Počet záznamů: 1  

Zdanění v zemích EU s přihlédnutním k České republice

  1. Krček, Tereza Zdanění v zemích EU s přihlédnutním k České republice / autor: Tereza Krček, Daša Smetanková. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2022. -- (Srovnávací studie ; č. 2.124). -- Název z obálky. -- Na obálce: červen 2022. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Anotace: Studie pojednává o zdanění fyzických a právnických osob v členských státech EU. Blíže se zaměřuje na Českou republiku, kterou porovnává s ostatními členskými státy. Studie si klade za cíl zjistit, zda je zdanění v České republice nastaveno optimálně, a přinést potřebná doporučení pro zlepšení, která se zakládají na expertních studiích. Smetanková, Daša. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 2.1240 daň * daň z příjmů * daňová soustava * členský stát EU * Česká republika

Počet záznamů: 1