Počet záznamů: 1  

Sedm věží

  1. Sedm Sedm věží : Karel IV. pohledem akademiků : (1316-2016) : katalog výstavy / Martin Musílek (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2018. -- Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy v budově Akademie věd České republiky 6.4.-11.5.2016. -- Anotace: První kapitola se zabývá zobrazováním Karla IV. na mincích, medailích a pečetích. Následují příspěvky o panovníkově zakladatelském úsilí na území Čech, zmiňována je zejména hradní politika. Další pojednání se věnuje dětství a mládí ve středověku. Kapitola o Praze přibližuje běžný život měšťanů, uvádí nové poznatky o židovském osídlení, uzavírají ji příspěvky o středověkém skle a textilu. Navazující kapitola informuje o souboru archeologických nálezů z Emauzského kláštera. V závěru publikace jsou připomenuta pracoviště Akademie věd specializovaná na studium středověku a jejich výzkumné programy zaměřené na Karlovu dobu. -- ISBN : 978-80-200-2779-5 (vázáno). Musílek, Martin, 1980-. Akademie věd České republiky Karel IV. (1316-1378) * kultura * umění * společenský život * Hlavní město Praha * Čechy (země) * 14. století

Počet záznamů: 1