Počet záznamů: 1  

Spisová služba

  1. Kunt, Miroslav Spisová služba / Miroslav Kunt, Tomáš Lechner. -- 3. aktualizované vydání. -- Praha : Leges, 2022. -- (Praktik). -- Anotace: Praktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Kniha podrobně rozebírá všechny změny, které byly provedeny v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zohledňuje změny v prováděcí vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Publikace dále reflektuje rozvoj využívání elektronických nástrojů, elektronických dokumentů a elektronických zabezpečovacích prvků těchto dokumentů, a to nejen ve veřejné správě. Diskutovány jsou také metodické pokyny národního archivu, publikované v podobě informačních listů pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě. -- ISBN : 978-80-7502-616-3. Lechner, Tomáš. *2Praktik0 dokument * úřední dokument * parlamentní dokument * ukládání dat * archív * informační služba

Počet záznamů: 1