Počet záznamů: 1  

Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938

  1. Charvát, Martin, 1989- Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 / Martin Charvát, Jan Jirák a kol. -- Vydání první. -- Praha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2018. -- 1. část volné trilogie Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Média v meziválečné publicistice - Duch novin a jeho svět. -- Anotace: Sondy do českého myšlení o (masových) médiích v letech 1918 až 1938. Jednotlivé kapitoly jsou v převážné většině neseny formou „případových“ studií, kdy se jejich autoři zaměřují na specifický fenomén v rámci určitého masového média (tisk, filmové médium, rozhlas), a následná analýza si klade nárok na ukotvení daného jevu v kontextu tendencí myšlení o tom, jaká je charakteristika daného média, co jej činí signifikantním, jaká je jeho konstitutivní úloha a v neposlední řadě také vyznačování jeho diferencí od jiných médií. -- ISBN : 978-80-7476-153-9 (Togga ; brožováno). -- 978-80-87956-90-8 (Metropolitní univerzita Praha ; brožováno). Jirák, Jan, 1958- hromadné sdělovací prostředky * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)

Počet záznamů: 1