Počet záznamů: 1  

Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu

  1. Mrkývka, Petr, 1961- Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu / Petr Mrkývka, Jiří Blažek, Eva Tomášková, Johan Schweigl a kol. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2020. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Scientia ; sv. č. 700). -- Anotace: V publikaci jsou prezentovány vybrané výsledky výzkumu právních vztahů týkajících se fiskální odpovědnosti státu. Úvodní část je věnována obecnému teoretickému uchopení problematiky fiskální odpovědnosti, zatímco v druhé části jsou detailněji zkoumány vybrané oblasti fiskální odpovědnosti, jako rozpočtová odpovědnost, fiskální odpovědnost státu vůči mezinárodním organizacím, fiskální odpovědnost v oblasti cel a další. -- ISBN : 978-80-210-9771-1 (brožováno). Blažek, Jiří, 1947-. Tomášková, Eva, 1978-. Schweigl, Johan, 1981-. *2Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. č. 7000 fiskální politika * Česká republika * Evropská unie

Počet záznamů: 1