Počet záznamů: 1  

Voda ve městě

  1. České vysoké učení technické v Praze. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Voda ve městě : metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu / zpracovalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB) a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (UJEP IEEP). -- První vydání. -- V Praze ; V Ústí nad Labem : České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), 2021. -- Anotace: Metodika popisuje procesní prostup od povolení po údržbu opatření HDV, poukazuje na pozitivní dopady opatření HDV i systému modré a zelené infrastruktury v měřítku celého města i jednotlivých veřejných prostranství a pomáhá představitelům měst se zorientovat v jednotlivých techničtějších i přírodě blízkých opatření HDV. Obsahuje přehledy opatření, jejich popisy a příklady dobré praxe z domova i zahraničí. -- ISBN : 978-80-01-06817-5 (brožováno). Vysoká škola ekonomická v Praze. Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku voda * vodní zdroje * město * urbanizace * územní plánování * Česká republika

Počet záznamů: 1