Počet záznamů: 1  

Fotografie a právo

  1. Valoušek, Martin, 1980- Fotografie a právo : autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii / Martin Valoušek. -- 2. aktualizované vydání. -- Praha : Leges, 2022. -- (Praktik). -- Anotace: Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, stane-li se sám objektem fotografování. Autor rozebírá pojem autorského díla jako jedinečného výsledku tvůrčí činnosti autora, vysvětluje rozdíl mezi autorským dílem a prostým záznamem, kterému autorskoprávní ochrana nevzniká, popisuje hranici pro chráněná a nechráněná autorská díla a také možnosti zveřejňování fotografií. Výklad je doplněn bohatým výběrem příkladů z praxe, například rozsudkem Soudního dvora EU ve věci Painer, známým případem sporu o námět fotografie Art Rogers v. Jeff Koons, nebo sporem ohledně fotografie „Twickenhamského běžce“. Autor se věnuje také poskytnutí práv k užití fotografie, tedy licenční smlouvě. Problematiku ilustruje mimo jiné slavným sporem o ikonickou fotografii Che Guevary. -- ISBN : 978-80-7502-597-5 (brožováno). *2Praktik0 autorské právo * práva jednotlivce * obrazové umění * interpretace práva

Počet záznamů: 1