Počet záznamů: 1  

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

  1. Chmel, Jan Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce? / Jan Chmel. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2021. -- (Teoretik). -- Částečně tištěno napříč. -- Anotace: Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a přístupy jednotlivých soudců a jaký vliv na něj má složení soudních senátů. Autor s využitím empirických metod ukazuje, že v činnosti soudu se výrazně projevují odlišnosti jednotlivých soudcovských osobností, a především rozdíly mezi aktivistickým, nebo naopak zdrženlivým přístupem soudců. -- ISBN : 978-80-7502-539-5 (brožováno). *2Teoretik0 ústavní soud * soudce * rozsudek * Česká republika

Počet záznamů: 1