Počet záznamů: 1  

Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

  1. Bražina, Radislav, 1989- Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení / Radislav Bražina, Michal Liška. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2017. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. Scientia = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Scientia ; svazek č. 606). -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. -- Anotace: Monografie se věnuje významné oblasti procesních práv účastníků správního a daňového řízení. Právo být slyšen účastníkům garantuje, že správní (finanční) orgány budou přihlížet k jejich uplatněným námitkám, budou je dostatečně informovat o svých postupech a zejména jim umožní v dostatečné míře v řízení uplatnit své argumenty. Na toto oprávnění účastníků navazuje povinnost správních (finančních) orgánů k uplatněným argumentům přihlížet a odpovědně je vyhodnotit, a to jak ve fázi před vydáním rozhodnutí, tak i v odůvodnění rozhodnutí samého. Monografie představuje multioborové zpracování problematiky práva být slyšen, a to včetně zachycení přesahů mezi nejvýznamnějšími procesy v rámci veřejné správy - správním a daňovým řízením. Zkoumaná problematika je pojednána nejen z pohledu českého prostředí, ale rovněž na úrovni práva EU a Rady Evropy, včetně využití zahraničních zkušeností, zejména německých, rakouských a polských. -- ISBN : 978-80-210-8895-5 (brožováno). Liška, Michal, 1989-. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. *2Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Scientia ; svazek č. 6060 správní řízení * daňové orgány * lidská práva * Česká republika * Evropská unie

Počet záznamů: 1