Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 15  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^par_us_auth 0006677^"
 1. NázevLidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související / Naděžda Šišková
  Autor Šišková, Naděžda (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Rozsah314 stran ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Právní monografie
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnotaceEvropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. V rámci analýzy mechanismu Listiny základních práv EU autorka se zaměřuje, mimo jiné, na nástroje, jež částečně omezují její použití, včetně horizontálních ustanovení, Vysvětlení k Listině a Protokolu č. 30 k Lisabonské smlouvě. Pozornost je rovněž věnována otázkám soudního vymáhání práv chráněných Listinou, včetně možného budoucího vlastního kontrolního mechanismu uvedeného unijního katalogu práv. S ohledem na to, že každý z těchto nástrojů má své značné limity, co se týče rozsahu použití, nebo se vyznačuje právní nedokonalostí, přináší autorka četné návrhy de lege ferenda. Podstatná část práce je věnována soudní doktríně základních práv, vypracované Lucemburským soudem, která stálé zůstává nenahraditelným pramenem lidských práv, dokonce i po přijetí Listiny základních práv EU. Monografie se zaměřuje, mimo jiné, na vztahy mezi judikaturou SDEU na poli lidských práv a praxi ústavních soudů členských států, stejně tak na judikaturu Lucemburského a Štrasburského soudu, a rovněž na poměr mezi judikaturou Soudního dvora a akty jiných mezinárodních organizací. Závěrečné části jsou věnovány analýze evropských nástrojů ochrany sociálních a hospodářských práv, včetně nedávně přijatého Evropského pilíře sociálních práv.
  Výrazy tezauru lidská práva * sociální práva * ekonomická práva * Evropská úmluva o ochraně lidských práv * právo Evropské unie * výklad zákonů ES * Evropská unie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0806 - Mezinárodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7598-623-8
  Počet ex.1, z toho volných 0
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 89829PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 14.03.2025)
  Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související
 2. NázevThe European Union-What is Next? : legal analysis and the political visions on the future of the union / Naděžda Šišková (ed.)
  Další autoři Šišková, Naděžda (Editor)
  Vydání1st edition
  CopyrightKöln : Wolters Kluwer, [2018]
  ©2018
  Rozsah347 stran ; 24 cm
  Země vyd.Německo
  Jazyk dok.Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotacePublikace se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy. Tematicky se kniha soustřeďuje na zkoumání změn v nejdůležitějších oblastech ústavního a materiálního práva EU, jež jsou relevantní z hlediska očekávané reformy Unie. Text analyzuje zejména uvažované rozsáhlé modifikace unijních institucí (např. sloučení Evropského parlamentu a Rady do jednotného legislativního orgánu a další institucionální změny), efektivitu evropských právních nástrojů pro posílení záruk právního státu (včetně možné novelizace čl. 7 SEU), budoucí vývoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva (včetně otázek migrace), perspektiv jednotné měny Euro, atd.
  Výrazy tezauru evropská integrace * Evropská unie * právo Evropské unie * politická reforma
  Klasifikační znaky0811 - Politika spolupráce
  1016 - Struktura Společenství
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-3-452-29186-8
  Počet ex.1, z toho volných 0
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 88092EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (do 11.04.2025)
  The European Union-What is Next?
 3. NázevLisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států / Naděžda Šišková, vedoucí autorského kolektivu ... [et al.]
  Autor Šišková, Naděžda (Autor)
  NakladatelPraha : Leges, 2012
  Rozsah284 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Teoretik
  PoznámkyAnglické resumé. Na obálce: Naděžda Šišková a kol.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnotaceKlíčovými otázkami knihy jsou lidská práva a jejich ochrana a prosazování na unijní úrovni a dále podstatné otázky pravomocí, svěřených unijním institucím členskými státy. Zajímavá je také stať o evropském občanství. Zvláštní kapitola je věnována instituci evropského ombudsmana. Důležité jsou také otázky implementace evropského práva a role národních parlamentů ve vztahu k Lisabonské smlouvě. Kniha se ve zvláštní části zabývá také oblastmi společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Praktický pro čtenáře může být pohled na soudní systém EU v intencích Lisabonské smlouvy a také na reflexi Lisabonské smlouvy v praxi ústavních soudů členských států.
  Výrazy tezauru evropská ústava * Smlouva o Evropské unii * právo Evropské unie * vnější vztahy Evropské unie * mezinárodní právo * evropská bezpečnost * lidská práva * Soudní dvůr ES * evropský soudní prostor * národní právo
  Klíč.slovaLisabonská smlouva
  Klasifikační znaky1016 - Struktura Společenství
  1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  0811 - Politika spolupráce
  ISBN978-80-87576-17-5
  Počet ex.3, z toho volných 3
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 82424EXH - externí sklad Holešovice
  F 82424EXH - externí sklad Holešovice
  F 82424EXH - externí sklad Holešovice
  Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států
 4. NázevEvropské právo. 2, Jednotný vnitřní trh / Naděžda Šišková a kol.
  Autor Šišková, Naděžda (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Rozsah263 s. ; 22 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Část názvuJednotný vnitřní trh
  Další variantní názvyEvropské právo 2 - jednotný vnitřní trh
  PoznámkyPrávní stav publikace je k 1.2.2012--Rub tit. s.
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnotaceUčebnice je zaměřena na tradiční nstituty materiálního práva EU (realizace čtyř základních svobod a právo hospodářské soutěže) a na relativně nové oblasti, které se v poslední době dynamicky rozvíjejí. Širší dimenze je vyhrazena otázkám prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Učebnice přináší srozumitelný výklad a přiblížení relevantní judikatury.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * volný pohyb zboží * volný pohyb osob * svoboda usazování * volný pohyb kapitálu * soutěžní politika * ochrana spotřebitele
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1016 - Struktura Společenství
  2021 - Mezinárodní obchod
  ISBN978-80-7357-949-4
  Počet ex.3, z toho volných 3
  URLEvropské právo 2 (obsah)
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 76778EXH - externí sklad Holešovice
  F 76778EXH - externí sklad Holešovice
  F 76778EXH - externí sklad Holešovice
  Evropské právo
 5. NázevEvropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR / Naděžda Šišková, Soňa Matochová
  Autor Šišková, Naděžda (Autor)
  Další autoři Matochová, Soňa, 1962- (Autor)
  NakladatelPraha : Linde, 2010
  Rozsah448 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy
  Určeno proUrčeno studentům právnických a jiných fakult, též pro soudce, státní zástupce, advokáty a představitele jiných právnických profesí.
  AnotaceÚplné znění relevantních nálezů Ústavního soudu ČR s úvodním komentářem. Poměr práva, jež vytvářejí supranacionální entity, a národního práva členských států patří ke klíčovým tématům jak samotného evropského práva, tak i ústavního práva členských států. Důkladná analýza těchto právních systémů a jejich vztahů se nachází právě v judikatuře soudních orgánů, jak na straně EU (Soudní dvůr Evropské unie, dříve Evropský soudní dvůr), tak i členských států (převážně ústavních a nejvyšších soudů), jež se zásadním způsobem vyjadřují k těmto otázkám. Postoj českého orgánu kontroly ústavnosti, tedy český přístup k tomuto problému přináší tento sborník, jenž tvoří výběr z judikatury Ústavního soudu ČR právě co se týče poměru evropského a českého práva. Záměrem bylo představit ucelený soubor relevantních nálezů Ústavního soudu ČR v jejich původní a nezkrácené podobě, včetně úvodního komentáře, obsahujícího výklad k uvedené problematice z pozic jak evropského, tak i národního (českého) práva. To umožní bezprostředně a všestranně se seznámit s argumentací Ústavního soudu ČR a rovněž to usnadní samostatnou komparaci komunitárního přístupu s přístupem českým. Materiál zahrnuje všechny tzv. „evropské nálezy“ Ústavního soudu ČR, včetně obou Lisabonských rozhodnutí a nálezu o evropském zatýkacím rozkazu.
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * komunitární právo - národní právo * ústavní soud * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-809-3
  Počet ex.5, z toho volných 5
  URL Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR (obsah)
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 80098EXH - externí sklad Holešovice
  F 80098EXH - externí sklad Holešovice
  F 80098EXH - externí sklad Holešovice
  F 80098EXH - externí sklad Holešovice
  F 80098EXH - externí sklad Holešovice
  Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR
 6. NázevDimenze ochrany lidských práv v Evropské unii / Naděžda Šišková
  Autor Šišková, Naděžda (Autor)
  Vydání2., rozš. a aktualiz. vyd.
  NakladatelPraha : Linde, 2008
  Rozsah255 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru lidská práva * Evropská úmluva o ochraně lidských práv * Charta základních lidských práv Evropské Unie * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-710-2
  Počet ex.2, z toho volných 2
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 77422EXH - externí sklad Holešovice
  F 77422EXH - externí sklad Holešovice
  Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii
 7. NázevThe process of constitutionalisation of the EU and related issues / edited by Naděžda Šišková
  Další autoři Šišková, Naděžda (Editor)
  NakladatelGroningen : Europa Law Publishing, 2008
  Rozsahxii, 238 s. ; 24 cm
  Země vyd.Nizozemsko
  Jazyk dok.Angličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru kontrola ústavnosti * ústavní právo * právní věda * Charta základních lidských práv Evropské Unie * Evropská unie * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-90-76871-87-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLThe process of constitutionalisation of the EU and related issues (podrobnosti o obsahu)
  Druh dok.Sborníky
  SignaturaLokaceInfo
  F 78027EXH - externí sklad Holešovice
 8. NázevEvropské právo. 1, Ústavní základy Evropské unie / Naděžda Šišková, Václav Stehlík
  Autor Šišková, Naděžda (Autor)
  Další autoři Stehlík, Václav, 1977- (Autor)
  NakladatelPraha : Linde, 2007
  Rozsah310 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Část názvuÚstavní základy Evropské unie
  PoznámkyRozhodnutí Soudního dvora
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru právo Evropské unie * institucionální struktura * evropský soudní prostor * Smlouva o Evropské unii
  Klasifikační znaky1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7201-680-8
  Počet ex.3, z toho volných 3
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 76778EXH - externí sklad Holešovice
  F 76778EXH - externí sklad Holešovice
  F 76778EXH - externí sklad Holešovice
  Evropské právo
 9. NázevZáklady ruského práva a ruské právnické terminologie / Naděžda Šišková
  Autor Šišková, Naděžda (Autor)
  Vydání2., rozš. a aktualiz. vyd., (V nakl. Linde Praha vyd. 1.)
  NakladatelPraha : Linde, 2006
  Rozsah243 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Ruština
  PoznámkyPřevážně ruský text
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právní věda * ruština * terminologie * slovník * učebnice
  Klasifikační znaky1200 - Právo
  3221.4 - Slovníky a jazykové příručky
  ISBN80-7201-604-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 75616EXH - externí sklad Holešovice
  Základy ruského práva a ruské právnické terminologie
 10. NázevDimenze ochrany lidských práv v EU / Naděžda Šišková
  Autor Šišková, Naděžda (Autor)
  VydáníVyd. 1.
  NakladatelPraha : ASPI, 2003
  Rozsah226 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyRozsudky Evropského soudního dvora. Rozsudky Tribunálu 1. stupně. Stanoviska generálních advokátů. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Seznam zkratek
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Charta základních lidských práv Evropské Unie * interpretace práva * Evropská unie * lidská práva * ochrana práv a svobod
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1000 - Evropská Unie
  ISBN80-86395-52-9
  Počet ex.2, z toho volných 2
  Druh dok.Monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 72177EXH - externí sklad Holešovice
  F 72177EXH - externí sklad Holešovice
  Dimenze ochrany lidských práv v EU

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.