Počet záznamů: 1  

Dějiny správy v českých zemích do roku 1945

  1. Janák, Jan, 1932-2008 Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 / Jan Janák, Zdeňka Hledíková. -- 1. vydání. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. -- Anotace: Učebnice, určená především pro potřebu posluchačů archivnictví, má podat přehledným způsobem základní informace o úřednících, úřadech a ostatních veřejnoprávních institucích v období feudalismu a kapitalismu, a zejména o jejich územní a věcné působnosti a o změnách těchto působností tak, aby jim umožnila správně se zorientovat v archivních fondech. Důraz je kladen především na faktografii, autoři zachovávají chronologický postup - po úvodní kapitole věnované územnímu vývoji českého státu postupují od raného středověku až k období nacistické okupace. Za každou kapitolou následuje bibliografická příloha. Součástí publikace je rovněž rejstřík úředníků, úřadů a vybraných pojmů a 17 mapek ve volné příloze. -- ISBN : 80-04-21189-5 (vázáno). Hledíková, Zdeňka, 1938-2018 veřejná správa * orgány veřejné správy * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * Československo * dějiny

Počet záznamů: 1