Výsledky vyhledávání

 1. NázevPrověření věcné náplně a konstrukce životního a existenčního minima / Ivo Baštýř, Jan Vlach, Simona Severová
  Autor Baštýř, Ivo (Autor)
  Další autoři Vlach, Jan (Autor)
  Severová, Simona (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2014
  Rozsah242, 5 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceMonografie shrnuje 1/ metodické přístupy rozborů a hodnocení, shromážděných kvalitativních a kvantita¬tivních informací (dosavadní právní úpravy, číselné údaje, zejména ze statistiky rodinných účtů) v oblasti spotřebních vydání nízkopříjmových domácností ohrožených chudobou, 2/ vyhodnocení zásadních koncepčních změn ve struktuře a konstrukci životního minima uplatňovaných od počátku roku 2007, zvláštní pozornost věnuje výhodám a negativům samostatného režimu sociální pomoci v oblasti bydlení, 3/ výstupy minimalizačních rozborů empirických údajů spotřebních vydání na výživu a ostatní okruhy základních osobních potřeb. Rozbory vyústily v poznání, že revidované reálné úrovně částek životního minima osob v domácnostech ohrožených chudobou vykazují oproti stavu z 1. října 2006 pouze dílčí disproporce. Závažný rozdíl se však projevil u dětí s povinnou školní docházkou ve věku od 6 do 15 let.
  Výrazy tezauru životní minimum * nízký příjem * pomoc sociálně znevýhodněným skupinám * životní náklady * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-202-2
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Prověření věcné náplně a konstrukce životního a existenčního minima (plný text)
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 16667PSS - Poslanecká sněmovna
  Prověření věcné náplně a konstrukce životního a existenčního minima
 2. NázevPůsobení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí / Vavrečková Jana, Baštýř Ivo
  Autor Vavrečková, Jana, 1948- (Autor)
  Další autoři Baštýř, Ivo (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2009
  Rozsah73, 8 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglická verze sig. E 16109. Anglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografii
  AnotaceCílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.. The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
  Výrazy tezauru únik mozků * odborná kvalifikace * stěhování za prací * praxe v oboru * mzda * Česká republika
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-049-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Působení fenoménu brain drain v ČR ... (plný text)
  English version: The effect of brain drain in the Czech Republic... (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15977EXH - externí sklad Měšice
  Působení fenoménu brain drain v ČR a výdělková motivace odborníků k práci v zahraničí
 3. NázevThe effect of brain drain in the Czech Republic and earnings motivation for qualified specialists to work abroad / Vavrečková Jana, Baštýř Ivo
  Autor Vavrečková, Jana, 1948- (Autor)
  Další autoři Baštýř, Ivo (Autor)
  Vydání1st ed.
  NakladatelPrague : Research institute for labour and social affairs, 2009
  Rozsah74 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Angličtina
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyČeská verze sig. E 15977. Anglické resumé. Přeloženo z češtiny?. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceCílem práce je ověřit rozsah působení fenoménu brain drain v ČR a jeho podmíněnosti. Těžiště práce tvoří dotazníková šetření migračních postojů čtyř vytipovaných migračně rizikových skupin odborníků (lékaři, IT/ICT specialisté, techničtí inženýři z podnikatelského výzkumu a studující doktorandi). Výsledky čtyř dotazníkových průzkumů jsou analyzovány ve vztahu k šetření migračních postojů celkové české populace i z hlediska rozdílů migračního sklonu jednotlivých skupin odborníků navzájem. Nedílnou součástí práce je analýza příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí, kde je porovnáván diferenciál mezi výdělky sledovaných odborníků v ČR, Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku a na základě toho odvozena intenzita výdělkové stimulace pro práci v zahraničí. Práce je doplněna statistickou analýzou vývoje počtu sledovaných odborníků na českém trhu práce.. The aim of this study is to scrutinise the extent of human capital flight from the CR and its contributing factors. The core of the work draws on a questionnaire-based survey of the migration attitudes of four groups of experts identified as being susceptible to migration. The results of the 4 questionnaires are analysed in relation to a survey of the migration attitudes of the Czech population as a whole and from the perspective of differences between the groups of experts in their inclination to migrate. Another integral part of the work is an analysis of the income motivation for Czech experts to work abroad, where the differential between the earnings of the experts under scrutiny in the CR, FRG, Austria, UK and Ireland is compared as the basis for a deduction of the intensity of the earnings stimulation to work abroad. The work is complemented by a statistical analysis of the development of the number of the experts under scrutiny on the Czech labour market.
  Výrazy tezauru Česká republika * únik mozků * odborná kvalifikace * stěhování za prací * praxe v oboru * mzda
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-050-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL The effect of brain drain in the Czech Republic and earnings motivation for qualified specialists to work abroad (plný text)
  Czech version: Působení fenoménu brain drain v ČR ... (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 16109PSS - Poslanecká sněmovna
  The effect of brain drain in the Czech Republic and earnings motivation for qualified specialists to work abroad
 4. NázevÚroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a ve vybraných členských státech EU v letech 2000 až 2006 : (monografie zaměřená na mezinárodní komparaci) / Ivo Baštýř
  Autor Baštýř, Ivo (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2008
  Rozsah86, 10 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnotaceRozbor dat o celkových nákladech práce, jednotkových nákladech práce, hrubých a čistých mzdách a jejich kupní síle v členských státech EU střední a východní Evropy (státech bývalého sovětského bloku). Indikátory (za roky 2000 a 2006) se srovnávají se stejnými parametry "starých" členských států (EU-15) a hodnotí se sociálně-ekonomické důsledky rozdílů. Rozbor se dále orientuje na zdanění nákladů práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního pojištění a jeho rozdělení na zátěž zaměstnavatelů a zaměstnanců. Samostatná část je věnována vztahům mezi rozdíly výdělků a migraci za prací z chudých států do bohatých států.
  Výrazy tezauru práce * mzda * mzdové náklady * stěhování za prací * členský stát EU * srovnávací studie
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7416-021-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 (plný text)
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15857EXH - externí sklad Měšice
  Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a ve vybraných členských státech EU v letech 2000 až 2006
 5. NázevPorovnání úrovně, vývoje a postavení minimálních mezd a minimálních nákladů práce ve státech Evropské unie : analýza statistických údajů / Ivo Baštýř
  Autor Baštýř, Ivo (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2007
  Rozsah64, 9 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru Evropská unie * minimální mzda * mzdové náklady * 1. desetiletí 21. století * statistika
  Klasifikační znaky1000 - Evropská Unie
  2800 - Sociální otázky
  ISBN978-80-87007-80-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15674EXH - externí sklad Měšice
  Porovnání úrovně, vývoje a postavení minimálních mezd a minimálních nákladů práce ve státech Evropské unie
 6. NázevPočty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci : (se specifickým zaměřením na migranty ve Velké Británii) / Jana Vavrečková, Jakub Musil, Ivo Baštýř
  Autor Vavrečková, Jana, 1948- (Autor)
  Další autoři Musil, Jakub (Autor)
  Baštýř, Ivo
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2007
  Rozsah51, 9 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru Česká republika * Evropská unie * migrační politika * hospodářská politika * migrace ve Společenství * 1. desetiletí 21. století * Spojené království
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  ISBN978-80-87007-81-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15675EXH - externí sklad Měšice
  Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci
 7. NázevTerénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006 : analýza výsledků / Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach
  Autor Baštýř, Ivo (Autor)
  Další autoři Brachtl, Miloš (Autor)
  Vlach, Jan (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2007
  Rozsah85, 9 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru osoba samostatně výdělečně činná * podnikatel * podnikavost * životní podmínky * hospodářské vztahy * obchodní vzdělávání * Česká republika * 1. desetiletí 21. století * vzdělávání dospělých
  Klasifikační znaky4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87007-85-3
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15698EXH - externí sklad Měšice
  Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006
 8. NázevSrovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU : (metodická a statistická analýza) / Ivo Baštýř
  Autor Baštýř, Ivo (Autor)
  Vydání1. vyd.
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2006
  Rozsah69, 9 s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Poznámky26 výt.
  Obsahuje bibliografii
  Výrazy tezauru práce * kupní cena * kupní síla * mzda * statistika
  Klasifikační znaky1631 - Ekonomická analýza
  2816 - Demografie a populace
  ISBN80-87007-54-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Studie
  SignaturaLokaceInfo
  E 15546EXH - externí sklad Měšice
  Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU
 9. NázevVybrané aktuální problémy uplatňování minimální mzdy v ČR : dílčí analýzy / Ivo Baštýř
  Autor Baštýř, Ivo (Autor)
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2005
  Rozsah33, vi s. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru minimální mzda * Česká republika
  Klasifikační znaky4421 - Práce a mzdy
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 15117EXH - externí sklad Měšice
 10. NázevZákladní aspekty pohybu výdělků v období vstupu České republiky do Evropské unie : průběžná zpráva : shrnutí analýz / Ivo Baštýř, Jan Vlach : shrnutí analýz
  Autor Baštýř, Ivo
  Další autoři Vlach, Jan (Autor)
  NakladatelPraha : VÚPSV, 2003
  Rozsah67, viii s. : il. ; 30 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  PoznámkyObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * mzda * mzdová politika * trh práce
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  1631 - Ekonomická analýza
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Výzkumné zprávy
  SignaturaLokaceInfo
  E 14875EXH - externí sklad Měšice