Výsledky vyhledávání

 1. NázevČeské stavovské povstání : mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem / Václav Bůžek, Pavel Král, Kateřina Pražáková
  Autor Bůžek, Václav, 1959- (Autor)
  Další autoři Král, Pavel, 1972- (Autor)
  Pražáková, Kateřina, 1979- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : NLN, s.r.o., 2022
  Rozsah196 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 19 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Knižnice Dějin a současnosti ; 71. svazek
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceKniha představuje obsah politické komunikace mezi českými zeměmi a zahraničními mocenskými centry stoupenců stavovského povstání (1618–1620), jeho spíše neutrálních pozorovatelů i odpůrců. Hlavní pozornost autoři věnovali politické komunikaci českých nekatolických stavů s říšskými knížaty různého náboženského přesvědčení. Zatímco falčtí kurfiřti Fridrich IV. a Fridrich V. se hlásili ke kalvínství, saští kurfiřti Kristián II. a Jan Jiří I. patřili k luteránům. Naopak bavorský vévoda Maxmilián I. byl v Římsko-německé říši představitelem radikálního katolicismu. Vzhledem k rodinným vazbám Fridricha V. nebylo možné ponechat stranou výkladu politické kroky anglického krále Jakuba I. a jeho reflexi českého stavovského povstání. Za účelem přiblížení politické komunikace mezi představiteli nekatolických stavů v Království českém, falckou rezidencí v Heidelberku, saskou v Drážďanech, bavorskou v Mnichově a královským dvorem v Londýně autoři kriticky navázali na dosavadní výsledky bádání o mezinárodních souvislostech českého stavovského povstání a provedli výzkum nevydaných pramenů zvláště v německých a anglických archivech, jimž česká historická věda dosud nevěnovala významnější pozornost.
  Výrazy tezauru horní třída * zahraniční politika * diplomatické vztahy * Čechy (země) * 17. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-7422-830-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  G 27252Poslanecká sněmovna
  České stavovské povstání
 2. NázevSmrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů : reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků / Václav Bůžek
  Autor Bůžek, Václav, 1959- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : NLN, 2020
  Rozsah418 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnotaceAutor věnuje v knize pozornost nemocem, umírání a pohřbům čtyř Habsburků, Ferdinanda I. a jeho synů, ve druhé polovině 16. století. Přestože nedosáhli stejných vladařských hodností, z hlediska použitých symbolů osobní a dynastické reprezentace se smuteční slavnosti po jejich smrti v Innsbrucku, Praze, Štýrském Hradci a Vídni podstatně nelišily. Vystavení jejich ostatků, pohřební průvody a zádušní mše patřily k závazným krokům rituálů posledních rozloučení s habsburskými vládci, kteří opouštěli pozemský svět s hodnostmi císařů, králů a rakouských arciknížat. Podle vzorů uplatněných při pohřbech Karla V. sloužily smuteční slavnosti především k reprezentaci katolické víry zesnulých Habsburků, rozsahu jejich územní vlády, politické moci a dynastické paměti. Z uvedených jevů se skládal symbolický obraz nesmrtelného sociálního těla panovníka, jehož jádro tvořily ctnosti křesťanského rytíře. Nepřetržitost víry, vlády a moci nebožtíka přecházela při posledním rozloučení na nejbližší mužské potomky, kteří kráčeli v pohřebním průvodu bezprostředně za márami s rakví a při zádušní mši měli nejblíže ke castru doloris s rakví zesnulého vládce.
  Výrazy tezauru Ferdinand I. (1793-1875) * Habsburkové (rod) * hlava státu * smrt * Rakousko * 16. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-7422-693-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 90298Poslanecká sněmovna
  Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů
 3. NázevHabsburkové : země Koruny české ve středoevropské monarchii : 1526-1740 / Václav Bůžek, Rostislav Smíšek (eds.) ; Beatrix Bastl, Simona Binková, Lenka Bobková, Václav Bůžek, Ivo Cerman, Iveta Coufalová, Tomáš Černušák, Ivana Čornejová, Jiří David, Jaroslav Dibelka, Petr Fidler, Markus Gerstmeier, Jaroslava Hausenblasová, Mark Hengerer, Mlada Holá, Jiří Hrbek, Josef Hrdlička, Ondřej Jakubec, Pavel Král, Markéta Křížová, Jiří Kubeš, Václav Ledvinka, Pavel Marek, Eduard Maur, Jiří Mikulec, Géza Pálffy, Friedrich Polleross, Radmila Prchal Pavlíčková, Peter Rauscher, Kateřina Pražáková, Jitka Rauchová, Anton Schindling, Rostislav Smíšek, Vladimír Urbánek, Irena Veselá, Vít Vlnas, Petra Vokáčová, Margarete Wagner, Miroslav Žitný
  Autor Bastl, Beatrix, 1954- (Autor)
  Další autoři Binková, Simona, 1957- (Autor)
  Bobková, Lenka 1947- (Autor)
  Bůžek, Václav, 1959- (Autor) (Editor)
  Cerman, Ivo, 1976- (Autor)
  Coufalová, Iveta, 1976- (Autor)
  Černušák, Tomáš, 1972- (Autor)
  Čornejová, Ivana, 1950- (Autor)
  David, Jiří, 1980- (Autor)
  Dibelka, Jaroslav, 1981- (Autor)
  Fidler, Petr, 1946- (Autor)
  Gerstmeier, Markus, 1988- (Autor)
  Hausenblasová, Jaroslava, 1957- (Autor)
  Hengerer, Mark, 1971- (Autor)
  Holá, Mlada, 1979- (Autor)
  Hrbek, Jiří, 1981- (Autor)
  Hrdlička, Josef, 1972- (Autor)
  Jakubec, Ondřej, 1976- (Autor)
  Král, Pavel, 1972- (Autor)
  Křížová, Markéta, 1974- (Autor)
  Kubeš, Jiří, 1975- (Autor)
  Ledvinka, Václav, 1947- (Autor)
  Marek, Pavel, 1977- (Autor)
  Maur, Eduard, 1937- (Autor)
  Mikulec, Jiří, 1962- (Autor)
  Pálffy, Géza, 1971- (Autor)
  Polleroß, Friedrich, 1958- (Autor)
  Prchal Pavlíčková, Radmila, 1974- (Autor)
  Rauscher, Peter, 1970- (Autor)
  Rauchová, Jitka, 1980- (Autor)
  Schindling, Anton, 1947- (Autor)
  Smíšek, Rostislav, 1977- (Autor) (Editor)
  Urbánek, Vladimír, 1963- (Autor)
  Veselá, Irena, 1977- (Autor)
  Vlnas, Vít, 1962- (Autor)
  Vokáčová, Petra, 1975- (Autor)
  Wagner, Margarete, 1952- (Autor)
  Žitný, Miroslav, 1986- (Autor komentáře)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017
  Rozsah911 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 28 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Část názvuHřbetní název a název v prelimináriích: Habsburkové 1526-1740
  Další variantní názvyHabsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceMezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného panoramatu. Výklad o dějinách společnosti doprovázejí portréty představitelů habsburské dynastie a jejich pestré životní osudy. Stranou pozornosti nezůstala reprezentace panovnického majestátu v rezidencích Habsburků, v symbolickém významu rituálů, ceremoniálů, slavností a projevů každodenního života. Pohled do labyrintu manýristické Prahy za Rudolfa II. a barokní Vídně v době Leopolda I. přiblíží čtenářům příběhy osob v zázemí císařských rezidencí. Knihu doprovázejí dobové ilustrace, mapy a ukázky archivních pramenů.
  Výrazy tezauru Habsburkové (rod) * monokracie * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * dějiny * 16. století * 17. století * 18. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-572-7
  Počet ex.1, z toho volných 0
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  E 17010Poslanecká sněmovna vypůjčený (do *09.01.2023)
  Habsburkové
 4. NázevSmrt Rudolfa II. / Václav Bůžek, Pavel Marek
  Autor Bůžek, Václav, 1959- (Autor)
  Další autoři Marek, Pavel, 1977- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015
  Rozsah155 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 19 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Knižnice Dějin a současnosti sv. 55
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceKniha se zabývá průběhem nemocí Rudolfa II., jeho smrtí a pohřby v Madridu, Bruselu, Florencii a Praze v r. 1612. V souvislosti se šířením zpráv o úmrtí středoevropského vládce autoři usilovali o poznání obsahu a prostředků komunikace na císařském dvoře v Praze. Stranou pozornosti neponechali činnost vlivných dvořanů a jejich zpravodajských sítí. Současně sledovali komunikační cesty, po kterých se šířily informace o smrti Rudolfa II. a přípravě jeho pohřbu. Autoři vycházejí mj. z relací zahraničních vyslanců na císařském dvoře, rodinné korespondence Habsburků a pitevní zprávy.
  Výrazy tezauru Rudolf II. Habsburský (1552-1612) * hlava státu * smrt * 17. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-354-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Smrt Rudolfa II. (obsah)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  G 26485Poslanecká sněmovna
  Smrt Rudolfa II
 5. NázevKratochvíle posledních Rožmberků / Václav Bůžek, Ondřej Jakubec
  Autor Bůžek, Václav, 1959- (Autor)
  Další autoři Jakubec, Ondřej, 1976- (Autor)
  VydáníVd. 1.
  NakladatelPraha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Rozsah307 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnotaceAutoři věnují pozornost stavebním dějinám letohrádku Kratochvíle v oboře nedaleko Netolic, vnitřní skladbě a vybavení místností, jejich funkčnímu určení a především symbolické výzdobě. Vstoupíme do hodnotového a myšlenkového světa Viléma z Rožmberka, po jehož smrti přijížděl na Kratochvíli Petr Vok a Jan Zrinský ze Serynu. Je zajímavé sledovat, k jakým účelům sloužil letohrádek poslednímu rožmberskému vladaři a jeho synovci, kteří se těžko smiřovali s blížícím se zánikem rodu červené pětilisté růže.
  Výrazy tezauru horní třída * 16. století * stavební památky * Jihočeský kraj * architektura * výtvarná umění
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7422-174-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLKratochvíle posledních Rožmberků (obsah)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 82332externí sklad Měšice
  Kratochvíle posledních Rožmberků
 6. NázevSvěty posledních Rožmberků / Václav Bůžek a kolektiv
  Autor Bůžek, Václav, 1959- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
  Rozsah791 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyNa zadní předsádce geneal. tabulka
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru dějiny * horní třída * Jihočeský kraj * Rožmberkové (rod) * z Rožmberka, Petr Vok (1539-1611) * z Rožmberka, Vilém (1535-1592) * Čechy (země) * 16. století * 17. století * životní podmínky * společensko-hospodářské poměry
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7422-092-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLSvěty posledních Rožmberků (recenze)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 81050externí sklad Měšice
  Světy posledních Rožmberků
 7. NázevSpolečnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty / Václav Bůžek a kolektiv ; [hlavní autoři Josef Grulich ... et al. ; autoři Zdeněk Bezecný ... et al.]
  Autor Bůžek, Václav, 1959- (Autor)
  Další autoři Grulich, Josef, 1968- (Autor)
  Bezecný, Zdeněk, 1971- (Autor)
  NakladatelPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
  Rozsah1025 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Česká historie sv. 22
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceSyntéza dějin společnosti českých zemí v 16.-18. století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se stal panovnický dvůr, šlechta, duchovenstvo, měšťané, venkované a okrajové společnosti. Autoři předkládají obraz společnosti českých zemí v celé jeho pestré šíři, a nikoliv jen z pohledu jedné vrstvy.
  Výrazy tezauru společensko-hospodářské poměry * společenský život * Čechy (země) * dějiny * novověk
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  2826 - Sociální vztahy
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7422-062-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Společnost českých zemí v raném novověku (obsah)
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 80394externí sklad Měšice
  Společnost českých zemí v raném novověku
 8. NázevJan Zrinský ze Serynu : životní příběh synovce posledních Rožmberků / Václav Bůžek, Ondřej Jakubec, Pavel Král
  Autor Bůžek, Václav, 1959- (Autor)
  Další autoři Jakubec, Ondřej, 1976- (Autor)
  Král, Pavel, 1972- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009
  Rozsah271 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceŽivotní příběh synovce posledních Rožmberků Jana Zrinského (1565–1612), syna jednoho z nejznámějších uherských vojevůdců v době válek s Turky, dvořana Rudolfa II. a dědice části rožmberského majetku na jihu Čech, jsou rekonstruovány na základě písemných, ikonografických a hmotných pramenů. Vedle hospodářských účtů, seznamů hostů, vyprávěcích pramenů a zlomkovitě dochované korespondence šlo zejména o výtvarnou výzdobu někdejší tabulnice na hradě Rožmberk a Zrinského náhrobek ve Vyšším Brodě.
  Výrazy tezauru Rožmberkové (rod) * Zrinský ze Serynu, Jan (1565–1612) * životopis * Čechy (země) * dějiny * 16. století * 17. století
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-7106-511-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Jan Zrinský se Serynu (obsah)
  Druh dok.Biografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 78768externí sklad Měšice
  Jan Zrinský ze Serynu
 9. NázevPaměť urozenosti / [texty Zdeněk Bezecný ... et al.] ; Václav Bůžek, Pavel Král (edd.)
  Autor Bezecný, Zdeněk, 1971- (Autor)
  Další autoři Bůžek, Václav, 1959- (Editor)
  Král, Pavel, 1972- (Editor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2008
  Rozsah233 s., xxxii s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceKniha o paměti v myšlení šlechty od 16. do 19. století je výsledkem badatelského úsilí několika historiků a historiků umění mladší a střední generace z Brna, Českých Budějovic, Innsbrucku a Pardubic. Hlavní téma knihy směřuje k představení rozmanitých prostředků, které sloužily šlechtě v symbolické komunikaci stavovsky uspořádané společnosti k vytváření, uchovávání a předávání paměti, v níž se zrcadlila hloubka urozenosti individua, jeho rodiny a rodu.
  Výrazy tezauru kulturní dědictví * horní třída * novověk * Čechy (země)
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  3611.2 - Historie
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7106-928-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Sborníky
  SignaturaLokaceInfo
  F 77006externí sklad Měšice
  Paměť urozenosti
 10. NázevVěk urozených : šlechta v českých zemích na prahu novověku / Václav Bůžek ... [et al.]
  Autor Bůžek, Václav, 1959- (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha ; Litomyšl : Paseka, 2002
  Rozsah413 s. : 24 s. obr. příl. ; 25 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyKniha vyšla v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR Šlechta v novověkých dějinách českých zemí. Obsahuje bibliografii, rejstřík, seznam černobílých a barevných vyobr.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * dějiny * horní třída * novověk
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  ISBN80-7185-417-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 71139externí sklad Měšice
  Věk urozených