Počet záznamů: 1  

Média v meziválečné publicistice

  1. Charvát, Martin, 1989- Média v meziválečné publicistice : kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.) / Martin Charvát, Jan Jirák a kol. -- Vydání první. -- Praha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2019. -- 2. část volné trilogie Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Média v meziválečné publicistice - Duch novin a jeho svět. -- Anotace: Publikace se zaměřuje na reflexi povahy publicistické produkce v meziválečném období, kdy dochází k prolínání rolí literáta/spisovatele a žurnalisty. První část knihy tvoří studie analyzující dobové představy o pojetích žurnalistiky, zde se autoři opakovaně obrací k dílu Karla Čapka (a dalších autorů). Druhá část knihy je věnována výkladu toho, jakým způsobem dochází v literárních textech (v „dětské“ literatuře a (anti)-utopické literatuře) k popisu nástupu „nových“ médií (či proměny role a postavení médií tištěných), a to nikoliv pouze ve formě odkazování na ně, ale také co se týče jejich funkce dějotvorné. -- ISBN : 978-80-7476-179-9 (Togga ; brožováno). -- 978-80-7638-004-2 (Metropolitan University Prague Press ; brožováno). Jirák, Jan, 1958- hromadné sdělovací prostředky * literát * tisk * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)

Počet záznamů: 1