Počet záznamů: 1  

Meziválečná ruská emigrace a SLÚ

  1. Hašková, Dana, 1965- Meziválečná ruská emigrace a SLÚ / Dana Hašková. -- Vydání 1. -- [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2019. -- (Věda kolem nás. Prostory společné paměti ; 89.). -- Název z obálky. -- Pod názvem: Akademie věd České republiky, Slovanský ústav. -- Anotace: Po revoluci v r. 1917 utíkaly před bolševiky z Ruska na Západ tisíce lidí. Mezi zeměmi, které těmto emigrantům pomáhaly, zaujímala Československá republika zvláštní místo. V r. 1921 vláda schválila tzv. Ruskou pomocnou akci, která probíhala až do r. 1936. Emigranti přijížděli do ČSR dokončit studia, pokračovat ve vědeckých a pedagogických pracích, zakládali zde ruská a ukrajinská školní zařízení různých stupňů. Když v r. 1928 zahájil Slovanský ústav fakticky svoji činnost, spojila s ním svůj další vědecký život i řada významných ruských i ukrajinských vědců a profesorů, kteří se v něm nadále věnovali odborné činnosti. Všichni tito členové Slovanského ústavu z řad emigrace v Československu buď strávili alespoň část svého života, nebo ho často navštěvovali a pořádali zde přednášky. Kromě toho byli mezi zahraničními členy ústavu další emigranti, kteří však trvale žili jinde v zahraničí. Do začátku druhé světové války se tak členy ústavu stalo celkem 54 vědců z řad ruské a ukrajinské emigrace. -- ISBN : 978-80-270-5675-0 (v knize neuvedeno ; brožováno). Slovanský ústav (Akademie věd ČR). *2Věda kolem nás ; 89.0 inteligence * emigrace * výzkumný ústav * Rusko * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)

Počet záznamů: 1