Počet záznamů: 1  

Politické strany po Únoru

  1. Pavlíček, Václav, 1934- Politické strany po Únoru : příspěvek k problematice Národní fronty. I. část / Václav Pavlíček. -- 1. vydání. -- Praha : Svobodné slovo, 1966. -- (Základní politická knižnice). -- Dar poslance Z. Jičínského, s dedikací V. Pavlíčka. -- Anotace: Na podkladě archívního materiálu a obsáhlých pramenů podává autor obraz poúnorového vývoje politických stran v českých zemích, a to až do 9. sjezdu KSČ. Sleduje zákonitosti tohoto vývoje ve spojitosti s historií Národní fronty. *2Základní politická knižnice0 Československo * politická strana * Národní fronta Čechů a Slováků * vztah mezi církví a státem * rok 1948 * 40. léta 20. století

Počet záznamů: 1