Výsledky vyhledávání

 1. NázevCasebook : výběr případů z mezinárodního práva veřejného / Pavel Šturma, Vladimír Balaš, Veronika Bílková, Martin Faix, Eliška Flídrová, Věra Honusková, Stanislava Hýbnerová, Jan Ondřej, Jana Ondrovičová, Harald Christian Scheu, Vojtěch Trapl, Alla Tymofeyeva, Kristýna Urbanová
  Autor Šturma, Pavel, 1963- (Autor)
  Další autoři Balaš, Vladimír, 1959- (Autor)
  Bílková, Veronika, 1975- (Autor)
  Faix, Martin (Autor)
  Flídrová, Eliška (Autor)
  Honusková, Věra (Autor)
  Hýbnerová, Stanislava, 1939- (Autor)
  Ondřej, Jan, 1960- (Autor)
  Ondrovičová, Jana (Autor)
  Scheu, Harald Christian, 1969- (Autor)
  Trapl, Vojtěch, 1946- (Autor)
  Tymofeyeva, Alla (Autor)
  Urbanová, Kristýna (Autor)
  Vydání4. upravené vydání
  NakladatelPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019
  Rozsah269 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Edice Scripta iuridica ; no. 8
  Část názvuVýběr případů z mezinárodního práva veřejného
  Poznámky"4. doplněné vydání"--Obálka. Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Český text
  AnotacePublikace obsahuje výběr nejdůležitějších rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a některých specializovaných soudních orgánů v oblasti lidských práv, mezinárodního trestního práva i některých arbitrážních orgánů. Všechny případy obsahují vedle výňatků z rozhodnutí také úvod do problému a kontrolní otázky, které mají ověřit pochopení právního problému.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo veřejné * mezinárodní soud * rozsudek
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-87975-91-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 88571PSS - Poslanecká sněmovna
  Casebook
 2. NázevNové mezinárodní dohody na ochranu investic / Vladimír Balaš, Pavel Šturma
  Autor Balaš, Vladimír, 1959- (Autor)
  Další autoři Šturma, Pavel, 1963- (Autor)
  VydáníVydání první
  NakladatelPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Rozsahxvii, 153 stran ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Právní monografie
  Poznámky"Právní stav publikace je k 1.5.2018"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnotaceMonografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se zvláštním důrazem na reformu řešení sporů mezi investory a státy. To vše je zasazené do kontextu širších a aktuálních problémů mezinárodního investičního práva, v němž se v poslední době projevuje zřetelný posun od multilateralismu k bilateralismu a od liberalismu k protekcionismu.
  Výrazy tezauru ochrana investic * mezinárodní dohoda * mezinárodní obchodní právo * mezinárodní obchodní arbitráž
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  2426 - Financování a investice
  ISBN978-80-7598-100-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 87774PSS - Poslanecká sněmovna
  Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
 3. NázevMezinárodní právo veřejné / Čestmír Čepelka, Pavel Šturma
  Autor Čepelka, Čestmír, 1927- (Autor)
  Další autoři Šturma, Pavel, 1963- (Autor)
  Vydání2. vydání
  NakladatelV Praze : C.H. Beck, 2018
  Rozsahxxxii, 549 stran ; 24 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Academia iuris
  PoznámkyObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnotacePublikace zachycuje aktuální vývoj mezinárodního práva. V tomto právním oboru došlo jak k dalšímu pozitivnímu vývoji, včetně jeho kodifikace a progresivního rozvoje v některých oblastech, tak k setrvalému stavu či neúspěšným návrhům v oblastech jiných. Dochází však také k problémům, které vedou někdy ke zpochybňování mezinárodního práva, jeho autority a přednosti oproti vnitrostátnímu právu. Na všechny tyto nové jevy se autoři snaží upozornit v míře přiměřené významu pozitivních změn a hrozeb pro mezinárodní právo, jakož i rozsahu a účelu této učebnice.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo veřejné
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7400-721-7
  Počet ex.2, z toho volných 1
  Druh dok.Učebnice
  SignaturaLokaceInfo
  F 87972PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (do 07.07.2022)
  F 87972PSS - Poslanecká sněmovna
  Mezinárodní právo veřejné
 4. NázevStátní občanství v kontextu vývoje lidských práv / Pavel Šturma, Alla Tymofeyeva (eds.) a kol.
  Další autoři Šturma, Pavel, 1963- (Editor)
  Tymofeyeva, Alla (Editor)
  NakladatelPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017
  Rozsah239 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Angličtina ; Slovenština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina, Slovenština
  Edice Studie z lidských práv, ISSN 2533-8013 ; č. 12 = Studies in human rights ; vol. 12
  PoznámkyVydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně anglický a slovenský text, česká, anglická a slovenská resumé
  Anotace1. část monografie se věnuje proměnám státního občanství jakožto právního institutu. Zabývá se analýzou vazeb právní regulace na sociální realitu, právní analýzou rozdílů mezi pojmy „státní příslušnost“ a „státní občanství“ a dále právem na občanství z hlediska mezinárodních úmluv, reflektujících lidskoprávní standardy. 2. část pojednává o dvojím státním občanství a bezpečnosti státu. Zabývá se nárokem na tzv. bezplatnou zdravotní péči v závislosti na tom, zda se jedná o občana České republiky, či nikoliv. Věnuje se otázce významu státního občanství rozhodce a tématu odnímání občanství z důvodu absence loajality a možnostmi státu přistoupit k alternativám odnětí občanství. Poslední příspěvek této části představuje vývoj vzájemného vztahu mezi instituty státního občanství, azylu a uprchlictví od vzniku Československé republiky po současnost. 3. část s názvem Regionalismus a občanství popisuje institut unijního občanství, zabývá se též státní příslušností ve vztahu k judikatuře soudních a kvazisoudních orgánů ochrany lidských práv. 4. část se zaobírá specifickou úpravou státního občanství v případech sukcese států a poukazuje na vývoj právní úpravy v dané oblasti. Je zde rovněž reagováno na skutečnost, že bohatý rozvoj praxe států a mezinárodních organizací při ukládání mezinárodních sankcí vyvolává řadu mezinárodněprávních otázek. Závěrečná kapitola se zabývá rozborem klíčových rozhodnutí mezinárodních tribunálů za účelem zodpovězení otázky, zda i v oblasti mezinárodního práva ochrany zahraničních investic bývá v rozhodovací praxi aplikován tzv. test „efektivního občanství“.
  Výrazy tezauru lidská práva * státní občanství
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87975-66-4
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 87048PSS - Poslanecká sněmovna
  Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv
 5. NázevImunity v mezinárodním právu / Pavel Šturma, Zuzana Trávníčková (eds.)
  Další autoři Šturma, Pavel, 1963- (Editor)
  Trávníčková, Zuzana, 1977- (Editor)
  NakladatelPraha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2016
  Rozsah222 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Slovenština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyČástečně slovenský text, anglické resumé. Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnotacePříspěvky autorů jsou rozděleny do 5 základních kapitol: Imunity jako výzva pro současné mezinárodní právo; Jurisdikční imunity států; Imunity v mnohotvárných formách; Imunity a lidská práva; Imunity v mezinárodním trestním právu.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * právo Evropské unie
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87488-25-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Imunity v mezinárodním právu (obsah)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 86176PSS - Poslanecká sněmovna
  Imunity v mezinárodním právu
 6. NázevVýjimečné stavy a lidská práva / Veronika Bílková, Jan Kysela, Pavel Šturma (eds.) a kol.
  Další autoři Bílková, Veronika, 1975- (Redaktor, výkonný redaktor)
  Kysela, Jan, 1974- (Redaktor, výkonný redaktor)
  Šturma, Pavel, 1963- (Redaktor, výkonný redaktor)
  NakladatelPraha : Auditorium, 2016
  Rozsah223 stran 23 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnotaceSoudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud nebývalého rozsahu, tak i z opakovaných teroristických útoků. Jak mají Česká republika, Evropská unie a její státy na tyto jevy právně reagovat? Bude nám stačit současný právní systém, anebo bude potřeba přijmout změny? Jak správně vyvážit právo státu vyhostit ze svého území cizince podezřelého z terorismu vůči povinnosti respektovat jeho základní lidská práva? Za jakých okolností je možné někoho zbavit státního občanství? Je možné ve výjimečných situacích omezovat lidská práva? A nebude třeba přehodnotit celé dosavadní chápání lidských práv, tak jak se staly jedním z hlavních atributů evropské liberální společnosti? To jsou jen některé z mnoha závažných otázek, nad kterými se zamýšlí skupina právních expertů Univerzity Karlovy, a to jak na úrovni národních právních řádů, tak i na evropské a mezinárodní úrovni. Klíčovými tématy knihy jsou proto především migrace, uprchlictví a občanství v kontextu lidských práv.
  Výrazy tezauru výjimečný stav * lidská práva * státní občanství * migrační proud * migrační politika Společenství * mezinárodní právo veřejné * azylové právo * terorismus * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  1236 - Práva a svobody
  2811 - Migrace
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87284-57-5
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Výjimečné stavy a lidská práva (obsah)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 86376PSS - Poslanecká sněmovna
  Výjimečné stavy a lidská práva
 7. NázevPreventivní mechanismy dle opčního protokolu k úmluvě proti mučení / Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.)
  Další autoři Šturma, Pavel, 1963- (Editor)
  Lipovský, Milan (Editor)
  Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Jiná role)
  NakladatelPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016
  Rozsah139 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština
  Jazyk resuméAngličtina
  Edice Studie z lidských práv = Studies in human rights ; č. 11, vol. 11
  PoznámkyVydáno v nakladatelství Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnotaceV knize je věnována pozornost dvěma inovativním prvkům Opčního protokolu, tedy jak národním preventivním mechanismům, tak návštěvám v detenčních zařízeních prováděným Podvýborem pro prevenci mučení. Je důležité, že publikace se zabývá nejen prevencí mučení, ale i slabších forem špatného zacházení, nejen ve věznicích a detenčních zařízeních, ale i v léčebných zařízeních. Kombinuje přitom pohled mezinárodního práva a práva vnitrostátního.
  Výrazy tezauru lidská práva * ochrana práv a svobod * mučení * kruté a ponižující zacházení * Evropská úmluva o ochraně lidských práv * stálý výbor OSN
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0806 - Mezinárodní politika
  7606 - Spojené národy
  ISBN978-80-87975-59-6
  Počet ex.1, z toho volných 1
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 87795PSS - Poslanecká sněmovna
  Preventivní mechanismy dle opčního protokolu k úmluvě proti mučení
 8. NázevMezinárodní právo a státní území / Pavel Šturma (ed.) a kol.
  Další autoři Šturma, Pavel, 1963- (Redaktor, výkonný redaktor)
  NakladatelPraha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015
  Rozsah257 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Angličtina ; Slovenština
  Jazyk resuméČeština, Angličtina, Slovenština
  Edice Studie z lidských práv ; č. 7 (30) =
  Studies in human rights ; č. 7 (30)
  PoznámkyVydáno v nakladatelství Eva Rozkotová. 200 výtisků. Obsah: Území státu a územní změny--Omezení výkonu jurisdikce územního suveréna--Území a extrateritoriální jurisdikce--Sporná území a území se sporným statusem--Území, mořské prostory a závazky států v oblasti životního prostředí--Závěry a doporučení
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně anglický a slovenský text, česká, anglická a slovenská resumé
  AnotacePrvní část publikace podává základní teoretický pohled na státní území a jeho dynamiku (územní změny). Druhá část popisuje některé případy, kdy stát nevykonává na území svrchovaná práva (územní výsost) v plném rozsahu (smluvní sebe-omezení) nebo je dočasně nahrazen mezinárodní organizací. Třetí část naopak ukazuje případy, kdy je výkon jurisdikce státu prodloužen mimo jeho území (případy extrateritoriální jurisdikce). Čtvrtá část se zaměřuje na území, která mají sporný status, vedle významu referenda obsahuje v podstatě případové studie (Palestina, Podněstří, Kosovo a Krym). V poslední části publikace se projevuje napětí mezi vlastním územím a jeho prodlužováním do moře (s odlišným právním režimem), včetně problémů delimitace pevninské mělčiny.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * územní suverenita
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87975-42-8
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URL Mezinárodní právo a státní území (obsah)
  Druh dok.Literatura faktu
  SignaturaLokaceInfo
  F 86383PSS - Poslanecká sněmovna
  Mezinárodní právo a státní území
 9. NázevVýklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času / Pavel Šturma, Zuzana Trávníčková (eds.)
  Další autoři Šturma, Pavel, 1963- (Editor)
  Trávníčková, Zuzana, 1977- (Editor)
  NakladatelPraha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2014
  Rozsah164 s. ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Slovenština
  Jazyk resuméAngličtina
  PoznámkyČást. slovenský text, anglické resumé. Vydáno v nakl. Eva Rozkotová
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnotaceAktuální otázky práva mezinárodních smluv představovaly hlavní téma 6. česko-slovenského mezinárodněprávního sympozia, které se uskutečnilo v říjnu 2013. Příspěvky vznikaly teprve po sympoziu a autoři do nich promítli nejen své poznatky a výsledky dlouholetého výzkumu, ale měli příležitost v nich reflektovat i pohledy a názory svých kolegů, formulované během moderovaných diskuzí i neformálních, ale i tak mezinárodnímu právu zasvěcených konverzací.
  Výrazy tezauru mezinárodní dohoda * mezinárodní právo * právo Evropské unie * konferenční sborník
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  1231 - Mezinárodní právo
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-87488-15-7
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLVýklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času (obsah)
  Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času (obsah)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 84414PSS - Poslanecká sněmovna
  Výklad a aplikace mezinárodních smluv v průběhu času
 10. NázevOdpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny / Pavel Šturma (ed.) a kol.
  Další autoři Šturma, Pavel, 1963- (Editor)
  NakladatelPraha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014
  Rozsah229 stran ; 21 cm
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.Čeština ; Angličtina ; Slovenština
  Jazyk resuméAngličtina, Čeština
  Edice Studie z mezinárodního práva = Studies in international law č. 6 (29)
  PoznámkyČástečně anglický a slovenský text, anglické a české resumé. Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová. 200 výtisků
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnotaceMonografie se věnuje rozlišení pojmů, především metamorfózám mezinárodních zločinů, závažných porušení závazků vyplývajících z kogentních norem mezinárodního práva a vlivu na odpovědnost států, a jejich vztahu k individuální trestní odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva. Dále se zabývá jednotlivými zločiny podle mezinárodního práva, jako jsou procesní a interpretační aspekty zločinu agrese, jehož definici přinesly tzv. Kampalské dodatky k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu. Jiným analyzovaným problémem je zločin pirátství v současných podmínkách, popř. interpretace válečných zločinů v judikatuře ESLP. Část publikace je zaměřena na tématické či případové studie, věnované obchodu se ženami a potírání násilí na ženách. Dalšími zkoumanými problémy jsou vztah mezi právní úpravou postavení uprchlíka a terorismem a ilegální obchod se zlatem jako zdroj financování terorismu a konfliktů.
  Výrazy tezauru trestný čin * mezinárodní právo * mezinárodní trestní právo * válečný zločin
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-87975-16-9
  Počet ex.1, z toho volných 1
  URLOdpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny (obsah)
  Druh dok.Kolektivní monografie
  SignaturaLokaceInfo
  F 84951PSS - Poslanecká sněmovna
  Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny