Počet záznamů: 1  

Církevní právo

  1. Tretera, Rajmund Jiří, 1940- Církevní právo / Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák. -- 2. přepracované a doplněné vydání. -- Praha : Leges, 2021. -- (Teoretik). -- Anotace: Církevní právo je právní řád různých církví. První část knihy představuje základní pojmy církevního práva všech církví a vysvětluje jejich vztah k civilnímu právu. Druhá část se věnuje platnému kanonickému právu katolické církve. Vykládá přehledně organizaci církve, postavení duchovních, řeholníků i laiků, majetkové záležitosti, svátosti, manželství, trestní disciplínu a církevní soudnictví. Třetí část uvádí principy, kterými se řídí církve pravoslavné, staroorientální a reformační. Kniha podává přehled nejnovějšího stavu. -- ISBN : 978-80-7502-535-7 (vázáno). Horák, Záboj, 1975-. *2Teoretik0 církevní právo * kanonické právo * církev * duchovenstvo * vztah mezi církví a státem

Počet záznamů: 1