Počet záznamů: 1  

Jak řídit knihovnu

  1. Divínová, Daniela Jak řídit knihovnu : příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven / na příručce spolupracovali Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba a Marie Šedá. -- 1. vydání. -- Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2021. -- Dostupná e-verze: DIVÍNOVÁ, Daniela, Lenka DOSTÁLOVÁ, Jitka KOTISOVÁ, Šárka PAZDEROVÁ, Vít RICHTER, Marie ŠEDÁ a Richard ŠČERBA. Jak řídit knihovnu: Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven [online]. Praha: Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, březen 2022 – (aktualizováno průběžně) [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start. -- Anotace: Publikace je určena začínajícím vedoucím knihoven a může pomoci orientovat se v problematice vedení knihovny. Příručka odkazuje na množství legislativních předpisů a norem využívaných pro organizaci a řízení knihovny. -- ISBN : 978-80-7050-748-3 (brožováno). Dostálová, Lenka, 1976-. Kotisová, Jitka. Pazderová, Šárka. Richter, Vít, 1949-. Ščerba, Richard. Šedá, Marie, 1960- knihovna * management * Česká republika

Počet záznamů: 1