práce v různých systémech sociálních ochrany ČR, které byly platné v době jeho realizace (tj. v letech 2010-2011). V první části jsou popsána stěžejní východiska, přiblíženy přístupy k sociální práci ve čtyřech evropských zemích a v USA a zmapováno legislativní ukotvení sociální práce v ČR. Druhá část přibližuje metodiku empirického výzkumu a provedených rozborů. Třetí část seznamuje s výsledky empirických šetření. Je rozdělena do sedmi kapitol podle stěžejních oblastí sociálních ochrany pro výkon sociální práce. Zaměřuje se na výkon sociální práce při poskytování sociálních služeb a v činnosti úřadů práce (v resortu práce a sociálních věcí), v organizacích působících v resortech spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a školství a v činnosti obcí II. a III. typu při výkonu přenesené působnosti státní správy. Čtvrtá část shrnuje hlavní trendy a obsahuje seznam navrhovaných doporučení.
  Výrazy tezauru sociální zabezpečení * sociální práce * sociální služby * přístup k povolání * sociální pracovník * Česká republika
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-240-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16921PSS - Poslanecká sněmovna
  Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR
 3. NázevRaná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi / Libor Musil ... [et al.]
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2013
  Rozsah107, 4 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé. Další autoři: Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceOd ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parametrech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem monografie bylo zachytit situaci právě v oblasti poskytování sociální pomoci lidem v HN na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a obcích tak, jak vypadala krátce po zahájení reformy. Zaměřili jsme se zejména na rozbor faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace reformovaných sociálních politik do praxe. Pozornost jsme rovněž věnovali typům pojetí sociální pomoci, která v nových podmínkách pracovníci agendy HN uplatňovali, včetně toho, zda a jaká dilemata tito pracovníci při práci s klienty pociťovali. Výsledky výzkumu (86 polostrukturovaných rozhovorů s řadovými a vedoucími pracovníky vybraných referátů HN při Kontaktním pracovišti ÚP ČR - KoP ÚP ČR - a sociálních odborů obcí) poukázaly na to, že ani čtyři měsíce po zahájení reformy nebyly zajištěny základní podmínky pro její úspěšné převedení do praxe: mezi pracovníky první line i jejich nadřízenými panovala nejistota až konflikt ohledně cílů reformy; pracovní a organizační podmínky téměř znemožňovaly poskytování komplexní sociální pomoci; pracovníci první line na ÚP ČR často čelili dilematu, zda na vlastní náklady (přesčasy, vyčerpání) nadále působit jako sociální pracovníci, či se podvolit očekáváním svých nadřízených a akceptovat roli pouhých administrátorů dávek v HN. Sociální pomoc poskytovaná za této situace lidem v HN, a to jak na pracovištích ÚP ČR, tak na obcích se primárně orientovala na překonání některých osobních deficitů lidí v HN poskytnutím dávky či poradenstvím. Další formy pomoci (tj. učení a působení na problémové interakce) byly využívány pouze příležitostně. Výsledky monografie lze mj. využít jako východisko pro diskusi o optimálním vyladění procesu implementace s ohledem na zvýšení pravděpodobnosti dosažení cílů reformy.
  Výrazy tezauru chudoba * pomoc sociálně znevýhodněným skupinám * sociální dávky * místní orgány státní správy * společenská změna * Česká republika * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7416-124-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16512PSS - Poslanecká sněmovna
  Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi
 4. NázevRozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči / Libor Musil ... [et al.]
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2011
  Rozsah171, 6 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé. Další autoři: Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceProstřednictvím analýzy dat shromážděných v rámci kvalitativních případových studií výkonu agendy příspěvku na péči (PnP) ve třech typově odlišných správních územích (krajské město, bývalé okresní město, obec s rozšířenou působností) jsme usilovali o porozumění procesu řízení o přiznání PnP. Soustředili jsme se zejména na to, jak jsou role jednotlivých aktérů v procesu řízení o PnP konstruovány, vykonávány a jak probíhá spolupráce mezi těmito aktéry. Pozornost byla rovněž věnována otázce, v čem stávající pojetí role sociálního pracovníka v tomto procesu podporuje zvládání životní situace příjemce PnP a v čem naopak zvládání životní situace brání. Ukázalo se, že spolupráce zejména mezi sociálními pracovníky a posudkovými lékaři je obtížná kvůli nedostatečnému pochopení a uznání odlišných perspektiv (sociální vs. medicínský pohled) těchto aktérů. A dále, pomoc, kterou sociální pracovníci žadatelům a příjemcům PnP běžně poskytují, je značně limitovaná, potenciál sociální práce tak zůstává často nevyužit. Doporučení směřující k řešení těchto potíží jsou součástí studie.. Using qualitative case study methodology we aimed to understand the process of Care Allowance administration in depth. Above all we focused on the construction and pursuance of the roles of social workers and doctors within the process as well as on the analysis of their cooperation. Moreover, special attention was paid to the question, whether and how the activity of social workers helps Care Allowance claimants and receivers to cope with their difficult life situation. Findings of the research suggest that the cooperation between the main actors of the process, i.e. social workers and Medical Assessment Serviceĺs doctors, is often hampered by mutual misunderstanding of the different viewpoints of social work and medicine on the reduced self-sufficiency and on the goal of the Care Allowance itself. Further, social workers working within the agenda of Care Allowance often act more as clerks than social workers; therefore their help to the Care Allowance claimants and receivers is severely limited.
  Výrazy tezauru sociální pracovník * lékařský posudek * příspěvek na péči * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-098-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16296PSS - Poslanecká sněmovna
 5. NázevPřístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Další autoři Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Autor)
  Havlíková, Jana, 1978- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2009
  Rozsah66, 7 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceReforma sociálních služeb v ČR, zvláště přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v jeho rámci specifického nástroje dosahování kvality - Standardů kvality sociálních služeb, vnesla do poskytování těchto služeb nové principy. V této studii se autoři zaměřují na ty změny, které požadavek naplňování nových principů vyvolal v kultuře poskytování sociálních služeb. Předložené závěry jsou založeny na empirickém šetření "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit působení Standardů kvality na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané poskytovatelské organizaci.
  Výrazy tezauru sociální služby * sociální pracovník * sociální péče
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7416-036-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům ... (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15909EXH - externí sklad Měšice
  Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality
 6. NázevVyužití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Další autoři Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Autor)
  Havlíková, Jana, 1978- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2008
  Rozsah91, 10 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceStudie shrnuje výsledky výzkumu "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskového subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit proces implementace politiky sociálních služeb, zejména "Standardů kvality". Pro realizaci případové studie byl zvolen nestátní neziskový subjekt s celorepublikovou působností, který je zřizovatelem více druhů a forem sociálních služeb, a jím zřizovaná služba azylový dům pro osoby bez přístřeší.
  Výrazy tezauru sociální služby * nezisková organizace * kvalitativní analýza
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-028-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15867EXH - externí sklad Měšice
  Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu
 7. NázevPůsobení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci : závěrečná zpráva z výzkumu / Libor Musil ... [et al.]
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2007
  Rozsah68, 7 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru Česká republika * sociální politika * územní samospráva * výzkumná zpráva
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87007-56-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 15366EXH - externí sklad Měšice
  Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci
 8. NázevKvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory : závěrečná zpráva z výzkumu / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Další autoři Kubalčíková, Kateřina, 1972- (Autor)
  Hubíková, Olga (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2006
  Rozsah136, 9 s. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Poznámky26 výt.
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru odborná kvalifikace * pracovník * sociální služby * starý člověk
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN80-87007-41-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15524EXH - externí sklad Měšice
  Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory
 9. NázevPůsobení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS : zpráva z první fáze výzkumu / Libor Musil ... [et al.]
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2006
  Rozsah71, 5 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Poznámky26 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru sociální politika * územní samospráva * výzkumná zpráva * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN80-87007-22-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 15366EXH - externí sklad Měšice
  Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS
 10. NázevKvalifikace pracovníků v sociálních službách : průběžná zpráva / Libor Musil ... [et al.]
  Autor Musil, Libor, 1959- (Autor)
  NakladatelPraha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2005
  Rozsah99, v s. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru odborná kvalifikace * sociální pracovník * sociální služby
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2836 - Sociální ochrana
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15212EXH - externí sklad Měšice