Výsledky vyhledávání

 1. NázevPolitia historica : o wrchnostech a spráwcých swětských Knihy Patery w nichž se obsahugj mnohá užitečná naučenj gakby se Králowstwij Knijžetstwij Země, Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky ... řjditi a sprawowati mohla Sebraná z mnohých Starých y nowých ržeckých, latinských, cžeských y německých historij / [Georg Lauterbeck] ; před léty XXII. přeložená a wůbec wydaná pilnostj pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna, nynj pak zase obnowená a wytlačená ...
  Autor Lauterbeck, Georg, zemř. 1578 (Autor)
  Další autoři Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599 (Překladatel)
  NakladatelW Starém Městě Pražském : [Daniel Adam z Veleslavína - dědici], 1606
  Rozsah[xiv], 732, [xxxi] s. ; 34 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkySoupis starých tisků č. 113. Kulturní památka. 2., nezměněné vyd. připravil r. 1606 Jonata Bohutský z Hranic, manžel vdovy Adamové a správce tiskárny Adamových dědiců. Český text gotikou, latinský text antikvou, tit. l. červeně a černě s xylografovaným věcným názvem, na rubu tit. l. dřevořezové erby Viléma Slavaty a Kryštofa Haranta cca 90 x 70, na [A7b] dřevořez Českého lva 164 x 115, arabské stránkování ve vnějších horních rozích, živá záhlaví uprostřed horního okraje stran, číslování knih a kapitol ve vnitřních rozích, nadpisy, marginálie, ztrácející se sazba, signatury, stránkové kustody, rubriky, ukazovací ručičky, dvojtečky v kulatých závorkách, svlačcové lístky, plné iniciály na ornamentálním pozadí, na poslední potištěné straně impresum a heraldický signet Daniela Adama z Veleslavína 46 x 40.. Omyly: 231 m. 232; 289 m. 290; 726 m. 725 (odtud chyba až do 729), nepotištěno: rub poslední potištěné s., chybí: s. 171, 172, 177 a 178. Soudobá hnědá kožená vazba s rámcovou slepotiskovou kompozicí a podobiznou Martina Luthera iniciálami AMTB [= Andreas Mleynek Teutobrodensis] s letopočtem 1611 na přední a Philippa Melanchthona na zadní desce, spodní hřbetní část mírně poškozena, zadní deska lehce odřená, jedna zachovaná spona, na předním přídeští rukopisné exlibris Ondřeje Mlejnského z Německého Brodu 1611 (totéž na tit. l.), některé listy z předmluvové a rejstříkové partie částečně uvolněny
  Úplný obsahObsahuje na s. A2a: ... Wylémowi Slawatowi z Chlumu a z Kossumbergka ... Krystoffowi Harantowi z Polžic a z Bezdružic ... [A2b] ... Přemyssluge tedy kterakbych y gá mage sobě na ten čas Jmpressý swěřenau netoliko authores a Knihy prwé nebýwalé ale y předessle wydané wssak od mnohých lidj pro nedostatek gjch žádostiwé a toho hodné na Swětlo wynássel a Hřiwny předkůw nassjch nezakopáwal: shledal sem býti mezi ginými potřebnau Knihu: Politiam Historicam, O Wrchnostech a Spráwcých Swětských od někdy předka mého Pana Danyele Adama z Weleslawjna ... kteraubych poněwadý giž od několika Let žádných Exemplářů před rukama nebylo zase znowu wytiskl a wydal ... [A3b ... Dátum w Starém Městě Pražském VI dne Měsýce Cžerwna Léta Páně: M.DC VI [= 1606]. ... Jonata Bohutský / Měsstěnin Starého Města Pražského.. Obsahuje na s. [A6a]: ... Gá ... tuto Knihu o Spráwcých a powin nostech gegich někdy od wysoce vměnjm Oswjceného muže Giřjho Lauterbeka Rady Knjžat Markrabůw Brandeburských / pod tytulem Regentenbuch w gazyku Německém wydanau / ... gsem přeložil / a na mnoha mjstech pěknými Historiemi rozhognil a rozhognil a rozssjřil.... [A7a] ... Dátum w Starém městě Pražském ... druhého dne Iulij ... Léta ... Tisýcýho Pětistého Osmdesátého Cžtwrtého ... M. Danyel Adam z Weleslawjna. Obsahuje na s. 493: Praecepta Gerendae Reipvblicae : welmi vžitečná a potřebná nau čenj wssechněm Spráwcům a Radnjm Panům Měst a Obcý z knihy Plutarchowy ... w Gazyk Cžeský ... přeložená J. K. z K. [= Jan Kocín z Kocinétu] .... Obsahuje na s. 715: Traktát o tázanj aneb Práwu vtrpném kterak se při tom Saudce zachowati má ...
  ZdrojGraesse (vyd. neuvádí), Zíbrt III. 11211 (s podrobným rozpisem kapitol), Knihopis č. 4736 (2. vyd.), Rukověť l. 38-41 (D. Adam)
  AnotaceNěmecký právník a humanista Georg Lauterbeck (zemř. 1578) vydal v Lipsku 1572 rukověť vládnutí příznačně nazvanou Regentenbuch. Dílo teoreticky vymezovalo poměr mezi patriciátem a poddanými s jejich právy a povinnostmi, stranilo monarchii a odmítalo tyranii na straně jedné i demokracii na straně druhé. Poměrně rozsáhlé pasáže jsou věnovány také dobové morálce (lichvě, pití, oblékání apod.). Celý spis je prokomponován několika desítkami poučných anebo naopak anekdotických příběhů vybraných ze starověkých historií, které ve funkci exempel čtenářům přibližovaly subtilní politologickou problematiku.
  Výrazy tezauru politologie * 16. století
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  Počet ex.1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Druh dok.Staré tisky
  SignaturaLokaceInfo
  D 1497EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskypouze prezenčně
 2. NázevPolitia historica : o vrchnostech a správcích světských knihy patery, w nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij, yakby se Králowstwij, Knijžetstwij, Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky ... řijditi a sprawowati mohla, sebraná z mnohých Starých y nowých Ržeckých, Latinských, Cžeských y Německých Historij ... / [Georg Lauterbeck] ; přeložená a wůbec wydaná pilnostij, pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna
  Autor Lauterbeck, Georg, zemř. 1578 (Autor)
  Další autoři Adam z Veleslavína, Daniel, 1546-1599 (Překladatel)
  NakladatelStaré město Pražské : Danyele Adam z Weleslawijna, 1584
  Rozsah[xiv], 732, [xxxi] s. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Latina
  PoznámkySoupis starých tisků č. 112. Kulturní památka. Český text gotikou, latinský text antikvou, tit. l. červeně a černě s xylografovaným věcným názvem, na rubu tit. l. dřevořez Českého lva 164x115, arabské s. ve vnějších horních rozích, živá záhlaví uprostřed horního okraje stran, číslování knih a kapitol ve vnitřních rozích, nadpisy, marginálie, ztrácející se sazba, sig., s. kustody, rubriky, ukazovací ručičky, dvojtečky v kulatých závorkách, svlačcové lístky, plné iniciály na ornamentálním pozadí, na A6-7 dřevořezové erby Viléma z Rožmberka, Ladislava st. z Lobkovic, Jiřího z Lobkovic, Jana st. z Valdštejna, Jiřího Bořity z Martinic, Joachima Novohradského z Kolovrat, Michala Španovského z Lišova, Buriána Trčky z Lípy, Jana Vchynského z Vchynic, Albrechta Kapouna z Svojkova, Viléma st. z Malovic a Daniela Adama z Veleslavína, na poslední potištěné s. impresum a heraldický signet Daniela Adama z Veleslavína 46x40. Omyly: 289 m. 290; 908 m. 608; 726 m. 725; 729 m. 728, nepotištěno: s. Qqq4b, chybí: A1 (tit. l., dopsán dle 2. vyd. 1606 dvoubarevně rukou), A5 (= s. I-X), 125 126 a 133, 134 (patrně vystřiženy cenzorem) tj. 14 s.. Polokožená vazba se škrobovým papírem na obou deskách, na předním přídeští rukou poč. 20. století "Text škrtán a některé listy vytrhnuty jezuitou paterem Koniášem", níže nalepen novinový článek o Danielu Adamu z Veleslavína, titulní list včetně rubových erbů přepsán a překreslen dle 2. vydání 1606, v pravém horním rohu rubní strany tit. l. nečitelný německý zápis z konce 19. století, v textu na str. 72, 79, 122, 123 atd. škrty černým inkoustem, na str. 289, 329, 357, 542, 602 a 625 marginální poznámky cenzora (vzhledem k úsečnosti marginálií nelze srovnáním s nespornými Koniášovými autografy majitelovu poznámku z přídeští ani potvrdit, ani vyvrátit). Na s. A4b: ... Já ... tuto Knihu o Spráwcých a powin nostech gegich, někdy od wysoce vměnijm Oswijceného muže Giřijho Lauterbeka, Rady Knijžat Markrabůw Brandeburských, pod tytulem Regentenbuch w yazyku Německém wydanau ... gsem přeložil a na mnoha mijstech pěknými Historiemi rozhognil a rozssýřil ... [A5b]... Datum w Starém městě Pražském na den S. Prokopa Opata druhého dne Iulij ... Léta ... Tisýcýho Pětistého Osmdesátého Cžtwrtého [= 2. července 1584] ... M. Danyel Adam z Weleslawijna
  Obsahuje rejstřík
  Úplný obsahObsahuje na s. 493: Praecepta Gerendae Reipvblicae, welmi vžitečná a potřebná naučenij wssechněm Spráwcům a Radnijm Panům Měst a Obcý z Knihy Plutarchowy ... w Yazyk Cžeský ... přeložená J. K. z K. [= Jan Kocín z Kocinétu] .... Obsahuje na s. [715]: Traktát o tázanij, aneb, Práwu vtrpném, kterak se při tom Saudce zachowati má ...
  ZdrojGraesse (vyd. neuvádí), Adams (autora neuvádí), Zíbrt III. 11211 (s podrobným rozpisem kapitol), Knihopis č. 4735 (1. vyd.), Rukověť I. 38-41 (D. Adam), VD 16 L 777n. (jen německá vyd.)
  AnotaceNěmecký právník a humanista Georg Lauterbeck (zemř. 1578) vydal v Lipsku 1572 rukověť vládnutí příznačně nazvanou Regentenbuch. Dílo teoreticky vymezovalo poměr mezi patriciátem a poddanými s jejich právy a povinnostmi, stranilo monarchii a odmítalo tyranii na straně jedné i demokracii na straně druhé. Poměrně rozsáhlé pasáže jsou věnovány také dobové morálce (lichvě, pití, oblékání apod.). Celý spis je prokomponován několika desítkami poučných anebo naopak anekdotických příběhů vybraných ze starověkých historií, které ve funkci exempel čtenářům přibližovaly subtilní politologickou problematiku. Druhé, nezměněné vydání bylo pořízeno u dědiců Adama z Veleslavína r. 1606
  Výrazy tezauru 16. století * politologie * etika
  Klasifikační znaky3611 - Humanitní vědy
  Počet ex.1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Druh dok.Staré tisky
  SignaturaLokaceInfo
  E 10386EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskypouze prezenčně