Počet záznamů: 1  

Rozbřesk

  1. Zápotocký, Antonín, 1884-1957 Rozbřesk / Antonín Zápotocký. -- 1. vydání. -- Praha : Vydavatelstvo ROH Práce, 1956. -- Anotace: Román se tematicky vztahuje k období počátků našeho dělnického hnutí a sleduje generační linii hlavních postav autorovy románové trilogie ("Vstanou noví bojovníci", "Bouřlivý rok 1905" a "Rudá záře nad Kladnem") o dvě generace nazpět, do 70. a 80. let minulého století. Děj se odehrává ve vesnici Malovesce na Klatovsku, v Klatovech a posléze v Praze. Mezi románovými postavami zaujímá čelné místo autorova babička Terezka Dolejšová, která svým živým, až výbušným temperamentem, nezdolnou energií, neumdlévajícím dychtěním po lepším životě a úpornou žízní po spravedlnosti představuje kladný typ moderní české pracující ženy, nespokojující se již pasivně se svým osudem, ale houževnatě bojující za zlepšení trpkého ženského údělu. Cestu k uskutečnění tohoto cíle hledá ve vědeckém socialismu, v probouzejícím se dělnickém hnutí. Na tuto cestu vykročí i její dcera Barunka, autorova matka, jejíž písemně zachycené vzpomínky byly autorovi bezprostředním podnětem k sepsání knihy. literatura * dělnické hnutí * politik * hlava státu

Počet záznamů: 1