Výsledky vyhledávání

 1. NázevKoordinovaná rehabilitace / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková
  Autor Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  Další autoři Jeřábková, Věra, 1955- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2012
  Rozsah76, 5 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceKoordinovaná rehabilitace představuje vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Za základní faktor úspěšné rehabilitace lze pak považovat včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a nejširší zapojení osob se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života. Monografie se zabývá právní úpravou a faktickým fungováním ucelené rehabilitace ve vybraných zemích, a to zejména v Německu, Rakousku, Francii, Nizozemsku, Švédsku, Polsku a Slovenské republice. Takto získané poznatky by měly napomoci při přípravě právní normy, resp. právních norem o ucelené rehabilitaci v České republice.. Comprehensive rehabilitation (respectively rehabilitation of people with disabilities) is a coherent process of medical, vocational, social and pedagogical rehabilitation. Its main objective is to minimalize the consequences of individualĺs disability. Timely, continuous and coordinated effort of the fastest and widest participation of persons with disabilities in all the usual activities of life is the crucial factor in the process of successful rehabilitation. This monograph deals with the legislation and the functioning of rehabilitation of people with disabilities in selected countries, particularly in Germany, Austria, France, the Netherlands, Sweden, Poland and the Slovak Republic. These findings should help in the adoption of legal standards in the area of comprehensive rehabilitation in the Czech Republic.
  Výrazy tezauru zdravotně postižený člověk * péče o postižené osoby * pomocná lékařská profese * zdravotnické zařízení * členský stát EU
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7416-102-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Koordinovaná rehabilitace (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16337externí sklad Měšice
 2. NázevMožnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková
  Autor Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  Další autoři Jeřábková, Věra, 1955- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2012
  Rozsah83, 5 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceMonografie přináší co možná nejúplnější rozbor platných právních předpisů zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením v České republice. Zjištěné poznatky mohou přispět k získání validních údajů pro tvorbu programů a opatření zaměřených na snížení nepříznivých dopadů zdravotního postižení osob do všech oblastí jejich života.
  Výrazy tezauru zdravotní systém * sociální zabezpečení * začlenění do společnosti * sociální dávky * tělesně postižený člověk * sociální politika * pracovní právo * finanční právo * správní právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-103-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16357externí sklad Měšice
 3. NázevVývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008. Část I. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková
  Autor Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  Další autoři Jeřábková, Věra, 1955- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2010
  Rozsah76, 7 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceMonografie pojednává o vývoji nově přiznaných invalidních důchodů (plných a částečných) podle nejčastějších skupin diagnóz MKN-10, a to II. Novotvary, V. Poruchy duševní a poruchy chování, IX. Nemoci oběhové soustavy a XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Ve sledovaném období došlo k poklesu skupiny IX. Nemoci oběhové soustavy, naopak zcela v souladu s evropskými trendy došlo k nárůstu počtu nově přiznaných invalidních důchodů na nemoci skupiny V. Poruchy duševní a poruchy chování. Rovněž hodnotí změny ve věkové struktuře a pohlaví příjemců nově přiznaných invalidních důchodů, krajském rozložení nově přiznaných invalidních důchodů a nejčastějších diagnózách v rámci vybraných skupin diagnóz v roce 2003 a 2008.
  Výrazy tezauru zdravotně postižený člověk * invalidní pojištění * lékařská diagnóza * Česká republika * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-065-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16086externí sklad Měšice
  Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008
 4. NázevVývoj invalidity v letech 2003-2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí. Část II. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková
  Autor Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  Další autoři Jeřábková, Věra, 1955- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2010
  Rozsah91, 7 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceMonografie pojednává o vývoji nově přiznaných invalidních důchodů (plných a částečných) podle nejčastějších skupin diagnóz MKN-10, a to II. Novotvary, V. Poruchy duševní a poruchy chování, IX. Nemoci oběhové soustavy a XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Ve sledovaném období došlo k poklesu skupiny IX. Nemoci oběhové soustavy, naopak zcela v souladu s evropskými trendy došlo k nárůstu počtu nově přiznaných invalidních důchodů na nemoci skupiny V. Poruchy duševní a poruchy chování. Rovněž hodnotí změny ve věkové struktuře a pohlaví příjemců nově přiznaných invalidních důchodů, krajském rozložení nově přiznaných invalidních důchodů a nejčastějších diagnózách v rámci vybraných skupin diagnóz v roce 2003 a 2008.
  Výrazy tezauru zdravotně postižený člověk * invalidní pojištění * lékařská diagnóza * Česká republika * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7416-066-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Vývoj invalidity v letech 2003-2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16086externí sklad Měšice
  Vývoj invalidity v letech 2003-2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí
 5. NázevZmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb / Anna Červenková, Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková
  Autor Červenková, Anna, 1933- (Autor)
  Další autoři Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  Jeřábková, Věra, 1955- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2009
  Rozsah58, 7 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceSoučasná úprava úhrady zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb je předmětem četných stížností jejich provozovatelů i zřizovatelů. Proto VÚPSV v r. 2008 realizoval dotazníkové šetření za účelem zmapování stávajících problémů financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nejzávažnějším zjištěním bylo, že zdravotní pojišťovny odmítají některé zdravotní výkony uhradit, jiné hradí pouze částečně. Pobytová zařízení sociálních služeb jsou však povinna poskytovat ošetřovatelskou a rehabilitační péči v plném rozsahu. Dalším závažným problémem je nedostatečná pozornost věnovaná rehabilitaci - ze strany zdravotních pojišťoven i samotných klientů.. Monografie doporučuje nápravu současného stavu především v přijetí jednotné závazné metodiky pro úhradu péče jednotlivými zdravotními pojišťovnami, dále lze uvažovat i o vlastních finančních zdrojích poskytovatelů služeb. Pro větší využívání rehabilitace by pomohlo přijetí zákona o rehabilitaci.
  Výrazy tezauru ošetřovatelská péče * pomocná lékařská profese * zdravotnické zařízení * sociální služby * zdravotní pojištění * příspěvek na péči * financování
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-032-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15903externí sklad Měšice
  Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb
 6. NázevPrávní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková
  Autor Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  Další autoři Červenková, Anna, 1933- (Autor)
  Jeřábková, Věra, 1955- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2008
  Rozsah64, 9 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé. Projekt se zabývá odpovědností za škodu při poskytování rezidenčních sociálních služeb z aspektu občanskoprávního, pracovněprávního a trestněprávního. Podkladem pro zjištění úrovně právního vědomí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření. Rozložení respondentů v celé ČR bylo rovnoměrné.Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že poskytovatelé rezidenčních sociálních služeb vědí o existenci právní odpovědnosti za škodu, obligatorní pojištění mají uzavřeno, avšak v případě závažnější škody nebo více škod v kalendářním roce by pojistný limit nemusel být dostačující. O právních podmínkách odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování rezidenčních sociálních služeb většinou nemají hlubší znalosti a získávání validních informací často formou samostudia je nedostatečné.
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru odpovědnost * právní pomoc * pojištění proti škodě * péče o seniory * péče o postižené osoby * škoda * sociální služby
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-7416-010-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15767externí sklad Měšice
  Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
 7. NázevAnalýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity / Daniel Bruthansová, Anna Červenková ; technická spolupráce Marie Pechanová
  Autor Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  Další autoři Červenková, Anna, 1933- (Autor)
  Pechanová, Marie, 1949- (Editor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2007
  Rozsah94, 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru invalidní pojištění * důchodové pojištění * tělesně postižený člověk * zdravotní pojištění * Česká republika * Evropa
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  ISBN978-80-87007-70-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15639externí sklad Měšice
  Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity
 8. NázevSociálně zdravotní služby poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců v léčebnách dlouhodobě nemocných se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu / Anna Červenková, Daniela Bruthansová, Marie Pechanová
  Autor Červenková, Anna, 1933- (Autor)
  Další autoři Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  Pechanová, Marie, 1949- (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2006
  Rozsah82, [4], 8 s. : il., formulář ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Poznámky26 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografie v textu a bibliografii
  Výrazy tezauru sociální služby * zdravotnická služba * ošetřovatelská péče * sociální zařízení * sociální stav * starý člověk * Česká republika * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2800 - Sociální otázky
  2841 - Zdraví
  ISBN80-87007-35-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15484externí sklad Měšice
  Sociálně zdravotní služby poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců v léčebnách dlouhodobě nemocných se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu
 9. NázevZdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku / Daniela Bruthansová ... [et al.]
  Autor Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2005
  Rozsah71, 7 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru sociální péče * zdravotní péče * hlídání dětí * dítě * Česká republika * Evropská unie * komparativní analýza
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  2836 - Sociální ochrana
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15377externí sklad Měšice
 10. NázevNáklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení / Anna Červenková, Daniela Bruthansová
  Autor Červenková, Anna, 1933- (Autor)
  Další autoři Bruthansová, Daniela, 1953- (Autor)
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2004
  Rozsah69, 7, 14, viii s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotacePři hledání optimálních přístupů k zajištění sociální péče je naprosto nezbytné současný systém hodnotit též z hlediska výdajů. Proto porovnáváme neinvestiční výdaje na jednoho klienta v různých typech zařízení sociální péče (ve státních, obecních , církevních a ostatních). Je zjištěno, že státní zařízení jsou v průměru větší a zároveň v přepočtu 1 klienta dražší než zařízení obecní a církevní. Výdaje na ústavní péči jsou porovnány i s výdaji na chráněné bydlení a s výdaji na jednu osobu v domácnostech důchodců.
  Výrazy tezauru sociální péče * zdravotnické zařízení * bydlení * sociální náklady
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 14972externí sklad Měšice