Počet záznamů: 1  

Karlštejn jako "Bergungsdepot" pro historické fondy Zemské a univerzitní knihovny v Praze na sklonku druhé světové války

  1. Boldan, Kamil, 1966- Karlštejn jako "Bergungsdepot" pro historické fondy Zemské a univerzitní knihovny v Praze na sklonku druhé světové války / Kamil Boldan. -- Praha : Národní muzeum, 2019. -- Staženo z internetu. -- Anotace: Článek pojednává o historii bývalé Zemské a univerzitní knihovny v Praze (dnes Národní knihovny) v letech 1939 až 1945. Činnost knihovny měl řídit německý komisař jmenovaný v roce 1940 – Josef Becker, první ředitel pruské státní knihovny. Protože ho povinnosti držely v Berlíně, jmenoval svým stálým zástupcem v Praze mladšího berlínského bibliologa Carla Wehmera. Přestože jejich hlavním úkolem byla jednoznačně germanizace knihovny, nelze jim upřít zásluhy např. o zvýšení personální úrovně instituce. Jejich hlavní zásluha však spočívá v tom, že mnohé z knihovních sbírek zabavených např. gestapem nebyly skartovány, ale odvezeny do Klementina, sídla knihovny. Od roku 1943 organizovali evakuaci knižních sbírek do míst mimo Prahu, která byla ohrožena nálety. Na hrad Karlštejn bylo v dřevěných bednách evakuováno přibližně 12 000 svazků středověkých rukopisů a tištěné bohemiky 16.–19. století. Jejich součástí byl Codex Vyssegradensis, korunovační evangeliář z 11. století., nejcennější rukopis knihovny. Jako depozitář knižních sbírek sloužil také mohutný klášter Zlatá Koruna a zámky v Pohledu a Horažďovicích. Do začátku roku 1945 bylo do těchto tří prostor odesláno celkem 582 000 svazků. Zahrnovaly mnoho historických knižních sbírek. List doprovázejí nedávno objevené fotografie dokumentující průběh evakuace knihy. národní knihovna * vědecká knihovna * Protektorát Čechy a Morava * ochrana kulturního dědictví * 40. léta 20. století

Počet záznamů: 1