Výsledky vyhledávání

 1. NázevSprávní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Fiala, Zdeněk, 1981- (Autor)
  Vydání3. aktualizované vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2019
  Rozsah223 stran : ilustrace ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  Část názvuSprávní právo hmotné - obecná část
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceTřetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. V úvodu učebnice podrobně seznamuje se základy organizace veřejné správy v České republice. Dále vykládá základní pojmy správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, subjekty veřejné správy), navazuje teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu.
  Výrazy tezauru veřejná správa * správní delikt * správní rozhodnutí * správní odpovědnost * nařízení
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-353-7
  Počet ex.1, z toho volných 0
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 88512PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 27.01.2020)
  Správní právo hmotné
 2. NázevSprávní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Novotný, Vladimír, 1957- (Autor)
  Vydání6. aktualizované a doplnění vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2019
  Rozsah398 stran : ilustrace ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  Poznámky"Vydání šesté, v Nakladatelství Leges vydání páté"--Tiráž. Na hřbetu uvedeno: 6. vydání
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotacePublikace reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i výkladová stanoviska a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu k některým procesním institutům. Výňatky z judikátů a výkladových stanovisek jsou pro lepší pochopení problematiky uvedeny v závěru každé kapitoly.
  Výrazy tezauru správní právo * správní řízení * správní rozhodnutí * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-365-0
  Počet ex.1, z toho volných 0
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 88577PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 09.02.2021)
  Správní právo procesní
 3. NázevŽivnostenský zákon / Eva Horzinková, Václav Urban
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor komentáře textu)
  Další autoři Urban, Václav (Autor komentáře textu)
  Česko. Živnostenský zákon (1991, novela 2018) (Jiná role)
  Vydání15. vydání
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Rozsahvii, 266 stran ; 18 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Praktický komentář
  PoznámkyVydání patnácté, první ve Wolters Kluwer ČR. "Právní stav publikace je k 1.7.2018"--Rub titulní strany. Přehled souvisejících právních předpisů. Částečně tištěno napříč
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceCílem tohoto komentáře je praktické objasnění a vysvětlení základních podmínek živnostenského podnikání a zároveň upozornění na změny, ke kterým v poslední době došlo.
  Výrazy tezauru živnost * podnikavost * pracovní inspekce * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  4006 - Organizace podniku
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-090-8
  Počet ex.1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  G 26856LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonypouze prezenčně
  Živnostenský zákon
 4. NázevSprávní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al.
  Autor Fiala, Zdeněk, 1981- (Autor)
  Další autoři Frumarová, Kateřina (Autor)
  Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Škurek , Martin, 1984- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Leges, 2017
  Rozsah304 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  PoznámkyPřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Určeno proUčebnice je určena zejména studentům policejních, právnických a dalších bezpečnostně zaměřených škol, jakož i odborné a poučené laické veřejnosti
  AnotacePrvní dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a teoretická východiska právní odpovědnosti a správního trestání. Další kapitoly se věnují jednotlivým kategoriím správních deliktů – přestupkům, disciplinárním správním deliktům a pořádkovým správním deliktům – a řízení o nich. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu hmotném a procesním, a vycházejí přitom z bohaté soudní judikatury, díky čemuž může být kniha dobrou pomůckou pro praxi.
  Výrazy tezauru správní právo * správní delikt * odpovědnost * trestní právo
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-219-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 87182PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo trestní
 5. NázevZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková
  Autor Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Další autoři Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Česko. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2016) (Jiná role)
  Česko. Zákon o některých přestupcích (2016) (Jiná role)
  NakladatelPraha : Leges, 2017
  Rozsah860 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  Část názvuZákon o některých přestupcích
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnotaceZákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech. Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou. citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
  Výrazy tezauru trestní soud * správní delikt * Česká republika * soudní řízení * trestní právo * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-211-0
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (obsah)
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 87015PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
 6. NázevZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související / Eva Horzinková, Helena Kučerová
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Vydání3. aktualizované vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2016
  Rozsah571 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Komentátor
  PoznámkyPodle právního stavu účinného k 20.2.2016 a 1.10.2016
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy, bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnotaceNový komentář k zákonu o přestupcích přináší podrobný výklad každého ustanovení, založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Znění zákona je zpracováno podle stavu účinného k 1. dubnu 2009, ostatní novely s pozdější účinností jsou popsány v textu komentáře. Autorky se v komentáři soustředí na vysvětlení nejasností a aplikačních rozdílů v praxi, upozorňují na novelizovaná ustanovení a na schválené, ale dosud neúčinné změny související s rekodifikací trestního práva a s novou úpravou doručování. Judikatura je uváděna v dosud nepublikovaném rozsahu.
  Výrazy tezauru správní delikt * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-101-4
  Počet ex.3, z toho volných 3
  URL Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související (obsah)
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85781PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou a předpisy související
 7. NázevVzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami / Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Kučerová, Helena, 1953- (Autor)
  Mates, Pavel, 1947- (Autor)
  Ocelák, Ladislav (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Leges, 2016
  Rozsahxiii, 274 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Praktik
  AnotacePříručka obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního. Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních orgánů v rámci přestupkové agendy, včetně veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti. Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, např. poplatcích, lhůtách či osobách účastníků.
  Výrazy tezauru správní delikt * správní postih * správní řízení * legislativa * rozhodnutí * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-140-3
  Počet ex.2, z toho volných 2
  URLVzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami (obsah)
  Druh dok.Příručky
  SignaturaLokaceInfo
  F 85983PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85983PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami
 8. NázevSprávní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Novotný, Vladimír, 1957- (Autor)
  Vydání5. aktualizované a doplněné vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2015
  Rozsah390 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  PoznámkyVydání páté, v nakladatelství Leges vydání čtvrté
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru správní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-071-0
  Počet ex.2, z toho volných 2
  URL Správní právo procesní (obsah)
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 85082PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85082PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo procesní
 9. NázevSprávní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Fiala, Zdeněk, 1955- (Autor)
  Vydání2. aktualizované vydání
  NakladatelPraha : Leges, 2015
  Rozsah224 stran : ilustrace ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Student
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Určeno proUčebnice je určena především studentům, může být využita i v praxi veřejné správy
  AnotaceKniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu, která reaguje na aktuální změny v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy.
  Výrazy tezauru správní právo * veřejná správa * správní kontrola
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-092-5
  Počet ex.2, z toho volných 2
  URL Správní právo hmotné (obsah)
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 85435PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85435PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo hmotné
 10. NázevŽivnostenský zákon a předpisy související : s komentářem a judikaturou / Eva Horzinková, Václav Urban
  Autor Horzinková, Eva, 1951- (Autor)
  Další autoři Urban, Václav (Autor)
  Vydání14., aktualiz. a dopl. vyd.
  NakladatelPraha : Linde, 2014
  Rozsah327 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyVybrané související právní předpisy
  AnotacePublikace obsahuje úplné novelizované a doplněné znění živnostenského zákona a některých souvisejících předpisů. Současně zahrnuje výklad institutů živnostenského práva a výklad k jednotlivým živnostem s podrobným komentářem. Začleněny jsou i některé vybrané otázky právní úpravy prokazování živnostenské způsobilosti v Evropské unii, komentář ke kontrolní činnosti živnostenských úřadů, problematika řízení před živnostenskými úřady a některé vybrané judikáty.
  Výrazy tezauru živnost * podnikavost * princip vzájemného uznávání * Česká republika * komentář k zákonu * legislativa
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  ISBN978-80-7201- 942-7
  Počet ex.2, z toho volných 2
  URLŽivnostenský zákon a předpisy související (anotace)
  Druh dok.Komentované zákony
  SignaturaLokaceInfo
  F 84332PSS - Poslanecká sněmovna
  F 84332PSS - Poslanecká sněmovna