Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 53  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^par_us_auth 0004834^"
 1. Info** Objednaný dokument **
  NázevSprávní právo procesní
  Autor Horzinková, Eva, 1951-
  Vydání7.aktualizované a doplněné vydání
  NakladatelPraha : Leges 2024
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  ISBN978-80-7502-699-6
  Druh dok.Monografie
  Správní právo procesní

  kniha

  Správní právo procesní
 2. NázevSprávní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Fiala, Zdeněk, 1981- (Autor)
  Vydání4. aktualizované vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2023
  Rozsah223 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  Variantní názvySprávní právo hmotné - obecná část
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceKniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku.
  Výrazy tezauru veřejná správa * správní právo * správní rozhodnutí * správní delikt * správní odpovědnost * nařízení * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-694-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 91672PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo hmotné
 3. NázevZáklady organizace veřejné správy v České republice / Eva Horzinková, Vladimír Novotný
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Novotný, Vladimír, 1957- (Autor)
  Vydání4. aktualizované vydání
  NakladatelBrno : VK, 2021
  Rozsah254 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Poznámky"4. vydání, ve Vydavatelství Václav Klemm 1. vydání"--Údaj v tiráži
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnotacePublikace se zaměřuje na základní principy a instituty organizace veřejné správy v České republice. Organizace veřejné správy je obecně poměrně složitý institut a v České republice se neustále mění. Vzhledem k této skutečnosti nemohla publikace přinést vyčerpávající výklad. Snahou autorů bylo popsat srozumitelnou formou základy fungování veřejné správy, stručně se věnují i problematice státní služby a postavení úředníků územních samosprávných celků. Kniha obsahuje základní penzum teoretických poznatků v této oblasti, ke kterým od prvního vydání publikace došlo.
  Výrazy tezauru veřejná správa * struktura státní správy * územní samospráva * regionální orgány státní správy * referendum * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-87713-21-1
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 90360PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy organizace veřejné správy v České republice
 4. NázevSprávní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al.
  Autor Fiala, Zdeněk, 1981- (Autor)
  Další autoři Frumarová, Kateřina, 1976- (Autor)
  Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Škurek, Martin, 1984- (Autor úvodu atd.)
  VydáníVydání druhé
  NakladatelPraha : Leges, 2021
  Rozsah304 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  PoznámkyPřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotacePublikace reaguje na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových podstat přestupků v souvislosti s COVID-19) a novou literaturu. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a teoretická východiska právní odpovědnosti a správního trestání. Další kapitoly se věnují jednotlivým kategoriím správních deliktů – přestupkům, disciplinárním správním deliktům a pořádkovým správním deliktům – a řízení o nich.
  Výrazy tezauru správní právo * správní delikt * trestní odpovědnost * trestní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-531-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 89959PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo trestní
 5. NázevSprávní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu
  Autor Fiala, Zdeněk, 1981- (Autor komentáře textu)
  Další autoři Frumarová, Kateřina, 1976- (Autor komentáře textu)
  Vetešník, Pavel, 1972- (Autor komentáře textu)
  Škurek, Martin, 1984- (Autor komentáře textu)
  Horzinková, Eva, 1951- (Autor komentáře textu)
  Novotný, Vladimír, 1957- (Autor komentáře textu)
  Sovová, Olga (Autor komentáře textu)
  Scheu, Lenka (Autor komentáře textu)
  Česko. Správní řád (2004, novela 2020) (Jiná role)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Rozsahxviii, 865 stran ; 19 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Praktický komentář
  Poznámky"Právní stav publikace je k 1.5.2020"--Rub titulní stránky. Kniha dostupná také v ASPI a jako e-kniha
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnotaceZa těžiště komentáře lze považovat zejména podrobné pojednání o právním postavení účastníka řízení a jeho procesních právech, průběhu správního řízení před orgánem prvního stupně, správním rozhodnutí a opravných prostředcích, zejména o odvolání a řízení o něm. Výchozím zdrojem pak pro zpracování tohoto komentáře se vedle odborné literatury, stala především soudní judikatura a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání
  Výrazy tezauru správní řízení * správní právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-797-6
  Počet ex.2, z toho volných 0, prezenčně 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  G 27023LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonypouze prezenčně
  G 27023PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 17.05.2024)
  Správní řád
 6. NázevSprávní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Novotný, Vladimír, 1957- (Autor)
  Vydání6. aktualizované a doplnění vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2019
  Rozsah398 stran : ilustrace ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  Poznámky"Vydání šesté, v Nakladatelství Leges vydání páté"--Tiráž. Na hřbetu uvedeno: 6. vydání
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotacePublikace reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i výkladová stanoviska a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu k některým procesním institutům. Výňatky z judikátů a výkladových stanovisek jsou pro lepší pochopení problematiky uvedeny v závěru každé kapitoly.
  Výrazy tezauru správní právo * správní řízení * správní rozhodnutí * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-365-0
  Počet ex.1, z toho volných 0
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 88577EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (do 19.02.2025)
  Správní právo procesní
 7. NázevSprávní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Fiala, Zdeněk, 1981- (Autor)
  Vydání3. aktualizované vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2019
  Rozsah223 stran : ilustrace ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  Část názvuSprávní právo hmotné - obecná část
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceTřetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. V úvodu učebnice podrobně seznamuje se základy organizace veřejné správy v České republice. Dále vykládá základní pojmy správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, subjekty veřejné správy), navazuje teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu.
  Výrazy tezauru veřejná správa * správní delikt * správní rozhodnutí * správní odpovědnost * nařízení
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-353-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 88512EXH - externí sklad Holešovice
  Správní právo hmotné
 8. NázevZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Autor Kučerová, Helena, 1953- (Autor komentáře textu)
  Další autoři Horzinková, Eva, 1951- (Autor komentáře textu)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016, novela 2018) (Jiná role)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016, novela 2018) (Jiná role)
  Vydání2. aktualizované vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2019
  Rozsah960 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  Část názvuZákon o některých přestupcích
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.
  Výrazy tezauru správní delikt * trestní soud * správní právo * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1226 - Organizace právního systému
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-383-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 88698EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 9. NázevŽivnostenský zákon / Eva Horzinková, Václav Urban
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor komentáře textu)
  Další autoři Urban, Václav (Autor komentáře textu)
  Česko. Živnostenský zákon (1991, novela 2018) (Jiná role)
  Vydání15. vydání
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Rozsahvii, 266 stran ; 18 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Praktický komentář
  PoznámkyVydání patnácté, první ve Wolters Kluwer ČR. "Právní stav publikace je k 1.7.2018"--Rub titulní strany. Přehled souvisejících právních předpisů. Částečně tištěno napříč
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceCílem tohoto komentáře je praktické objasnění a vysvětlení základních podmínek živnostenského podnikání a zároveň upozornění na změny, ke kterým v poslední době došlo.
  Výrazy tezauru živnost * podnikavost * pracovní inspekce * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  4006 - Organizace podniku
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-090-8
  Počet ex.1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  G 26856LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonypouze prezenčně
  Živnostenský zákon
 10. NázevZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Autor Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Další autoři Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016) (Jiná role)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016) (Jiná role)
  NakladatelPraha : Leges, 2017
  Rozsah860 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  Část názvuZákon o některých přestupcích
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceZákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou. citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
  Výrazy tezauru trestní soud * správní delikt * Česká republika * soudní řízení * trestní právo * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-211-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (obsah)
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 87015EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.